Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי קיצור עכבר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בבלנדר משתמשים רבות בכפתור העכבר האמצעי, למי שיש רק שני כפתורים (למשל ללפטופיסתים שבנינו) אל דאגה יש פיתרון, לוחצים על ALT + הכפתור השמלי של העכבר במקום הכפטור האמצעי (אני חושב, לא בטוח)


כפתור מיקום פעולה
כפתור שמאלי מסך 3 מימדים כיוון סמן 3 מימדים
כפתור שמאלי מסך 3 מימדים בחירת מצלמה + מצב תעופה, תנועה קדימה
גרירת כפתור שמאלי עיגול בחירת גבולות, הוספה לבחירה
לחיצת כפתור שמאלי תפריט קופץ
לחיצה וגרירת כפתור שמאלי מחווה
Ctrl + כפתור שמאלי IPO הוספת מקש/מפתח
Ctrl + כפתור שמאלי מסך 3 מימדים מצב עריכה או אוביקטים, בחירה עם כלי הלאסו
Ctrl + כפתור שמאלי מסך 3 מימדים במצב עריכת שיריון/עוגן?? הוספת עצם חדש לסוף הבחירה
Shift + כפתור שמאלי מתמרן (????) בוחר ציר להסרה בפעולה הנוכחת
כפתור אמצעי סיבוב
Ctrl + כפתור אמצעי התמקדות מבט
Shift + כפתור אמצעי הזזת מבט
כפתור ימיני בחירה
גרירת כפתור ימיני עיגול בחירת גבולות, הסרה מהבחירה
לחיצת כפתור ימיני תפריט קופץ
Alt + כפתור מצב אוביקטים בחירה (אך בהצגת רשימה של אוביקטים הממוקדים מתחת לסמן העכבר)
Alt + כפתור ימיני מצב עריכה בחירת קצוות
Ctrl + Alt + כפתור ימיני LOOP מצב עריכה בחירת פאות LOOP
Ctrl + Alt + כפתור ימיני עורך תמונת UV בחירת פאה
Shift + כפתור ימיני הסר/הוסף מ/אל הבחירה
גלגלת התמקדות מבט
מצב שינוי
גרירה +Ctrl כיוון צעד
גרירה + Shift +Ctrl תיקוני צעדים קטנים
גרירה +Shiftl תיקונים עדינים
כפתור שמאלי אישור שינוי
כפתור אמצעי עובר בין הצגת אפשריות שינוי