רוסית/היחסה הרביעית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ברוסית קיימות שש יחסות שמטות שמות עצם ותארים, כשהם באים במשפט יחד עם מילות יחס. לכל אחת מהיחסות הטיות משלה.

ליחסה הרביעית שתי מילות יחס:

  • מילת היחס -в

משמשת לציון הגעה למקום סגור או לשטח של יישוב או מדינה.

  • מילת היחס -на

משמשת לציון הגעה למקום פתוח.

  • לא משתמשים במילת יחס במשפט, אך מטים לפי היחסה כדי להגיד את המילה "אֵת".

בכדי להטות שם עצם יחיד שנגמר בעיצור קשה או ב-а, יש להוסיף את הסופית а לזכר ו-у לנקבה. כאשר שם העצם נגמר באות רכה או ב-я, לזכר הוא מקבל את הסופית я ולנקבה ю. כשרוצים להטות תואר לשם עצם, ושם העצם נגמר באות קשה, או באותיות г к х או באותיות ж ч ш щ כשבשם העצם, הדגש הוא על ההברה האחרונה. לאיש זכר הוא מקבל את הסופית ого ובנקבה את הסופית ую. אם שם העצם נגמר באות מרוככת או באותיות ж ч ш щ כשהדגש במילה הוא על ההברה הלא אחרונה, לאיש זכר הוא מקבל את הסופית его. אם שם העצם מסתיים ב-н עם אות רכה אחריה - שם העצם בנקבה מקבל את הסופית юю. הערה: ביחסה הרביעית, למין סתמי ביחיד ולזכר דומם אין הטיה. לדוגמה: חבר - друг. לחבר החדש - в нового друга.

בשביל להטות כמה שמות עצם בזכר שנגמרים בעיצור קשה, מוסיפים את הסופית ов. בשביל להטות שמות עצם בנקבה ובסתמי שנגמרים ב-ие או ия, מוסיפים את הסופית й. אם שמות העצם בזכר נגמרים ברך או г к х ж ч ш щ, מוסיפים בסוף ей. אם שמות העצם בזכר נגמרים באות Й, מוסיפים לו את הסופית ев. לשמות העצם מהמינים סתמי ונקבה שנגמרים באותיות о е а я, פשוט מורידים את האותיות האלו. אם קיים צמד עיצורים שלא בסוף המילה והעיצור הראשון ביניהם קשה, מורידים את הסופית ומוסיפים אחרי העיצור הקשה את האות О. מתי שיש צמד עיצורים שלא בסוף המילה והראשון ביניהם רך או г к х ж ч ш щ, מורידים את ומוסיפים אחרי העיצור הראשון Е. הטיית התארים לשמות עצם רבים זהה ליחסה השישית: כדי להטות תארים לכמה שמות עצם שנגמרים באות קשה, צריך להוסיף להם את הסופית ых. כדי להטות תארים לכמה שמות עצם שנגמרים באות רכה או באותיות г к х ж ч ш щ, צריך להוסיף את הסיומת их. לדוגמה: студентка-סטודנטית. את הסטודנטיות-студенток.