שוודית/מבוא

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הגיית השפה וכתיבתה[עריכה]

עיצורים[עריכה]

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb b כהגיית "ב"
Ch/ch ɕ כהגיית ש שורקת לפני e i y ä ö
כהגיית "כ רפה" בקירוב לפני a o å u
Dd d כהגיית "ד" כשהלשון צמודה לאחורי השיניים
Dj/dj j כהגיית "י" עיצורית
Ff f כהגיית "פ רפה"
Gg j כהגיית "י" עיצורית לפני e i y ä ö
g כהגיית "ג" בשאר המקרים
Gj/gj j כהגיית "י" עיצורית
Hh h כהגיית "ה"
Hj/hj j כהגיית "י" עיצורית
Jj
Kk k כהגיית "כ" לפני a o å u
ɕ לפני e i y ä ö כהגיית ש שורקת
Ll כהגיית "ל"
Lj/lj j כהגיית "י" עיצורית
Mm m כהגיית "מ"
Nn n כהגיית "נ"
Ng/ng ŋ כהגיית "נ" במלה אנגלית
Pp p כהגיית "פ"
Rr r כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח ויוצאי אירופה מסוימים
Rd/rd ɖ כהגיית "ד" כשהלשון כפופה לאחור
Rl/rl ɭ כהגיית "ל" כשהלשון כפופה לאחור
Rn/rn ɳ כהגיית "נ" כשהלשון כפופה לאחור
Rs/rs ʂ בצפון שבדיה ובמרכזה כהגיית "ס" כשהלשון כפופה לאחור
Rt/rt ʈ כהגיית "ת" כשהלשון כפופה לאחור
Ss s כהגיית "ס"
Sk/sk sk כהגיית סְכְּ לפני a o å u
ɧ לפני e i y ä ö כהגיית ש שורקת
Sch/sch כהגיית ש שורקת
Sj/sj
Skj/skj
Stj/stj
Tt t כהגיית "ת" כשהלשון צמודה לאחורי השיניים
Tj/tj ɕ כהגיית ש שורקת
Vv v כהגיית "ב רפה"
Ww
  • Qq, Ww, Zz, Cc - מופיעות במלים שאולות ונהגות בהתאם לשפה ממנה נשאלו.

תנועות[עריכה]

האותיות a,e,i,o,u,y,å,ä,ö משמשות כתנועות. התנועות נהגות כקצרות כאשר מופיעות לפני שני עיצורים, בכל מקום אחר נהגות כארוכות.

מיקום מדויק לתנועות בשבדית
התנועות
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי דוגמה
Aa ä נהגית כהגיית פתח
ːɑ בגרסתה הארוכה נהגית כהגיית פתח אחורית מעט[1]
Ää נהגית כהגיית צירי פתוח מעט
ːɛ בגרסתה הארוכה נהגית כהגיית צירי פתוח מעט[2]
Åå ɔ נהגית כתנועה בין חולם ~ קמץ תימנית
ːo בגרסתה הארוכה נהגית כהגיית חולם
Ee ə נהגית כהגיית a במלה האנגלית About
ːe בגרסתה הארוכה נהגה כהגיית צירי סגורה מעט[3]
Ii i נהגית כהגיית חיריק
Oo ʊ נהגית כהגיית קובוץ[4]
ːu בגרסתה הארוכה נהגית כהגיית שורוק
Öö ø̞ נהגית כהגיית צירי מעוגלת[5]
ːø בגרסתה הארוכה נהגית כהגיית ö הגרמנית או בדמיון ל-ir במלה האנגלית bird[6]
Uu נהגית כהגיית U, רק מעט יותר לחוצה
ːʏ נהגית כהגיית i במלה האנגלית in אך מעוגלת[7]
Yy ʏ
ːy נהגית כהגיית חיריק מעוגלת
  • Qq, Ww, Zz, Cc - מופיעות במלים זרות ונהגות בהתאם לשפה ממנה המלים שאולות.

חשוב להקפיד על הגייה נכונה של אורך התנועה, שכן שינוי באורכה של תנועה עשוי לשנות את משמעותן של מלים, לדוגמה:

glass (תנועת אַה קצרה) = גלידה
glas (תנועת אַה ארוכה) = זכוכית

שמות עצם[עריכה]

שמות העצם בשוודית מתחלקים לשני מינים, סתמיים (n) ומינים משותפים (r). ברוב המקרים, לא תוכל להבחין במין של שם-העצם. פשוט תצטרך לזכור את המין של כל שם-עצם שאתה לומד. חשוב מאוד לזכור את המין של כל שם עצם, שכן גם באזכור הפשוט ביותר יש לו חשיבות. בכל אופן, ישנם חוקים מעטים המקלים לזכור את המין. אחד מהם אומר שרוב שמות העצם שקשורים לאנשים או למקצועות הם ממין משותף.

המין הסתמי משתמש בתווית המסתמת (כמו a/an באנגלית) ett והמין המשותף משתמש ב-en. כינוי-השם det משומש בידי המין הסתמי, ומופיע לפני שם תואר, ומשמש גם להגיד זה כשאחרי זה יש את המילה ש ו-den משמעותו גם זה משומש בידי המין המשותף ומופיע גם להגיד זה כשאחרי זה יש את המילה ש, וגם שם תואר .

להלן דוגמאות: 

שמות עצם ממין משותף (en)[עריכה]

ילדה (בת) en flicka
ילד (בן) en pojke
איש en man
אישה en kvinna
ספר en bok
טלפון en telefon
כסא en stol
דלת en dörr
עט/עיפרון en penna

שמות עצם ממין סתמי (ett)[עריכה]

ילד (כללי) ett barn
חלון ett fönster
שולחן ett bord
גלויה ett vykort
בית ett hus
חדר ett rum
חדר אמבטיה ett badrum
בית מלון ett hotell
חתימה ett frimärke

כינויי גוף[עריכה]

כינוי גוף פירוש
jag אני
du את / אתה (ישיר)
han הוא (זכר)
hon היא (נקבה)
det זה (סתמי)
den זה (משותף)
vi אנחנו
ni אתם / אתן (ישיר)
de הם / הן
ni את / אתה / אתם / אתן (כבוד)
  • ni (כבוד) מוזכר כאן כי הוא קיים כגוף בשפה השוודית, אבל מעטים המשתמשים בו.

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ הצליל המדויק הנו בדיוק באמצע קו [ɑ] ~ [ɔ] - או בקריטריון כמעט-פתוחה (ראה בטרפז משמאל)
  2. ^ הצליל המדויק הנו כמעט באמצע קו [ɛ] ~ [ɜ]. יש המזהים ומתייחסים אליו כ-[æ] (ראה בטרפז משמאל)
  3. ^ הצליל המדויק כמעט באמצע קו [e̞] ~ [e] (ראה בטרפז משמאל)
  4. ^ הצליל המדויק אחורי יותר וקרוב מאוד לקו [o] ~ [u] (ראה בטרפז משמאל)
  5. ^ הצליל המדויק אחורי יותר וקרוב לאמצע קו [ø̞] ~ [ɘ]. יש המזהים ומתייחסים אליו כ-[œ] (ראה בטרפז משמאל)
  6. ^ הצליל המדויק אחורי ופתוח יותר (ראה בטרפז משמאל)
  7. ^ הצליל המדויק אחורי יותר בקו [ʏ] ~ [ʊ̈]. יש המזהים ומתייחסים אליו כ-[ʉ] או [ʉ͍] (ראה בטרפז משמאל)