GIMP/אנימציה : גלים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
תוצאת עבודת ההנפשה
תמונת בסיס ממנה יוצרים אנימציה
הנפשה בעזרת חמישה חלונות

ברשותנו מפה גאוגרפית , על המפה ציירנו כוכב שביט מתקרב אליה מכיוון הים, אנו רוצים לראות בים גלים,

ובאותו זמן את תנועת כוכב השביט. במפה הים צבוע בצבע כחול ללא שינויים.

על צבע כחול ללא גוונים שונים לא פועלת האנימציה של גלים.

היא פועלת רק על אזור עם צבע משתנה כמו בציור של גלים,

לכן נצטרך לצבוע את הים בכמה צבעים.

נניח שלכוכב השביט יש מרכז קשה שמסתובב , ולכן ננסה לבצע את אנימציית הגלובוס המסתובב

על קטע מהתמונה בו נמצא מרכז השביט.

עולה על דעתנו האלגוריתם הזה :

 1. צייר בים גלים והשתמש בגוונים של לבן, ירוק, כחול כהה, תכלת, ואפור.
 2. בחר את אזור הים והפעל עליו את אנימציית הגלים.
 3. בחר את אזור מרכז השביט והפעל עליו את אנימציית הגלובוס המסתובב.
 4. העתק את מה שקיבלנו לתמונה נוספת בה ימצא אזור השביט במקום אחר בתמונה.
 5. הפעל על שתי התמונות את אנימציית המעבר.

האלגוריתם לא יפעל משתי סיבות :

 1. האנימציות לא בנויות לפעול על חלק מהתמונה.
 2. האנימציות לא בנויות לפעול על מספר שכבות (שנוצרו באנימצייה קודמת), רק על שכבה אחת.

האלגוריתם שהשתמשתי בו בסוף :

 1. בחר את אזור השביט ושמור אותו כתמונה חדשה.
 2. העתק לתוך הים מלבנים שכל מלבן מכיל מספר גוונים של ים (כך גם יימחק אזור השביט).
 3. בחר את אזור הים ושמור אותו כתמונה חדשה.
 4. בחר מהתמונה החדשה של אזור השביט, את השביט ללא זנבו, ושמור כתמונה חדשה.
 5. הפעל על תמונת השביט ללא זנבו את אנימציית הגלובוס המסתובב כדי ליצור 7 שכבות.
 6. הפעל על תמונת אזור הים את אנימציית הגלים כדי ליצור 7 שכבות.
 7. חזור לתמונת המפה (בשלב זה הים מכוסה עם מלבנים) והדבק עליו את השכבה הראשונה מאנימציית אזור הים.
 8. הדבק שם את תמונת השביט.
 9. הדבק שם את השכבה הראשונה מאנימציית מרכז השביט במרכז השביט.
 10. כסה את אזור הים עם הדבקת השכבה השנייה של אנימציית הים בתור שכבה שנייה.
 11. הדבק שם את תמונת השביט במרחק מסוים ממה שהודבק בשלב הקודם.
 12. הדבק במרכזו את השכבה השנייה מאנימציית מרכז השביט
 13. חזור על התהליך הזה ב - 5 השכבות שנותרו.

הערות[עריכה]

הגלובוס המסתובב[עריכה]

בדוגמה הזאת מוזכרת אנימציית הגלובוס המסתובב , באנימצייה זו

תמונת הבסיס מוטלת (מודבקת) על צורת כדור פעמיים : מלפנים ומאחור.

( ההטלה הזאת היא בעצם הפעולה ההפוכה מהטלה קרטוגרפית

בה מטילים את צורת כדור הארץ על משטח כדי ליצור מפה ).

התוכנה יוצרת סידרת תמונות המראות את הכדור מסתובב.

העתקת שכבה[עריכה]

בבחירת השכבות נפתח חלון של שכבות, ונסמן את השכבה הנבחרת,

אחר כך נעבור לתמונה ונעתיק את התוכן שלה. ואז בעצם העתקנו את השכבה הנבחרת.

היפוך השכבות[עריכה]

ב"חלון שכבות" ,השכבות מסודרות כמו במחסנית : הראשונה אחרונה והאחרונה ראשונה.

לכן נצטרך מכל תמונה להתחיל להעתיק את השכבה הראשונה,

אשר רשומה בחלון השכבות כשכבה האחרונה, ולסיים בראשונה.

מספר שכבות שונה[עריכה]

כאן אנו ממזגים שכבות משתי אנימציות עם מספר שכבות שווה.

אנו יכולים לדאוג שמספר השכבות יהיה שווה על ידי סימון

בחלון יצירת האנימציה מספר שכבות שווה לכל אנימציה.

אם ברצוננו למזג מספר אנימציות עם מספר שכבות שונה

בכל אנימציה , אפשר להתחיל להעתיק מחזור נוסף משכבות

אנימציה מסוימת אם מספר השכבות שלה קטן ממספר השכבות

של אנימציה אחרת המתמזגת איתה.

מקור יותר מפורט[עריכה]

איך לפתוח חלון שכבות ואיך להעתיק חלק מהתמונה ואיך לשמור

את התמונה ? עיין בפרק "מעבר".