רוסית/המספרים מ-1000000 עד 1

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
המספר שמו ברוסית תעתיק עברי
1 один אדִין
2 два דבָה
3 три טרִי
4 четыре צִ׳יטִירִי
5 пять פֲּיאט
6 шесть שֱסְט
7 семь סֶם
8 восемь בׂסם
9 девять דיביאט
10 десять דיסיאט
20 двадцать דבה דיסיאט
30 тридцать טרי דיסיאט
40 сорок סוראק
50 пятьдесят פָּאט דִיסָט
60 шестьдесят שֵסְט דִיסָט
70 семьдесят סֶם דִיסָט
80 восемьдесят בׂסִים דִיסָט
90 девяносто דִיבִינוֹסְטָה
100 сто סְטוֹ
200 двести דְבִיסְטִי
300 триста טריסטה