לדלג לתוכן

תכנות וזיהוי/אינטגרציה של התוכנה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

גלילה והזזה

[עריכה]

כדי לראות ברור תמונות של סימנים ואותיות של שפה שלמה, ולכל אות או סימן שורה של מופעים ,

כנראה חייבת להיות אפשרות לגלילת המסך.

חלון בצדיו פסי גלילה, אחד מאוזן והשני מאונך

דוגמה לתוכנית לגלילת מסך (המכילה קבצי מקור )יש באתר של פבריס פופיניו ( Fabrice Popineau ) :

tagenDC.org/texlive/devsrc/Bulid/source/ texk/web2/window/win32.c

שם יש שימוש בפסי גלילה בחלון, לשם גלילת מסך.

משום שרצוי שלתוכנה יהיו כמה שיותר אפשרויות גרפיות כמו לצייר החלוני ,

ראוי שבתוכנה יוכלו לגרור באופן חלק תמונה על תמונת החלון הראשי.

לשם הזזה חלקה של תמונת מפת סיביות על תמונת הרקע בחלון ישנה הדוגמה DRAGBMP

( Bitmap Dragging Sample )של פטריק שריבר ( Patric Schreiber) מחברת מיקרוסופט,

גם לדוגמה הזו מצורפים באתר קבצי מקור . שתי התוכניות לא עבדו ביחד .

פתירת הבעיה

[עריכה]
פסי הגלילה מאפשרים פעולות שונות

בתוכנה תורגמה התוכנית לגלילת מסך, ופעולתה נוטרלה , ובמקום לגלול בעזרתה את תמונת הרקע של החלון ,כל פעם שהמשתמש

גורר את פס הגלילה , התוכנית מחשבת כמה מהחלון צריך להיגלל , וצובעת את כל הרקע בתמונת מפת הסיביות החדשה .

נטרול הגלילה מאפשר לעשות דברים נוספים עם פסי הגלילה : להרחיב ולכווץ ולהזיז תמונה שנוספה מעל תמונת הרקע .

בחירה מתוך רשימת התכונות

[עריכה]

התוכנה מזהה עצם על פי תכונות . כאשר נוצר זיהוי מוטעה ראוי שהמשתמש יוכל לבדוק ממה נוצר הזיהוי המוטעה.

הפקדים לוויכוח והצגת תכונה

המשתמש יכול לדעת על פי אילו תכונות העצם זוהה (בדוח ויכוח) ,

ואחר כך לבחור תכונות מִרְשימה , ולשחזר את הזיהוי המוטעה של המחשב.

כך נראה חלק של דוח ויכוח עבור תכונה מספר 11 :

המחשב טוען שזה עצם מספר 2 <-> המשתמש טוען עצם מספר 3

המרכיב 11 מבדיל בין שני העצמים : של המחשב 2 ושלך 3 .

הציון למרכיב 11 בעצם שנבחר על ידי המחשב : 5 ובעצם שאתה בחרת  : 3 ובפענוח הציור  : 3

בחירה מִרְשימה

[עריכה]

דוגמה ליצירת רשימה (List Box) בתוך חלון, יש באתר ( WINPROG ( The Forger בפרק : Standard Controls: Button,Edit,List Box .

שם נרמז שיש אפשרות לבחירה פשוטה של עצם מתוך רשימה על ידי הדגל LB_GETCURSEL בפונקציה SendMessege .

זה לא הולך פשוט:

 • מה פתאום צריך להתחיל את הרשימה מהמספר 2 ?
 • כשנבחר אלמנט מהרשימה אפשר לדעת את מספרו היחסי ולא את תוכנו, למה ?!

לכן התוכנה יוצרת רשימה משלה בקובץ, רשימה המסודרת באותו סדר כמו בחלון , ושולפת מהקובץ את תוכן התכונה .

קוד מקור לבחירה מרשימה

[עריכה]
// MyContR.h   קובץ
// קבועים ליצירת תפריט וחלון דושיח
// מתוכו נבחרו הקבועים המגדירים
// פקדים היוצרים את הרשימה וכפתוריה וכותרותיה
 ....
 #define IDC_ATT_LIST       1005
 #define IDC_SELECTION_TITLE   1006
 #define IDC_SELECTED       1007
 #define IDC_SHOW_COMP      1008
 ...
 // Rsrc4.rc    קובץ
 // . מתוכו נבחר מבנה הרשימה וכפתורי העזר לטיפול ברשימה

// GROUPBOX בשורה הבאה מוגדר מלבן שחור המקיף את הפקדים הבאים ע"י ההגדרה
// . וגורם למשתמש לראות אותם כקבוצה אחת
// 1,2,69,105 מיקום המלבן מוגדר על ידי ארבעת המספרים
// 1,2 זוג המספרים
//. מגדיר את מיקום הפינה השמאלית עליונה של המלבן ביחס לחלון הפקדים
// 69,105 זוג המספרים
//. קובע את הרוחב והאורך של המלבן
 GROUPBOX "מרכיבי התכונות",IDC_STATIC,1,2,69,105
// בשתי השורות הבאות מוגדרת כותרת האומרת כמה תכונות יש ברשימה
// . בהתחלה (בררת מחדל) אין מרכיבים (תכונות) 
// , אבל בהמשך התוכנה סופרת כמה תכונות יש ברשימה 
// LTEXT הופכת את המספר למשתנה מסוג טקסט חלוני 
// 15,12,30,8 וכותבת בחלון הפקדים במיקום
 //. את מספר התכונות ברשימה
   LTEXT  "מרכיבים",IDC_STATIC,15,12,30,8
  CTEXT  "אין",IDC_ATTCOUNT,45,12,20,8
// בשורה הבאה מוגדר מבנה מקום לרשימה בחלון הפקדים 
// WS_VSCROLL שמכיל פס גלילה LISTBOX 
   LISTBOX IDC_ATT_LIST,20,25,40,60,
       WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   CTEXT "       בחר",IDC_SELECTION_TITLE,10,78,50,8
// . בשורה הבאה מוגדר מקום להקלדת מספר 
// ES_NUMBER מקום להקלדה שאפשר להקליד בו רק מספרים שלמים: EDITTEXT
// באותו מקום המחשב טוען את מספר התכונה
//. שנבחרה ע"י המשתמש
   EDITTEXT IDC_SELECTED,40,88,25,14 ,ES_NUMBER
//  בשורה הבאה מוגדר כפתור , שהמשתמש לוחץ עליו כשהוא רוצה לראות
//  . איך התכונה נראת על כל מופעי האותיות 
   PUSHBUTTON "הראה",IDC_SHOW_COMP,10,88,25,14


 // AtDialog.cpp    קובץ
 // שימוש ברשימה וכפתורי העזר
 ...
  case WM_INITDIALOG:/* בזמן אתחול חלון הדושיח */
  /* קרא את קובץ מספרי מרכיבי התכונות
  וטען כרשימה בחלון הדושיח*/
  fAttri = fopen(ElementsInSerial,"r");
   if(IsFileNotExistInF(fAttri)) break;
   fscanf(fAttri,"%d",&count[0]);
   intbuf = new int[count[0]];
   for(buflocate=0;buflocate<count[0];buflocate++)
    fscanf(fAttri,"%d",&intbuf[buflocate]);
  fclose(fAttri);
  for(buflocate=0;
     buflocate<count[0];
     buflocate++)
  {wsprintf(strbuf,"%d",intbuf[buflocate]);
   /* שבץ בדלגלג את מספרי מרכיבי התכונות שנבחרו */
   SendDlgItemMessage(hwnd,IDC_ATT_LIST,
       LB_ADDSTRING,0,long(strbuf));
  }
  delete [] intbuf;/* נקה את הזיכרון */

  ...

  case IDC_ATT_LIST: /* נבדוק מה נבחר מהרשימה */
   { case LBN_SELCHANGE: /* היה שינוי - המשתמש בחר משהוא */
    hListNew=GetDlgItem(hwnd,IDC_ATT_LIST);
    index=SendMessage(hListNew,LB_GETCURSEL,0,0);
    fAttri = fopen(ElementsInSerial,"r");
    if(IsFileNotExistInF(fAttri)) break;
    for(buflocate=0;
      /* אנני יודע למה צריך להתחיל מ - 2 ברשימה */
      buflocate<index+2;
      buflocate++)
     fscanf(fAttri,"%d",&count[0]);
    fclose(fAttri);
    SetDlgItemInt(hwnd,IDC_SELECTED,count[0],FALSE);
    SetDlgItemText(hwnd,
      IDC_SELECTION_TITLE,"   נבחר");
    MyComponent=count[0];
   break;
   }
 case IDC_LETTERS_LIST :/* אות נבחרה מרשימה */
   /* היה שינוי - המשתמש בחר משהוא */
   if( LBN_SELCHANGE)
   {LPSTR ThePoCH  ;
   hListNew=GetDlgItem(hwnd,IDC_LETTERS_LIST);
   index=SendMessage(hListNew,LB_GETCURSEL,0,0);
   ThePoCH = new CHAR;
   wsprintf(ThePoCH,"%c",char(index+33));
   SetDlgItemText(hwnd,IDC_THE_CHAR,ThePoCH);
   SetDlgItemText(hwnd,
     IDC_A_CHAR_SELECTED,"נבחר");
   break;
   }
   break;
 
   .......

   case IDC_SHOW_COMP: /* בחירת מרכיב התכונה על ידי המשתמש */
   if (IsDialogEmptyInD(IDC_SELECTED))/* בדוק אם לא בחר */
    { SetFocus(
      GetDlgItem(g_hToolbar,
            IDC_SELECTED));
     SetDlgItemText(hwnd,
      IDC_SELECTION_TITLE,"הקלד מספר");
     break;
    }
   MyComponent=GetDlgItemInt(
    hwnd,IDC_SELECTED,
    NULL,FALSE);
   /* ?האם בחר מספר גדול מידי */
   if (MyComponent > AllComps -1)
    { SetFocus(
      GetDlgItem(g_hToolbar,IDC_SELECTED));
     SetDlgItemText(hwnd,
        IDC_SELECTION_TITLE,"קטן יותר");
     break;
    }
    SetDlgItemText(hwnd,
     IDC_SELECTION_TITLE,
     "בוצעה בחירה");
    *ShowWhat=AComponent;
    ShowWindow(hwnd,SW_HIDE);
    /* הראה את האותיות יחד עם מקום התכונה */
    LoadTheImageInD(MainPaintInL(
     hwndShow,MyComponent,ShowWhat,
     GetNObjectsInF()));
    break;