שיחה:פולנית

תוכן הדף אינו נתמך בשפות אחרות.
מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פולנית ברכות ונימוסים צֶ'שְׁץ' - שלום דוֹ בִידְזֶנְיָה – להתראות כללי פְּיֶנְיָדְזֶה – כסף גְדְגֶ'ה בִי – איפה אתה קְטוֹ בִי – מי אתה בִי – אתה גְדְגֶ'ה אוּדוֹגוֹדְנְיֶנְיֶה – איפה השירותים קְטוּרִי בָשׁ גוּבֶּרְנַטוֹר – מי המושל שלכם קִילְקַה סְלוֹבְנִיק קוֹשְׁטוּיֶה – כמה המילון עולה זוֹסְטָבְצֶ'ה טוֹ, טוֹ בְשִׁיסְטְקוֹ בְ צָלִים נוֹנְסֶנְסֶיֵה – עזוב את זה, זה בסך הכל שטויות פּוֹזָ'דַנִי – ברוך הבא טָק פְּרוֹשֶׁה – כן בבקשה דוֹקָד – איפה בִי בִיאֶצֶ'ה יָק בִיקְרָצַ'צֶ'ה מָפֶּה אוֹדְטָד דוֹ אוּלִיצִי... – איך מגיעים לרחוב... בָשׁ פְּרוֹסְטִי קוֹפְּיֶץ דוֹפּוֹקִי פּוֹלָצֶנְיֵה אִי טָם אוֹפְּרוֹזְ'נִי אִיז' אוֹד טֶגוֹ אִי פְּרְזִיחוֹדְזֶנְיָה – תלך ישר עד הצומת ושם תפנה שמאלה ותגיע דְגֶ'(נ)קוּיֶי(נ) גְבָלְטֶם בִי אִי דוֹ בִידְזֶנְיָה – תודה רבה לך וביי יִי פְּרָבַה – ימינה אִיז' אוֹד טֶגוֹ – שמאלה פְּרוֹסְטִי – ישר יָק בִיֶזִיצַיָה סְיֶ(נ) צֶ'שְׁץ' בְ הֶבְּרָיְשְׁצִיזְ'נְיֶה – איך אומרים שלום בעברית אִי דוֹ בִידְזֶנְיָה דְלָה טֵרָז – ולהתראות צֶ'לְנָה – הגדול אוֹיְצֶ'ץ אִיז' בְ נְיֶבְּיֶה – אבא שבשמיים אוּשֶׁדְלֵם אוֹדְטָד – הסתלק מכאן חוֹדָק בַשׁ אוֹטוֹ\אוּסְטָה – סתום את הפה שלך בְיֶלְקָה מִישׁ – חתול גדול גַ'ד – איש זקן קָרְזֶל – גמד טְלוּשְׁץ' – שמן מַצֶ'ז יָה חְצֶה בַּנָן – אמא אני רוצה בננה אַלֶה מִי נְיֶה מָמִי בָּנַנָה – אבל אין לנו בננה טֶדִי יָבְּלְקוֹ – אז תפוח טָקְזֶ'ה מִי נְיֶה מָמִי – גם אין לנו בְטֶדִי צוֹ מִי מָמִי – אז מה יש לנו בַּנָן – בננה גָזֶטַה דְזִ'יאֶצִי – עיתון ילדים יָה פֵּלְנִי קוֹלֶקְטוֹר יֶזִיקוֹב – אני אוסף מלא שפות אוֹיְצ'וֹבָץ יָה לֶקַם סְיֶ(נ) – אבא אני מפחד סיפור יֶדֶן צָ'ס טוֹ בִיל אוֹיְצֶ'ץ אִיז' קוֹחָל סְטְרַשְׁנֶגוֹ יֶגוֹ חְלוֹפְּצָה אִי בֶּן יֶגוֹ זֶ'ה פְּרוֹשֶׁה טֶן סַם אִי אוֹיְצֶ'ץ יֶי גְנִיָזְדוּיָה יֶגוֹ אוֹבֶּצְנִי אִי בְטֶדִי יֶגוֹ חְלוֹפְּיֶץ קוֹחַל יֶגוֹ דְלָה צָלֶגוֹ זִ'יצְיָה – פעם אחת היה אבא שאהב נורא את הבן שלו והבן שלו שנא אותו והאבא קנה לו מתנה ואז הבן שלו אהב אותו לכל החיים................. שיחות צֶ'שְׁץ' – שלום יָק רְזֶצִ'י יֶה – מה נשמע אִי יָק סְיֶה מָשׁ – ומה שלומך נַה מוֹיְם בְסְטָבִיוֹנִים בְשִׁיסְטְקוֹ מְיָלְקוֹ – אצלי הכל בסדר פֶּבְנִי – בטוח טָק בָּרְדְזוֹ פֶּבְנִי – כן מאוד בטוח דוֹבְּרִי בְטֶדִי דוֹ בִידְזֶנְיָה – טוב אז ביי דוֹ בִידְזֶנְיָה בִידְצִ'יצֶ'ה בַס פּוֹזְ'נְייֶה – ביי להתראות שיחות צֶ'שְׁץ' – היי אִי יָק סְיֶה מָשׁ – ומה שלומך סְפּוֹקוֹיְנִי אוֹקָיי אִי בִי – שלומי בסדר ואתה יָה אוֹקַיי דוֹקוּמֶנְטְנְיֶה – אני בסדר לגמרי פְּיֶקְנוֹ לִינִינֶה טָמְטֶגוֹ בְשִׁיסְטְקוֹ סְוָויְט בֶּדְזְ'יֶה אוֹקָיי – יופי קיוויתי שכל העולם יהיו בסדר שְׁצֶ'סְלִיבְיֶה וְויֶלְקִי טֶדִי דוֹ בִידְזֶנְיָה – בהצלחה רבה אז ביי דוֹבִידְזֶנְיָה סְפְּרִיטְנִי – ביי חמוד


טְרוֹסְקָה פְּסַה גְרִיזְיֶה – זהירות כלב נושך אוֹקָיי – בסדר לָדְנַה גֶ'בְצִ'ינַה – ילדה יפה רוֹזְמוֹבִי בְ פּוֹלָק – שיחות בפולנית פּוֹלָק מַלוֹ – פולני קטן גוּבֶּרְנָטוֹר – מושל גְדְגֶ'ה בִי זִ'יֶצֶ'ה – איפה אתה גר פּוֹקוּי – חדר רָכוּנֶק – חשבון בּוּטֶלְקִי – בקבוקים פַּפְּיֶרוֹסִי – סיגריות סְטָרִי דוֹם – בית ישן סְטָרוֹזִ'יטְנִי דוֹם – בית עתיק קְטוּרִי סְטַרוֹזִ'יטְנִי דוֹם – איזה בית עתיק נָאוּצִיצֶ'ל יָה נְיֶה רוֹזוּמְיֶם – המורה אני לא מבין חְלוֹפְּיֶץ צוֹ בִי רוֹבִּיצֶ'ה אוֹטוֹ\אוּסְטָה – ילד מה אתה עושה פה נָאוּצִיצֶ'ל – מורה צוֹ בַשֶׁה נָזְבִיסְקוֹ – איך קוראים לך מְן צִ'יטָל... – לי קוראים... קְטוּרִי לָדְנִי דוֹם – איזה בית יפה דוֹם – בית יֶדֵן דְגֶ'ן – יום אחד קְטוּרֶה טוֹ ... זֶ'ה בְ סְפְּרָבְיֶה – מי זו ... שבפרשה פְּרָבִי בַסִי צִיטֶלְנִיצִי סוּרוֹבִי – נכון שלך קוראים חמור חְלוֹפְּיֶץ – ילד גֶ'בְצִ'ינַה – ילדה בִי פְּרְזִי נִיצֶ'ה סְיֶה בָּרְדְזוֹ דוֹבְּרֶה – אתם חברים הכי טובים דְלָצֶ'גוֹ – למה לוּבְּצְיֶה אִיז' – ככה אוּבְסְטֶצְ'נִיוֹנִי – מפגר זְ – עם דֶבוּלְגַה – מגלים סְטָרוֹבִינַה – אישה זקנה גַ'דֶק – סבא בָּבְּקַה – סבתא טַאָק – כן נְיֶה – לא פְּרוֹשֶׁ(נ) – בבקשה דְגֶ'(נ)קוּיֶי(נ) בָּרְדְזוֹ – תודה רבה פְּזֶפְּרָשַׁם – סליחה פְּרוֹשֶׁה בָּרְדְזוֹ – זה בסדר דְגֶ'אֵן דוֹבְּרִי – בוקר טוב דוֹבְּרֶה ווִיֶצ'וּר – ערב טוב דוֹבְּרָה נוֹץ – לילה טוב גְדְגֶ'ה יֶסְט? – היכן? צִ'י מוֹגֶ(נ) דוֹסְטָשׁ...? – אני יכול\ה לקבל...? אִילֶה טוֹ קוֹשְׁטוּיֶה? – כמה זה עולה? נְיֶה רוֹזוּמְיֶם – אני לא מבינ\ה נְיֶה דְזְקָבַה – לא עובד וֶנְטִילָטוֹר – מאוורר אוֹזֶ'בָנֵה – חימום סִיבְיָאַטוּ – אור קוּרֶק – ברז רֶנְצְ'נִיק קוֹמְפִּיֶלוֹבִי – מגבת רחצה בּוֹדוּשְׁקַה – כרית נְיֶה מַה צֶ'פּוּאָי ווֹדִי – אין מים חמים טוּאָלֶטָה – שירותים ווָאַזְיֶנְקַה – בית שימוש שְׁקְלָנְקַה – כוס נוּשׁ – סכין וִידֶהְלֶץ – מזלג טָהְלֶשׁ – צלחת וִישְׁקַן – כפית וִיקָהוּצְ'קַה – קיסם יֶשְׁצֵ'ן יֶהֵדְנוֹ קְשֶׁהְשְׁווְ – עוד כיסא רִיג' – אורז סֶר – גבינה לוֹדִי – גלידה רִיבָּה – דג מְלֶקוֹ – חלב מָסְווְ – חמאה זוּפַּה – מרק צוּקַר – סוכר סְפָּגֶטִי – ספגטי אוֹבוֹצֶ'ה – פירות קֶטְשׁוּפּ – קטשופ קָוַה – קפה הֶרְבָּטַה – תה סוּל – מלח זְיֶנָקִי – תפוח אדמה מוּשְׁטָרְדַה – חרדל יַזִ'ינַה – ירקות קַנַפַה – כריך חְלֶבּ – לחם בּוּצְ'קִי – לחמניות ווֹדַה – מים ווֹדַה מִינֶרַלַה – מים מינרלים סְלוֹבְנִיק - מילון יַק רְזֶצִ'י יֶה – מה נשמע אוֹיְצֶ'ץ – אבא מָצֶ'ז – אמא דוֹבְּרִי – טוב דוֹבְּרִי דְגֶ'אֵן – יום טוב טוֹ טֶן נְיֶבֶּזְפִּיצְ'נִי אוֹגְיֶן – זה אש וזה מסוכן סְפְּרִיטְנִי – חמוד יָבְּלְקוֹ – תפוח