שפת C/פלט וקלט קבצים/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ספירת התווים בקובץ בעזרת fgetc ולולאת for[עריכה]

ספור את התווים בקובץ לבחירתך בעזרת לולאת for.


הפתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 int num;
 int count;

 FILE *const f = fopen( "example.txt", "rt" );
 if(!f) 
 {
  printf("Error: could not open file!\n");
  return -1;
 }
 
 for(count = 0; fgetc(f) != EOF; ++count)
 	;
 
 printf("The file countains %d chars.\n", count);

 fclose(f);

 return 0;
}