קטגוריה:בגרות במתמטיקה (ניסוי), קיץ א, תש"ע (305801)