לדלג לתוכן

תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך/סריקה היסטורית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כדאי לדעת:

נושא זה נכלל בתוכנית הלימודים כ"רענון" חומר - אינו נכלל בבחינת הבגרות

רצף כרונולוגי מבראשית ועד מלכים :

  1. בריאת העולם והאדם.
  2. מבול – השמדה, משפחתו שלנוח.
  3. תקופת האבות – אברהם, יצחק, יעקב. ליעקב היו12 בנים שמהם יצאו 12 השבטים שהם עם ישראל. ספר בראשית מסתיים בירידת יעקב ומשפחתו (70 נפשות למצרים) ותחילתה של גלות מצרים שארכה 210 שנה.

שמות = ספר ברית.[עריכה]

נקרא גם ספר הברית מכיוון שמופיע בו הברית הראשונה בין ה' לעם ישראל. ספר שמות מתחיל בתיאור העבדות ולאחריו 10 המכות ויציאת מצרים. לאחר יציאת מצרים בנ"י חונים בהר חורב/סיני ומקבלים את החוקים. ברית זו היא דו צדדית ולכן : ה' מבטיל להגן על בנ"י ולהיות ה' שלהם ואילו בנ"י מתחייבים לקיים את החוקים. ממתן תורה מתוארת תקופה הנדודים במדבר שנמשכת גם לאורך ספר במבדר כשהמנהיג העיקרי הוא משה.

ויקרא = ספר כוהנים[עריכה]

ספר ויקרא קוטע את הרצף של שמות ובמדבר והוא מתאר בעיקר את החוקים שקשורים לכוהנים. רוב הספר עוסק בהקרבת קורבנות.

דברים[עריכה]

סוגר את חמשת חומשי התורה, הוא בעצם נאום הפרידה של משה לפני הכניסה לארץ ומותו. הוא חוזר על קורות העם(לאחר 40 שנה), מתאר את מתן תורה שוב וחוזר ומרחיב את החוקים.

יהושע[עריכה]

ספר זה מהווה נקודת מפנה בין הנדודים במדבר לבין ישבה קבוע בארץ ולכן רוב הספר מתעסק במלחמות הכיבוש כשהמנהיג הוא יהושע.

שופטים[עריכה]

מושיע זמני - שופט - העם פונה לה'- עונש (אויב) - חטא

בתקופת יהושע, שופטים ושמואל המבנה השלטוני היה מבנה שבטי, לכל צוות היה ראש צותת שהייתה לו גם סמכות שיפוטית, הפוסק האחרון.

שמואל א,ב[עריכה]

המנהיג הרוחני והדתי היה שמואל, עדין מבנה שבטי ובשלב מסוים בה הדרישה מצד העם : "למלך ככל הגויים", הם רוצים מלך קבוע, מצביא במלחמה (מפקד) ומאחד. העם אומר לשמואל שהוא זקן ואין לו יורש והעם חוטא ולכן הם דורשים מלך. שמואל שנפגע מהבקשה,אבל מקבלה, הוראה למנות מלך. שני התנאים לבחירת המלך :

  1. שהיה מהעם.
  2. האל חייב לבחור בו.

המלך הראשונה הוא שאול שמלך 20 שנה. כיוון ששאול חוטא ; ריחם על מלך עמלאר, לקח שלל ולא חיכה לשמואל להקרבת הקורבן לה' ; מפסיקה המלוכה שלו (ושל משפחתו) והיא עוברת לדוד בן ישי (בית דוד) שמולך 40 שנה.

ספר מלכים[עריכה]

מתחיל בכך שדוד זקן ועומד למות ומתחילים מאבקי ירושה בין האחים.