תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה : נושא - גג : מלכים ונביאים (משלמה עד צדקיהו)/מלכים א' פרק י"ט

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פסוקים 1-14[עריכה]

פסוק 1, מקשר בין פרק י"ח ל-י"ט. אחאב מספר לאיזבל על כל מעמד (=אירוע חשוב) הר הכרמל כולל הריגת נביאי הבעל על ידי אליהו.

פסוק 2, איזבל שולחת מלאך (=שליח) לאליהו והיא נשבעת שהיא תהרוג אותו כנקמה על רצח נביאי הבעל. לשון השבועה שכתובה בפסוק : "כה יעשון ה' וכה יוספון". איזבל משבשת את לשון השבועה שהייתה קיימת בישראל, כדי להתאים אותה להיותה גויה. בתנ"ך לשון השבועה מופיע ביחד : "כה יעשה ה' וכה יוסיף".

פסוק 3, אליהו בורח מאיזבל ומגיע לבאר שבתחום ממלכת יהודה, כשהוא בעצם נביא של ממלכת ישראל. משם ממשיך יום נוסף במדבר. בתנ"ך, לפירוש "מדבר" יש מספר הביטים :

 • עם ישראל מקבל את התורה במדבר, כלומר, מקום ריק ואקום תרבותי.
 • המדבר גם מכונה גבול הארץ הנושבת (שורש י.ש.ב). כלומר מחוץ למקום ישוב. לכן, שם התיישבו אנשי השוליים, אנשים שבורחים מהחוק וכדומה.

לכן, אליהו בורח לכיוון המדבר, יושב תחת עץ הרותם ומבקש מה' שייקח את נפשו. במילים אחרות, אליהו מוותר על השליחות שלו (תפקידו), כי הוא מרגיש שהוא לא מצליח להחזיר את העם לתשובה.

פסוקים 5-9 :

מלאך ה' מתגלה לאליהו ואומר לו "קום אוכל". ישנה כאן התערבות אלוהית ברצונו של אליהו למות. המלאך נותן לו עוגת רצפים (מאפה על אבן חמה) ומים. אליהו נרדם ושוב המלאך מתגלה אליו ונותן לו לאכול ולשתות. האכילה הזו הספיקה לו 40 יום ולילה (מוטיב הנס), כדי להגיע להר חורב = הר סיני.

מספר טופולוגי - בתנ"ך יש מספרים המופיעים על עצמם שוב ושוב. הם נקראים מספרים טופולוגי והם סמלים ולא דווקא מדיוקים מבינה מספרית. המספרים המסמלים שלמות :

 • שלמות 7 – בריאת העולם.
 • מספר 3
 • שלמות 10 – עשרת הדברות.

פסוק 10, אליהו מגיע למערה ושם ה' מתגלה אליו ושואל אותו "מה לך פה אליהו". שאלה זו בעלת ביקורת : מדוע אתה בורח מהעם ומהתפקיד שלך, מקומך להיות איתם, למרות המצב.

תשובת אליהו : "קנא (ללחום בתקיפות בכל מי שפוגע בדבר היקר לאדם) קנאתי. לַיהוָה אֱלהֵי צבאות, כי עזְבו בריתך בני ישְראל אֶת מזבחתיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב; ואותר אני לבדי, ויבקשׁו את נפשי לקחתה".

כלומר : אליהו התייאש מהתפקיד, הוא מעיד כי הוא קנא לה', לכן, הוא נלחם בכוח בעבודת הבעל. בנוסף, הוא אומר שהוא נשאר לבד מול כולם וזה לא נכון במדויק. גם כאשר הוא מתאר את העם בצורה קיצונית - אינה מדויקת, כאילו העם הרס בכל המזבחות. הוא גם אומר שכל העם הרג את נביאי האמת בחרב – גם זה לא מדויק, כיוון שעובדיה ספר לאליהו שהוא החביא 100 נביאים בשני מערות.

תשובה שכזו מנוגדת את תפקידו כנביא. אחד מתפקידיו החשובים של הנביא הוא להגן על העם. כך, משה, בכל פעם שה' רצה להשמיד את העם, התחנן לה' שיסלח להם. אליהו מקטרג כשליח נגד על העם (= הוא פועל כשליח נגדם).

פסוק 11-12, ה' עונה לאליהו על תשובתו ובתשובה לה' ישנה ביקורת על תפקודו של אליהו.

ה' אומר לאליהו : אני מראה לך רוח שמפרקת סלעים, אבל אני איני אוהב להתגלות כך, גם ברעש איני אוהב להתגלות וגם לא באש. הפעם היחידה שה' בחר להתגלות ברוח, רעש ואש הייתה במעמד הר סיני, לפני נתינת החוקים. גם במקרה זה, כשנתנו את החוקים, הוא התגלה בקול דממה. יש כאן רמז למעמד הר הכרמל שאליהו "הכריח" את ה' להתגלות ברעש, רוח ואש, דבר המוריד מערך ה'.

רוח, אש ורעש מסמלים גם אכזריות, ואילו קול הדממה דקה כמידת הרחמים. ישנם פרשנים הטוענים שישנה כאן ביקורת על הריגת 450 נביאי הבעל בצורה אכזרית ופומבית.

פסוק 13-14, חוזרת שוב השאלה ה' והתשובה של אליהו בצורה זהה כיוון :

 • ה' קיווה שאחרי הביקורת שהעביר על אליהו, הוא ישנה את החשיבה. אומנם, אליהו אינו מבין את הביקורת.
 • בפסוק 9, המלאך שואל את אליהו ובפסוק 13 ה' שואל.
 • ישנה טעות של המעתיק שבטעות מעתיק את השורה של השאלה והתשובה שוב (!-הכי מקובל).

פסוק 15-21 : אליהו מקבל שלוש משימות :[עריכה]

בפסוקים אלו אליהו מקבל שלושה תפקידים. השנים השניות קשורות למשימות מדיניות. המשימות:

 • למנות את הנביא אלישע כמחליף שלו.
 • להמליך כמלך ישראל את יהוא בן נמשי (בעוד 20 שנה) - מדיני
 • להמליך את חזקאל כמלך ארם – מדיני

המטרה המשותפת לשלושת המשימות היא מלחמה כוללת בעובדי הבעל מתוך ישראל.

פירוט על המשימות  :[עריכה]

א. משימה ראשונה - מלך לארם (מדיני)[עריכה]

במשימה הראשונה מציגים את ה' כאל אוניברסאלי כיוון שהוא ממנה מלכים גם מעמים גויים אחרים. מטרת ה' במינוי חזקאל כמלך ארם היא שחזקאל ילחם בישראל ויהרוג את עובדי הבעל.

אנחנו מוצאים מספר פעמים בתנ"ך שהאל משתמש במלכים זרים כמו מלך ארם, אשור, בלל ועוד, כדי להעניש את העם. לעומתם, מופיע ממלכה אחת (כמו : פרס) שתפקידה לגאול את העם.

ב. משימה שנייה – המלכת מלך חדש (מדיני)[עריכה]

המשימה השנייה שמבקש ה', היא הפסקת המלוכה של שושלת בת עומרי, אליה משתייך אחאב.שושלת זו הייתה מבין השושלות שחטאו הכי הרבה ובמקומה עולה שושלת חדשה ושמה בית יהוא בן נמשי. יהוא הפך להיות מלך מאמין בה' והוא רדף אחרי עובדי הבעל.

ג. משמיה שלישית – נביא חדש[עריכה]

אלישע ממשיך את דרכו של אליהו ברדיפה אחרי עובדי הבעל. אליהו מחליט לבצע קודם את המשימה הזו משתי סיבות :

 • כתוב שלאחר התגלות ה', הוא הולך בדרך ופוגש את אלישע ולכן הוא כבר מבצע את המשימה.
 • היא מתאימה לטקס - שתי המשימות הראשונות הם לעתיד הרחוק בין 10-20 שנה. לכן, בפול אלישע יבצע אותן.

פסוק 19-21 : הפגישה בין אליהו ואלישע.[עריכה]

פסוק 19, אלישע היה למשפחה ממעמד גבוהה וזאת ניתן לדעת לפי כך שכל 12 אנשי המשפחה חורשים עם צמד בקר ומחרשה (כולל אלישע). כאשר אליהו רואה את אלישע, הוא עושה מעשה סמלי וזורק אליו את האדרת (גלימה), כלומר, הוא רומז לו שתפקיד הנביא נועד לו.

אלישע מגיב בהתלהבות, עוזב את הבקר, רץ אחרי אליהו ומבקש ממנו רשות להיפרד מהמשפחה. אליהו שעדין לא מקבל את סיום תפקידו אומר לאלישע : "לך שוב כי מה עשיתי לך" (לך מכאן, מה עשיתי לך/מה אתה רוצה ממני?)

פסוק 21, בפסוק זה עושה אלישע מעשה סמלי.

המעשה : זובח את צמד הבקר על עצי המחרשה.

הסמליות : סיום תפקידו כחקלאי. אין לו צורך, לא במחרשה ולא בצמד הבקר.