קטגוריה:בגרות במתמטיקה (ניסוי), חורף, תשע"א (035806)