לדלג לתוכן

רומנית/מספרים וצבעים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


מספרים מ1-100 :

1
unu (unu)
2
doi (doy)
3
trei (tray)
4
patru (pah-troo)
5
cinci (chinch)
6
şase (sha-seh)
7
şapte (shap-teh)
8
opt (opt)
9
nouă (nou-uh)
10
zece (zeh-cheh)
11
unsprezece (oon-spreh-zeh-cheh)
12
doisprezece (doy-spreh-zeh-cheh)
13
treisprezece (tray-spreh-zeh-cheh)
14
paisprezece (pie-spreh-zeh-cheh)
15
cincisprezece (chinch-spreh-zeh-cheh)
16
şaisprezece (shy-spreh-zeh-cheh)
17
şaptesprezece (shap-teh-spreh-zeh-cheh)
18
optsprezece (opt-spreh-zeh-cheh)
19
nouăsprezece (nou-uh-spreh-zeh-cheh)
20
douăzeci (...)
21
douăzeci şi unu (...)
22
douăzeci şi doi (...)
23
douăzeci şi trei (...)
30
treizeci (...)
40
patruzeci (...)
50
cincizeci (...)
60
şaizeci (...)
70
şaptezeci (...)
80
optzeci (...)
90
nouăzeci (...)
100
o sută (...)
101
o sută unu (...)
110
o sută zece (...)
200
două sute (...)
300
trei sute (...)
1,000
o mie (...)
2,000
două mii (...)
1,000,000
un milion (...)
number _____ (train, bus, etc.)
numărul _____ (...)
half
jumătate (...)
פחות (מ...)
mai puţin (decât) (...)
יותר (מ...)
mai mult (decât) (...)


צבעים :


שחור negru (neh-groo) לבן alb (ahlb) אפור gri (gree) אדום roşu (roh-shoo) כחול albastru (ahl-bahs-troo) צהוב galben (gahl-ben) ירוק verde (vehr-deh) כתום portocaliu (pohr-toh-ka-leeu) סגול mov (mohv) חום maro (mah-roh)