תורת ההסתברות/פרק 1

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מרחב ההסתברות[עריכה]

מרחב ההסתברות הוא שלשה:


נקראת "מרחב המדגם", F היא אוסף של תת קבוצות שהן "סיגמא-אלגברה" ו-P היא פונקציית ההסתברות.

הגדרה: סיגמא אלגברה היא אוסף F של תתי קבוצות מקבוצה המקיים:

  1. אם אז
  2. אם אז

טענות:

  • אם אז
  • אם אזי
  • אם אז

עובדות:

  • אם אז
  • אם אז

הגדרה: התפלגות אחידה - תהי מרחב מדגם סופי. התפלגות אחידה של היא מרחב הסתברות כאשר , ולכל

מרחבי הסתברות רציפים[עריכה]

דוגמא: בחירה של נקודה אקראית ההמוגרלת באופן אחיד בקטע [0,1].
מרחב המדגם: [0,1].
אוסף המאורעות: הסיגמא אלגברה המינימלית המכילה את כל הקטעים ב [0,1].
מהי ההסתברות P? לכל קטע [a,b] המקיים ההסתברות היא:
תהי מהי ?

טענה:

מכאן קיים .
. לכן:
לכל אפסילון ומכאן שווה ל-0. משפט: קיימת הרחבה יחידה של P ל- F. כלומר, קיימת פפונקציה יחידה שגם היא מקיימת את הדרישות מהשיעור הקודם וגם מקיימת שלכל קטע ,

דוגמא: נטיל מטבע הוגן. אם יצא עץ, נבחר נקודה בקטע [0,2/3], אם יצא פאלי נבחר נקודה בקטע [2/3,1].
מהי P? יהי [a,b] קטע אזי:
אם b<=2/3 אז:
אם a>=2/3 אז:
אם a>2/3<b אז:


נראה שעבור כל נקודה ההסתברות זהה בשתי הדוגמאות אבל פונקציית ההסתברות שונה. מכאן פונקציית ההסתברות לא נקבעת באופן יחיד עבור הערך בכל נקודה. אם מרחב המדגם סופי- כן נקבעת.