לדלג לתוכן

Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי L עד R

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
אות צירוף מקשים מיקום פעולה
L L הכן תפריט מקומי
L מצב עריכה בחר קודקודים מקושרים (ליד העכבר)
L חלון OOPS בחר עצמים מקושרים
L מצב בחירת פני UV בחר פאות מקושרות
Ctrl+L הכן קישורי תפריט
Shift+L בחר קישורי תפריט
M M העבר עצם לשיכבה אחרת
M מתזמן פעולות הכן רצועת (קבוצת) הסבר לרצועות (קבוצות) נבחרות.
M מצב עריכה תפריט צירי מראה
M עורך תזמוני ווידיאו הכן רצועת הסבר
M קו זמן הוסף סמן
Alt+M מצב עריכה תפריט מיזוג קודקודים
Alt+M עורך תזמוני ווידיאו הפרד רצועת הסבר
Ctrl+M מצב אובייקטים תפריט צירי מראה
Ctrl+M קן זמן נתינת שם לסמן
N N שנה רצועת מאפיינים
N חלון OOPS שנה שם עצם / חיבור עצמים
Alt+N עורך טקסטים טקסט חדש
Ctrl+N עוגן / שיריון חשב מחדש זווית גילגול עצם
Ctrl+N מצב עריכה חשב מחדש נורמלים אל חוץ
Ctrl+Shift+N מצב עריכה חשב מחדש נורמלים אל פנים
O O מצב עריכה / עורך תמונת UV מחליף מצבי עורך מאפייני קודקודים
Alt+O נקה מקור עצם
Alt+O מצב עריכה, מבט 3 מימדים כבה / הפעל חיבור
Alt+O עורך טקסטים קובץ פתוח
Ctrl+O החזר קובץ נוכחי לשמירה אחרונה
Shift+O מצב עריכת מאפייני קודקודים העבר בין מצב חלק לתלול בהפחתה?
Shift+O מצב עצמים הוסף מתאם תת משטח לשכבה נבחרת
P P מצב עצמים החל מנוע זמן אמת
P מצב עריכה הפרד קודקודים לעצם חדש
Shift+P מצב עריכה משוך/דחוף
Shift+P מצב עצמים הוסף מסך הקדמה בחלון D
P עורך תמונות UV רתק UV
Alt+P נקה יחסי מקור
Alt+P עורך תמונות UV שחרר UV
Alt+P עורך טקסטים הרץ תסריט נוכחי
Ctrl+P גרום למקור עצם לבחור עצם
Ctrl+Shitf+P גרום למקור עצם לבחור עצם ללא ניגודיות
Ctrl+P מצב עריכה גרום למקור קודקוד פעיל לבחור עצם
Ctrl+P גרום למקור עצם לבחור עצם
Ctrl+Shitf+P גרום למקור עצם לבחור עצם ללא ניגודיות
Ctrl+P מצב עריכה רום למקור קודקוד פעיל לבחור עצם
Ctrl+P עוגן/שיריון מצב עריכה צור מקור עצם
Q Q תמיד יציאה/ביטול פעולה
R R לרוב סובב
R IPO הקלט תנועות עכבר כפנית UV
R בחירת פני UV סובב תפריט מיתר UV או צבע קודקוד
RX סובב סביב ציר X
RXX סובב סביב מיקום עצם ציר X
RY סובב סביב ציר Y
RYY סובב סביב מיקום עצם צירY
RZ סובב סביב צירZ
RZZ סובב סביב מיקום עצם ציר Z
Alt+R נקה סיבוב עצם
Alt+R עורך טקסטים פתח מחדש טקסט
Ctrl+R מצב עריכה, סכין חתוך צלע נבחרת קבל עכבר שמאלי/ בטל עכבר ימיני
Ctrl+Alt+R מתמרן (משנה סמלים) קבע במצב סיבוב
Shift+R עורך קשרים בחר שורה
Shift+R מצב עריכה בחר לולאת פאות