שער:תלמידי תיכון/מאגר בגרויות/לשון

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
השאלון יחידות מספר שאלון סוג
חיבור עברי 1
905031, 03 אינטרני/אקסטרני
905031 אינטרני


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
חיבור עברי והבנה לעולים חדשים 1
905061, 43 אינטרני/אקסטרני


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
ידיעת הלשון א 1
11109, 160 אינטרני/אקסטרני
11109 אינטרני


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
ידיעת הלשון והבעה שאלון משולב 1
11103 לבתי ספר עצמאיים


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
יסודות ההבנה וההבעה 1
905631, 161 אינטרני/אקסטרני
905631 אינטרנים


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
ידיעת הלשון והבעה שאלון משולב 1
11104, 2 אינטרנים/אקסטרנים
11104 אינטרני


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
ידיעת הלשון לעולים חדשים 1
905051, 59 אינטרני


השאלון יחידות מספר שאלון סוג
הבנה והבעה 2
11202 אינטרני


השאלון יחידות מספר שאלון אינטרני
חיבור עברי 1
13101 לבתי ספר דתיים־עצמאיים