לדלג לתוכן

C++/מילים שמורות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
< C++

מילים שמורות הן מילים שמשמעותן מוגדרת בשפה עצמה. אין ביכולת המתכנת לשנות את משמעות המילים הללו (ללא שימוש ב-‎#define).

יתכן שהמהדר שלכם לא תומך בכל המילים המוצגות למטה ולמרות זאת תומך במילים נוספות, שלא לפי התקן.

להלן רשימה של כל המילים השמורות ב-C++‎ ותפקידן:

מילה שמורה תפקיד
asm מוסיפה את קטע קוד המכונה לתוך הקובץ המהודר.
auto ברירת מחדל לכל משתני המחסנית, ההפך מ-register.
bool טיפוס בוליאני.
break הוראת יציאה מבלוק פקודות של לולאה או switch.
case תבוא לפני כל אפשרות בהוראת הבחירה switch.
catch תחילת בלוק הטופס חריגה.
char טיפוס תווי.
class תבוא לפני הגדרה או הצהרה על מחלקה.
const בשם טיפוס תציין שהמשתנה הינו קבוע, לאחר פונקציית מחלקה תציין שהפונקציה לא משנה את משתני המחלקה.
const_cast אופרטור המרה של קבוע ל-"לא קבוע".
continue הוראה המדלגת לסוף בלוק הלולאה.
default תבוא בתוך משפט ה-switch למקרה ואף אפשרות לא נבחרה.
delete אופרטור שיחרור הזיכרון הדינמי.
do תחילת לולאה do ... while.
double טיפוס נקודה צפה.
dynamic_cast אופרטור המרה בזמן ריצה.
else תחילת בלוק ה-"אחרת" בהוראת if ... else ...‎.
enum מגדירה מספר קבועים מספריים שלמים.
explicit באה לפני בנאי של מחלקה כדי לאסור איתחול על ידי השמה.
export מציינת למהדר שהגדרת תבנית הפונקצייה תהיה זמינה מיחידות הידור אחרות.
extern מסמל על הכרזה של משתנה.
false קבוע "שקר". בעת המרה לשלם מומר ל-0.
float טיפוס נקודה צפה.
for פותחת את לולאת for.
friend
goto מורה לתוכנית לקפוץ להוראה מסויימת.
if פותחת את מבנה הבקרה if.
inline
int טיפוס שלם רגיל.
long טיפוס שלם ארוך.
mutable
namespace פותחת הגדרה של מרחב שם.
new אופרטור הקצאת זיכרון דינמי.
operator תבוא לפני סימן האופרטור בשם של פונקציית האופרטור.
private הרשאת גישה פרטית.
protected הרשאת גישה שמורה.
public הרשאת גישה ציבורית.
register
reinterpret_cast
return הוראה המחזירה ערך מתוך פונקציה.
short טיפוס שלם קצר.
signed באה לציין שלטיפוס השלם יש סימן.
sizeof אופרטור המחזיר את גודל הטיפוס.
static
static_cast אופרטור המרה בזמן הידור.
struct
switch הוראת הבחירה switch ... case ... default.
template
this מצביע למופע המחלקה עבורה נקרתה פונקציית חבר.
throw
true קבוע "אמת", בעת המרה לשלם מומר ל-1.
try
typedef
typeid
typename
union
unsigned באה לציין שלטיפוס השלם אין סימן.
using
virtual תבוא לפני פונקצייה וירטואלית.
void טיפוס "ריק".
volatile תבוא בהצהרת משתנה. תמנע מהמהדר לעשות אופטימיזציה של פנייה חוזרת למשתנה בזיכרון.
wchar_t טיפוס תווי רחב.
while פתיחת לולאה while או תנאי בסוף לולאה do ... while.