HTML/התגית marquee

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

התגית marquee[עריכה]

אזהרה: תג זה אינו סטנדרטי, ומומלץ שלא להשתמש בו.

התגית <marquee> משמשת לטקסט זז.
לדוגמה:

<marquee>טקסט זז טקסט זז טקסט זז טקסט זז</marquee>

הmarquee יכול להכיל טקסט מעוצב, תמונות, קישורים וכד'. marquee הוא אלמנט מסוג גוש.
והנה כל המאפיינים:

מאפיין תאור ערך אפשרי להזנה
Direction כיוון תנועת הכתובית Left, right, up, down
Behavior התנהגות הכתובית

Scroll = נגלל מצד אחד לאחר

נגרר מצד אחד לאחר ונעצר שם = slide

נגלל מצד אחד לאחר ובחזרה(לא יוצא מהמסך)= alternate

Height גובה הכתובית אחוזים או מספר
Width רוחב הכתובית אחוזים או מספר
Bgcolor צבע הרקע של הכתובית שם צבע או מספר גוון
Align יישור הכתובית Left, right, middle, top
Hspace מרווח הכתובית מלמעלה מספר
Vspace מרווח הכתובית מלמטה מספר
Scrollamount מרווח בין כתוביות מספר
Loop מספר חזרות מספר או infinite
Scrolldelay השהיה אלפית השניה

ניווט[עריכה]

הפרק הקודם:
תגי עיצוב טקסט
התגית marquee
תרגילים
הפרק הבא:
רשימות