תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה : נושא - גג : מלכים ונביאים (משלמה עד צדקיהו)/מלכים ב' פרק י"ט פסוקים 1-7,32-37

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בפרק י"ט בפסוקים הראשונים (פסוקים 1-7), רשומות התוצאות של רבשקה על חזקיהו :

מילים נרדפות למילה קללה : נאצה, לגדף ולחרף.

חזקיהו מתרשם לרעה מנאום רבשקה. גם הוא קורע את בגדיו לאות הבל. הוא שולח שליחים לנביא ישיעה והשליחים מבקשים מישוע שיתפלל ויבקש מה' על ירושלים ותושביה. הדבר שהכי מרגיז את חזקיהו הוא העובדה שרבשקה זלזל בה' והוא מקלל אותו בתוך כדי השוואתו לשאר האלים ואומר שאין סיכוי שהוא יוכל להצילו מיד אשור.

פסוקים 6-7, תגובת ישיעיה לחזקיהו "אל תירא מפני הדברים ששמעת אשר גדפו נערי מלך אשורי אותי" (פסוק 6).

פסוק 7, ישיעה מנבא שמל אשור ישמע בשורה רעה מעמו (הרבה עמים שכבש יתחילו למרוד בו) והוא יאלץ לחזור לעמו וימות.

פסוקים 32-37 : מתחלקים לשני חלקים :[עריכה]

  • פסוקים 32-34 – המשך נבואת ישיעיה.
  • פסוקים 35-37 – קורות צבא אשור, מלך אושר.

פסוקים 32-34 : סוף נבואת ישיעיה[עריכה]

פסוק 32, ה' אומר שאין סיכוי שמלך אשור יכבוש את ירושלים.

פסוק 33, באותה דרך שהגיע מלך אשור ליהודה, כך הוא יחזור לאשור. הנבואה מסתמיית במשפט אופטמי לירושלים "וגנוטי (הגנתי) על העיר הזו לישועה".

פסוקים 35-37 : קורות צבא אשור, מלך אושר[עריכה]

  • פסוקים 35-37 – קורות צבא אשור, מלך אושר.
  • פסוקים 35-37 – קורות צבא אשור, מלך אושר.

פסוק 35, מסופר שבלילה מסויים הגיע ה' למחנה אשור והרג שם 185 אלף איש (הפרשנים טוענים שהיה במחנה אשור מגפה).

פסוק 36, סנחריב, מלך אשור, חוזר לארצו בגלל מות חייליו וגם בגלל מרד עמים כבושים.

פסוק 37, הפרק מסתיים שבשלב מסויים, בזמן שמלך אשור השתחווה לאחד מאליליו, רצחו אותו שני בניו.

המספר המקראי, רושם את האירועים ברצף בשביל להראות שהנבואה הכן התקיימה, למרות, שבפועל עברו 20 שנה משיבת סנחריב לאושר ועד שנרצח. כלומר, יהודה נהנת מתקופה של שקט במשך 20 שנה.