CSS/שילוב עם HTML/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בדף זה תתרגלו את הנושאים אותם למדתם בפרק CSS/שילוב עם HTML.

שאלה 1[עריכה]

הקטע הבא לקוח מתוך דף HTML ובו טבלה:

.
.
.
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/style.css">
</head>

<body>
 <table style="...">
 .
 .
 </table>
</body>
.
.
.

בגליון main.css לא נכתב דבר, בגליון style.css נכתב שלטבלה צריך להיות רקע לבן, ובפרמטר ה־style נכתב שיש לטבלה רקע אפור. מה יהיה צבע הרקע של הטבלה?שאלה 2[עריכה]

נתון קטע הקוד:

.
.
.
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/style.css">
</head>

<body>
 <table>
 .
 .
 </table>
</body>
.
.
.

בגליון main.css נקבע כי לטבלה יהיה צבע רקע אפור וב־style.css נכתב כי צבע הרקע יהיה לבן. מה יהיה צבע הרקע של הטבלה?שאלה 3[עריכה]

נתון:

.
.
.
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/style.css">
<style type="text/css">
@import "../style/main.css";
</style>
</head>

<body>
 <table>
 .
 .
 </table>
</body>
.
.
.

בגליון main.css נקבע כי לטבלה יהיה צבע רקע אפור, וב־style.css נכתב כי לטבלה יהיה צבע רקע לבן. מה יהיה צבע הרקע של הטבלה?שאלה 4[עריכה]

בקטע הקוד

.
.
.
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/style.css">
<style type="text/css">
@import "../style/style.css"
.
.
</style>
</head>

<body>
 <table>
 .
 .
 </table>
</body>
.
.
.

בגליון style.css נקבע כי לטבלה יהיה צבע רקע אפור, ב־main.css נקבע כי צבע הרקע יהיה לבן, ובין תגי ה־style נכתב כי צבע הרקע יהיה צהוב. מה יהיה צבע הרקע של הטבלה?שאלה 5[עריכה]

נתון

.
.
.
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/style.css">
<style type="text/css">
@import "../style/style.css";
@import "../style/main.css";
</style>
</head>

<body>
 <table>
 .
 .
 </table>
</body>
.
.
.

ב־main.css נקבע כי צבע הרקע יהיה לבן. ב־style.css נקבע כי צבע הרקע יהיה אפור. מה יהיה צבע הרקע?