תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה : נושא - גג : מלכים ונביאים (משלמה עד צדקיהו)/מלכים ב' פרק ב' 1-22

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

המסלול ההליכה של אליהו ואלישע :

 • גלגל
 • בת אל
 • ירחו
 • נהר הירדן

פסוק 1, המספר מגדיר לנו את תוכן הפרק (דבר שכמעטלא קורה) - "ויהי בעלות ה' את אליהו בערה השמים...". יש לנו מספר תחנות שאליהו ואלישע עוברים באותו יום בו אליהו עולה לשמים. בכל תחנה ישנו אירוע.

תחנה א'[עריכה]

אליהו אומר לאילשע "שב נאפה כי יהוה שלחנו..." - שב במקום בגלל שאני (אליהו) צריך ללכת לבד לבת-אל לשליחות ה'.

אלישע עונה בהמשך הפסוק "חי ה' וחי נפשך אם אעזבך..." – זו היא לשון שבועה, אלישע נשבע שלא יעזוב את אליהו.

פסוק 3, בני הנביאים[1] אומרים לאלישע שהיום אליהו ילקח, כלומר ימות. אלישע משתיק אותם, כיוון שקשה לו עם העניין. מכאן מבינים מדוע הוא לא עוזב אותו.

פסוקים 4-5, שוב חוזרת התבנית של השיחה בין אליהו לאלישע והתבנית של דברי הנביאים לאלישע.

פסוק 8, מוטיב הנס מופיע שוב : אליהו לוקח את האדרת (גלימה) ויגלם ויכה את המים והמים נחצים לשנים, כמו בים סוף והירדן. נס זה נעשה בעבר על ידי משה ויהושע.

האדרת של אליהו היא מוטיב מנחה בסוף סיפוריו. בפרק י"ט ממלכים א', אליהו משליח את אדרתו כשהוא פוגש את אלישע. כלומר, באופן סמלי מעביר לו את התפקיד ; ובפרק זה, הגלימה משמשת לביצוע אבל בה משכו והיא מראה שכוחו של אליהו עבר לאלישע.

פסוק 9, לאחר שאלישע ואליהו עוברים בירדן, אליהו שואל את אלישע : "מה אעשה לך בטרם יילקח ממך". אלישע עונה : "יהי נא פי שנים ברוחך אלי", כלומר, אלישע מבקש מאליהו שיינתן לו פי 2 כוחות נבואה משאר הנביאים.

פירוש בקשת אלישע :[עריכה]

 • לפי הפשט (ללא פרושים) – חוצפה מצד אלישע הרוצה לקבל פי שנים מרוחו של אליהו [2].
 • לפי פרושים – לא ניתן לנתק את בקשת אלישע מהטקסט המקראי. בדיני ירושה כתוב שהבן הבכור מקבל בירושתו פי שנים משאר האחים וזאת כיוון שלבכור יש לא רק זכויות אלא גם אחריות. פי שנים – מנהג על פיו הבן הבכור מקבל פי שנים מירושת אביו (דברים פרק כ"א פסוקעם 15-17).

פסוק 10, תגובת אליהו "הקשית לשאול", כיוון שזו בקשב התלויה ברצונו של ה'.לכן הוא אומר לו, אם תזכה לראות אותי עולה השמימה (ברצון ה') אז בקשתך תתמלא.

פסוק 11-12, תוך כדי ההליכה, מגיע רכב אש וסוסי אש מפרידים בניהם. אליהו עולה בסערה השמימה.

פסוק 12, אלישע רואה. כלומר, מכאן מבינים שה' מקבל את בקשתו. תגובתו של אלישע ללקיחת אליהו – הוא צועק "אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו"

פירוש : אליהו מכונה "רכבי ישראל ופרשיו", כדי לציין כי הוא שמר והגן על עם ישראל כמו שרכב ופרשים מגנים פיזית. הכינוי אבי מלמד על הקרבה שחש אלישע לאליהו והקושי בפרידה. לאות הבל הוא קורע את בגדיו.

פסוק 13-14, אנו רואים שאכן כוחו של אליהו עבר לאלישע. הוא מכה את האדרת של אליהו, ושוב הירדן נחצה לשנים. אותו מוטיב נס שביצע אליהו מבצע אלישע.

פסוק 15, בני הנביאים מקבלים את אלישע כמחליפו של אליהו. כיוון שהם אינם יודעים שאליהו עלה לשמים, הם מבקשים מאלישע רשות לשלוח 50 איש לחפש את גופתו כי יתכן שרוח ה' זרקה אותו רחוק. אלישע מסרב, כיוון שהוא יודע מה שקרה.

פסוק 17, ממשיכים לבקש ולבסוף אלישע נכנע לבקשה. לאחר שלוש ימים חוזרים המחפשים בידיים ריקות. המסלול שעושה אלישע , הוא בצורה הפוכה למסלול שעשה יחד עם אליהו, מה שמלמד על הקשר בניהם.


מסלול עם אליהו מבנה מסלול לבד
גלגל מבנה כיאסטי – מבנה של אקס / הצלבה. ירדן
בת אל כי = X ירחו
ירחו בת אל
ירדן גלגל

פסוק 18-22, מופיע מוטיב נס נוסף שמבצע אלישע. תושבי ירחו מופיעים לפנינו ואומרים : "המים רעים והארץ משכלתי" – מי ששתה מהמים מת ולכן יש הרבה שכול (הבלים).

הפעולה שמבצע אלישע בעלת נס כפול. הוא שופך מלח על המים. אנו מצפים שכדי להמתיק את המים, הוא ישפוך משהו מתוק ולא מלוח. בעודו מוסיף את המלח הוא אמר : "לא יהיה שם עוד מוות ומשכלתי". את המלח הוא שופך במוצא המים.

הפסוק מסתיים שהמים נרפאו בירחו עד היום הזה (עד היום שנכתב הפסוק).

הערות שולים[עריכה]

 1. ^ ע"פ פירוש א.ש הרוטום בני הנביאים היו צעירים שהתרכזו סביב הנביאים הגדולים, והתחנכו להיות נביאים, כמו סוג של תלמידים.
  אלישע היה אחד מבני הנביאים – הנביא שאצלו התלמד היה אליהו, הם למדו בקבוצות בגילגל בבת אל ושפת הירדן
 2. ^ הרחבה : יש שחושבים שאולי אלישע רצה בעצם להיות הנביא הגדול מכולם, אפילו יותר גדול ממשה, כיוון שבין אליהו ומשה יש קווי דימיון.

  נקודות דמיון בין אליהו ומשה[עריכה]

  חצית ים סוף[עריכה]

  שמות פרק יד' פסוק 21 : "ויט משה את ידו על הים, ויוליך יהוה את הים ברוח קדים עזה ...וישים את הים לחורבה, ויבקעו המים". לפי הפסוק מסופר על הבקעת המים ע"י מושה וה', כלומר, יצירת יבשה במקום מים.

  מלכים ב' פרק ב' פסוק 8 : "וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת-אַדַּרְתּוֹ וַיִּגְלֹם וַיַּכֶּה אֶת-הַמַּיִם, וַיֵּחָצוּ הֵנָּה וָהֵנָּה; וַיַּעַבְרוּ שְׁנֵיהֶם, בֶּחָרָבָה." כלומר, שאליהו חילק את הירדן לשתיים ועבר בתוכו, כמו משה; כאשר אליהו רוצה לעבור דרך מקור מים הוא יכול, במקרים אלו קרה נס גדול מאוד, שמעיד על חשיבותם של אליהו ומשה ועל כוחם ורואים שאחרי שהבקשה של אלישע התקיימה הוא גם חצה את הירדן.

  מקום קבורה[עריכה]

  מקום קבורתו של משה וגם מקום הימצאו של אליהו לא ידועים לאיש.
  אליהו עלה לשמים ואלישע לא ידע היכן הוא (איש לא ידע היכן אליהו) ואת משה קברו בארץ מואב מול בית פעור ואיש לא יודע את מקום קבורתו עד היום הזה.

  תפקיד[עריכה]

  גם אליהו וגם משה עבדו את ה' בצורה זו או אחרת. אמנם אליהו היה נביאו של ה' ומשה לא, אך ה' נגלה למשה (סיפור הסנה הבוער, קבלת לוחות הברית מה'...).