שפת C/מצביעים, מערכים, ופונקציות/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מצביעים ומערכים[עריכה]

פונקציה דומה לstrlen על ידי מצביעים[עריכה]

ממש פונקציה בשם strlen_without_h, בעלת ההצהרה

unsigned int strlen_without_h(const char *str);

הפונקציה מקבלת מחרוזת, ומדפיסה את מספר התווים בה שאינם האות 'h'.


פתרון
unsigned int strlen_without_h(const char *str)
{
 unsigned int i;
 unsigned int len_without_h = 0;

 for(i = 0; str[i] != 0; ++i)
  if(str[i] != 'h')
   ++len_without_h;

 return len_without_h;
}


פונקציה דומה לstrcpy על ידי מצביעים[עריכה]

ממש פונקציה בשם strcpy_without_h בעלת ההצהרה

void strcpy_without_h(char *dest, const char *src);

המעתיקה מחרוזת אחת לשניה, למעט כל מופע של האות 'h'.


פתרון
void strcpy_without_h(char *dest, const char *src)
{
 unsigned int src_i, dest_i;

 for(src_i = 0, dest_i = 0; src[src_i] != 0; ++src_i)		
  if(src[src_i] != 'h')
   dest[dest_i++] = src[src_i];

 dest[dest_i++] = 0; 
}


מצביעים לפונקציות[עריכה]

אינטגרציה נומרית[עריכה]

להלן נוסחה לקירוב אינטגרל על ידי מלבנים בין a לb:

נשים לב שצורת הערכה זו זהה לכל הפונקציות המתמטיות. אפשר, לכן, לכתוב קוד C שיעריך כך אינטגרלים. כתוב פונקציה בעלת ההצהרה:

float integrate(float (*f)(float), float a, float b, float delta_x);

המקבלת:

 • פונקציה f המקבלת מספר ומחזירה מספר
 • מספר a המתאר את תחילת תחום האינטגרציה
 • מספר b המתאר את סוף תחום האינטגרציה
 • מספר delta_x המתאר את גודל הקפיצות

והמשתמש בנוסחה הנ"ל כדי לשערך את האינטגרל.


פתרון

להלן הפונקציה:

float integrate(float (*f)(float), float a, float b, float delta_x)
{
 float sum = 0;

 while(a < b) 
 {
  sum += (*f)(a) * delta_x;
  
  a += delta_x;
 }
 
 return sum;
}

להלן דוגמה המשתמשת בה כדי לוודא

#include <stdio.h>

float integrate(float (*f)(float), float a, float b, float delta_x)
{
 float sum = 0;

 while(a < b) 
 {
  sum += (*f)(a) * delta_x;
  
  a += delta_x;
 }
 
 return sum;
}

float square(float x)
{
 return x * x;
}

int main()
{
 const float a = 0;
 const float b = 3;
 const float integral = integrate(square, a, b, 0.001);
 
 printf("The integral of x^2 from %f to %f is ~ %f\n", a, b, integral);
 
 return 0;
}- תרגילים -