קורס אקסל - Excel

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


מעין פולג, Apr 30, 2016, לשכת התעסוקה

אקסל - EXCEL | 1 - מהי תוכנת אקסל[עריכה]

אקסל - EXCEL | 1 - מהי תוכנת אקסל אקסל היא תוכנה של גיליון אלקטרוני בה ניתן להזין נתונים שניתן לערוך ולבצע עליהם פעולות כמו חישובים. היא מכילה כלים מגוונים לניתוח מידע ולקבלת החלטות: מיונים, סינונים, עיצובים מותנים (מאפשרים סימון נתונים בצורה בולטת לעין) וטבלאות ציר שמאפשרות במספר 'טן של גרירות עם העכבר לקבל ניתוח תמציתי, פונקציות שהופכות ידע לברור לקריאה, יצירת גרפים. ניתן להרחיב את השימוש באקסל על ידי תוכנה תכנות בשם VBA שנלמדת בפרקים מתקדמים.

אקסל - EXCEL | 2 - מבנה התוכנה והמסך[עריכה]

אקסל - EXCEL | 2 - מבנה התוכנה והמסך אקסל - גליון אלקטרוני לביצוע חישובים.

בראש המסך מופיעה רצועה ובה כרטיסיות:

 • קובץ
 • בית - פקודות עיצוב: סגנונות, מספור ועוד
 • הוספה - מאפשרת הוספת אוביקטים של צורה, גרפים ועוד
 • פריסת עמוד - מאפשרת שינוי מסמך, שינוי ועוד
 • נוסחאות - מכילה רשימת נוסחות של אקסל לפי קטגוריות ועוד.
 • נתונים - מאפשרת לייבא נתונים מאינטרנט ומקורים אחרים
 • סקירה - מאפשרת להגן על חוברת שלנו
 • תצוגה - מאפשרת לקבוע את גודל המסמך בפקודת "שנה גודל תצוגה".

חוברת עבודה היא מסמך אקסל. כל חוברת עבודה מכילה גליונות. בתחתית המסך יש את רשימת הגליונות. לרב יש 3 גליונות. בכל גליון יש שורה אשר ממוספרת (1,2,3 וכו). יש גם עמודה (A,B,C...). הצטלבות של עמודה ושורה היא תא. דוגמה הצטלבות של שורה 1 עם עמודה B היא תא B1. את שם התיבה נוכל לראות בתיבת השם אשר נמצאת בכרטיסית "תצוגה" בלשונית מעל סרגל האותיות של העמודות מצד שמאל.ליד תיבת השם יש שורת נוסחות המציגה את תוכן התא.

בתחתית המסמך יש זכוכית מגדלת שמציגה את גודל המסך לצד לחצנים להגדלה ולהקטנה של המסמך מצד שמאל.

אקסל - EXCEL | 3 - הוספת עמודות שורות גליונות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 3 - הוספת עמודות שורות גליונות אין מעצבן לחזור על שנכתב.

בסרגל הכלים מעל טבלת אקסל נוכל לראות את סרגל האותיות A, B,C ומצד ימין את סרגל 1,2,3

הרחבה של השורה או עמודה:

 • למקם את הסמן בין שני אותיות העמודה (נניח בין C לD) של הסרגל עד שיהפוך לחץ עם שני סימנים. נלחץ לחצן שמאלי של הכבר ונגרו את העמודה לכיוון הרצוי
 • התאמה של העמודה לתוכן הטקסט בתא - לחיצה כפולה בין שני אותיות העמודה של הסרגל עד שיהפוך לחץ עם שני סימנים.

הוספת/מחיקה עמודה/שרוה:

 • בכדי להוסיף עמודה אחרי עמודה B נעמוד על עמודה אחריה, כלומר C, נלחץ לחיצה ימינית, נבחר הוסף עמודה.
 • אם נעמוד על העמודה אחרי נרצה להוסיף שורות ונסמן 3 עמודות אחריה יתווספו 3 עמודות לפניה.

הסתר של שורה / עמודה - בחירת עמודה, מקש ימיני, הסתר. נראה בסרגל הכלים A, B, C כי העמודה אינה מופיעה.

הצגת שורה / עמודה שהוסתרה - אם הסתרנו את העמודה B נסמן את העמודה A וC, נלחץ מקש ימיני, בטל הסתרה.

שינוי שם של גיליון:

 • לחיצה כפולה על שם הגיליון ושינוי שם
 • לחיצה על מקש ימיני על שם הגיליון ושינוי שם.

כדי לשנות מיקום של גיליון נלחץ מקש ארוך ונזיז את מיקומו.

אקסל - EXCEL | 4 - תנועה בגליון[עריכה]

אקסל - EXCEL | 4 - תנועה בגליון תנועה בגיליון:

 • כדי להגיע אל תא נלחץ על התא. לדוגמה נלחץ על תא C3
 • גלילת העכבר מעלה ומטה או לחיצה על הסרגל מצד שמאל על חץ מעלה או חץ למטה.
 • ctrl + Home - חזרה לראשית הגיליון אל תא A1
 • לחיצה על מקש מעלה יעביר אל התא מעל לתא בו אנו נמצאים. דוגמה אם נלחץ על מקש מעלה מתא A2 נגיע אל A1. באופן דומה מקש מטה, ימין ושמאל יניעו את הלחצן אל התא מטה, הימיני והשמאלי.
  • crtl + חץ מטה - יוביל לשורה האחרונה בטבלה שלנו שבתא שלה יש מלל כלומר אל התא עם המלל לפני התא הבא הריק.
  • crtl + חץ שמאל יוביל לשורה האחרונה לפני התא הבא הריק.
  • crtl + חץ ימין יוביל לתא הראשון בטבלה.
 • ENTER תוריד אותנו לתא הבא מטה
 • TAB יעביר אותו לתא השמאלי הבא
 • כדי להגיע אל תא ספציפי (קיצורי מקשים F5 או Ctrl + G) לדוגמה כדי להגיע אל Z1000 נלחץ על כרטיסית "בית", "חפש ובחר", "מעבר אל". תפתח חלון חדש. תחת הפניה נרשום את התא אליו נרצה להגיע, כלומר Z1000. נלחץ אישור
 • HOME - חזרה לתחילת השורה כלומר לתא הראשונה בשורה עליה אנו עומדים

אקסל - EXCEL | 5 - סימון עמודות שורות טווחים[עריכה]

אקסל - EXCEL | 5 - סימון עמודות שורות טווחים

לחיצה על הסרגל A,B, או 1,2,3 יסמן את העמודה או השורה עליה נלחץ. לחיצה וגרירה לעמודה או לשורה הבאה תסמן את שתי השורות.

סימון טוח גרירה - נניח נרצה לסמן את כל התאים בין B2 ל D11 - נניח על תא B2, נלחץ על המקש עד תא D11. סימון מסוג זה לא יסמן את תא B2, התא הפעיל.

ניתן לסמן גם על ידי שילוב במקלדת. נעמוד על תא B2 נלחץ על תא ctrl, shift וחץ מטה עד D11. באופן דומה ניתן לסמן עמודות רק עם שילוב עם החץ שמאל.

ctrl + shift + 8 - צובע את כל הטבלה.

סימון של תאים לא רציפים. נניח את העכבר על תא ונסמן את התאים שנרצה על ידי גרירה. עתה משהגענו אל תאים שאיננו מעונינים לסמן ואחריהם תאים לא רציפים לתאים שלנו אותם נרצה לסמן, נלחץ על מקש ctrl, ומבלי לשחרר את המקש נסמן את התאים הבלתי רציפים אותם אנו רוצים לסמן

על ידי סימון ניתן לעצב את התאים: צבע אותיות, למרקר ועוד.

אקסל - EXCEL | 6 - הזנת נתונים באקסל[עריכה]

אקסל - EXCEL | 6 - הזנת נתונים באקסל

הזנת נתונים היא על ידי הנחה בתא הרצוי ולהקליד את התוכן לתא ואנטר. במקום אנטר ניתן ללחוץ על כפתור וי שבסרגל הכלים מעל סרגל A,B,C בוסף שורת הנוסחות (מתוך שיעור 7).

בתחתית גליון של אקסל, מתחת שמות הגליונות מופיע שורת המצב עם המילה "מוכן", דהינו התא מוכן להקלדה וכל מה שנזין יזון בו. אם נרצה להקליד תוכן אחר בתא מוכן אין צורך ללחוץ על כפתור del אלא פשוט להקליד את התוכן החדש. בעת הקלת התוכן נראה שבשורת המצב מופיע המילה "הזנה" במקום "מוכן". לחיצה על ENTER תבטיח שמה שהקלדנו נקלט בתא.

בשורת הנוסחות בסרגל הכלים, מעל לשורות הסרגל A, B,C מופיע לחצן וי. התא שלנו יעבור ממצב הזנה למצב מוכן.

השלמה אוטומטית של מילים אשר אוזנו - ברגע שנקליד מילים בתאי אקסל היא עשויה להשלים את המיליםכשנתחיל להקליד בתא החדש את אותן אותיות שהתחלנו להקליד בתא קיים.

ניתן לתקן מילים בתא ללא מחיקת התא כולו או כתיבה מחדש של אותה שורה על ידי מיקום הסמן בשורת הנוסחות מעל סרגל A, B, C וסימון המילה אותה נרצה לתקן, לחיצת ENTER.שורת המצב במקרה זה תשתנה למצב עריכה.אפשרות אחרת היא לחיצה על F2 שיעביר את סטטוס התא ממוכן לעריכה, תיקון בשורת הנוסחות את המילה ולחיצת ENTER. אפשרות אחרונה היא לחיצה כפולה על המילה בתא ותיקון שלה.

אקסל - EXCEL | 7 - עיצוב גרפי[עריכה]

אקסל - EXCEL | 7 - עיצוב גרפי

עיצוב נמצא בכרטיסית בית בקבוצת גופן.

נסמן את טבלת הסימונים על ידי הנחת העכבר וגרירתו על לתא האחרון או על crl+shift+8. עתה נוכל לשנות במכה את הגופן, לשנות גודל, נוכל לשנותא ת הגבולות על ידי כפתור גבולות (ריבוע שחור ובתוכו פלוס שחור כלומר טבלה עם 4 תאים - נבחר את הגבול שנרצה). ניתן לסמן תאים מסוימים לתת להן הדגשה של האותיות, למרקר את התא בצבע, לשנות גודל.

ניתן להוסיף שורה כאמור על ידי לחיצה על השורה שמעליה נרצה שורה, מקש ימיני והוסף.

מרכוז הכיתוב על פני מספר שורות - נוסיף שורת כותרת, נקליד את התוכן שנרצה שיופיע מעל התא, נסמן את העמודים של שורה זו שמעל הטבלה שלנו, בכרטיסית בית נלחץ על כפתור "מזג ומרכז". כפתור זה ימזג את התאים לתא אחד ואת הכיתוב יניח במרכזם. בטבלת השם נראה את שם התא הראשון למרות שהתא נפרס על מספר תאים.

בסרגל "בית" נוכל לבחור בקבוצת סגנונות סגנון אותו נרצה שמוכן מראש.ניתן לשנות סגנונות אלו על ידי לחיצה על מקש ימיני כשאנו עומדים על הסגנון הקבוע אותו נרצה לשנות ונלחץ על "שינוי". יפתח חלון סגנונות, נלחץ על עיצוב.יפתח חלון של עיצוב תאים. נבחר גופן - נוכל להגדיל את הגודל, קו תחתון דגש. שינוי זה תקף גם בגיליונות הבאים מאחר והוא קבוע בקבוצת הסגנונות

אקסל - EXCEL | 8 - עיצוב מספר[עריכה]

אקסל - EXCEL | 8 - עיצוב מספר

תא באקסל בנוי ממספר רבדים:

 • תוכן
 • תצוגה - האופן בו רואים את הערך. דוגמה נקליד בתא את הערך 3.4. נוכל לראות לאחר לחיצה על אנטר כי בשורת הנוסחות מופיע 3.4 וגם על המסך מוצג 3.4. תצוגה זו לא תמיד תתאפשר.
אנו יכולים לבצע עיצוב ולשנות תצוגה של תוכן טקסט בכרטיסית "בית". לחיצה בקבוצת מספר על הריבוע הקטן בחלק השמאלי התחתון יפתח חלון חדש "עיצוב תאים". בלשונית "מספר" - דוגמה נוכל גם לראות את אותה תצוגה 3.4.
  • בכרטיסית "מספור" ניתן להוסיף ולהוריד ספרות על ידי כפתורים. אם נוריד את המספרים אחרי הנקודה ונקליד 3.4 נראה רק את הספרה 3 בגיליון אקסל אך בשורת המצב 3.4.
  • הוספת פסיק של פריד אלפים - כדי להציג 6,000 ולא 6000 לאחר הקלדה מבלי להקליד כל פעם מחדש פסיק נוכל להיכנס אל כרטיסית "בית". לחיצה בקבוצת מספר על הריבוע הקטן בחלק השמאלי התחתון יפתח חלון חדש "עיצוב תאים". בלשונית "מספר" בחלון החדש נלחץ "השתמש במפריד אלפים (,) - אישור. מהרגע שאנו מגדירים תא עם הגדרה זו כל פעם שנקליד מספר חדש עדין תופיע הפרדה של אלפים. בשורת הנוסחות נמשיך לראות 6000 ולא עם מפריד אלפים.
  • בחלון עיצוב תאים ניתן בלשונית "מספר" להגדיר תצוגה של מספר עם מינוס (שחור או אדום). ברגע שנבחר אפשרות בחלון עיצוב תאים שכל פעם שנקליד מינוס המספר יהיה אדום נראה שבעת הקלדה של מספר חיובי הצבע בתא הוא שחור ואילו כשנלקיד מינוס נקבל מספר חיובי - אל חלון עיצוב תאים נכנסים כאשר לוחצים על כרטיסית "בית". לחיצה בקבוצת מספר על הריבוע הקטן בחלק השמאלי התחתון יפתח חלון חדש "עיצוב תאים". בלשונית "מספר" בחלון החדש נלחץ.

אקסל - EXCEL | 9 - עיצוב מטבע[עריכה]

אקסל - EXCEL | 9 - עיצוב מטבע אקסל יודע לבצע חישובי מטבע.

סוגי טקסט:

 • תא טקסט הוא תא בו יש טקסט כלומר או מלל מילים (שלום, אחד וכיוצב) או סימנים (₪). במקרה אלו כשנביט בשורת הנוסחות נראה כי הסימן ₪
 • תא מספרי הוא תא שיש בו ספרות

אקסל מכילה שני סוגי נתונים עיקריים:

 • נתונים מספרים - ניתן לבצע עליהם פונקציות כמו סכום, חיסור ועוד. נרחיב על כך בהמשך. עם זאת דוגמה
כפל - נציב בתא A1 את הספרה 3. בתא A2 נציב את הסימן שווה, נלחץ על תא A1 נכפיל ב5 ונלחץ אנטר. נקבל את התוצאה 15.
פעולות על מטבעות - כאמור הסימן ₪ הוא סימן טקסט. יחד עם זאת ניתן להציג ערך של שקלים בתא טקסט ולבצע עליו פעולות חשבון. נבצע זאת על ידי לחיצה של ספירה בתא. לאחר מכן בכרטיסית בית בקבוצת "מספר" נלחץ על החץ ליד סמל המטבעות ונבחר בסימן השקל. כשנביט בשורת הנוסחות נראה כי ערך התא הוא 10 אך בתא עצמו מוצג ₪10 (להבדיל מהסימן ₪ כשהוא טקסט ומופיע בשורת הנוסחות כפי שהסברנו בסוגי הטקסט ויופיע מצד ימין של המספר). עתה נוכל לבצע פעולות חשבון על ערך זה. לסיכום כפתור המטבעות משנה רק את התצוגה של ערך בתא אך אינו מבצע פעולה כלשהי.
 • נתוני טקסט

אקסל - EXCEL | 10 - עיצוב טקסט[עריכה]

אקסל - EXCEL | 10 - עיצוב טקסט

קובץ תגול: חנות הספרים.

עיצבנו טקסטים עד כה.

תצוגה של 0 בתחילת רצף של מספרים - אקסל באופן אוטומטי מסתיר את הספרה אפס בתחילת שורה מצד שמאל כי הוא מתיחס אל תא כמספר ואפס בתחילת מספר חסר משמעות.

תא נחשב מספרי או טקסטואלי לפי המהות שלו ולא לפי הערכים המוזנים אליו. כלומר לפי ההגדרה של התא כטקסט או מספר.

כדי להציג את הספרה 0 בתחילת שורה מצד שמאל עלינו להגדיר את התא כתא טקסט.

כדי לדעת אם תא הוא טקסטולי או מספרי עלינו לשאול האם אנו צריכים לערוך חישובים (סכום, כפל ועוד) בין התאים?

 • אם התשובה היא לא פירוש הדבר שהתא הוא טקסטואלי למרות שנראה מספרי.

על תאי טקסט אנו מבצעים פעולה אחת והיא ספירה דוגמה כמה שורות יש של מספרי טלפון.

הגדרת תא כטקסט מצריך לעצב אותו לפני הזנת נתונים: נלחץ מקש ימיני על התא, עיצוב תאים, בחלון עיצוב תאים בקטגורית מספר נבחר טקסט ונלחץ אישור. עתה נוכל להקליד את המספר 0 כמוביל של הטקסט.יופיע תא משולש ירוק בצדו העליון הימיני של התא, עמידה על המשולש הירוק יפתח הערה שאומרת כי המספר בתא מעוצב כטקטס

דרך נוספת להגדרת תא כטקסט : עמידה על התא ולהקליד גרש לפני הקלדת המספר : 'מספר. גם במקרה זה יופיע סימון ירוק בפינה הימינית העליונה. הגרש לא יופיע בתצוגה.

ניתן להגדיר עמודות שלמות כטקסט על ידי סימון העמודה כולה על ידי לחיצה על האות בסרגל העליון של גיליון האקסל (A, B,C...), לחיצה ימיני, עיצוב תאים, בחלון עיצוב תאים בקטגורית מספר נבחר טקסט ונלחץ אישור.

אקסל - EXCEL | 11 - מבוא נוסחאות ופונקציות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 11 - מבוא נוסחאות ופונקציות קובץ תרגול: מכירות (נוסחאות ופונקציות)

אקסל מאפשרת לערוך חישובים על ידי נוסחות ופונקציות.

 • נוסחות - פעולות חשבון בסיסיות: חיבור, חיסור, כפל, חילוק והעלאת חזקה
נניח את המקש על תא בו נרצה בו יופיע הסכום, מכפל וכיוצב. כל נוסח מתחילה במספר שווה ואחריה נתונים לדוגמה 3*4. לאחר לחיצת אנטר נקבל את המכפלה. כשנעמוד על תוכן של התא נראה בשורת הנוסחות את המספרים אותם הקלדנו דהינו נראה 4*3. ברגע שנשנה את המספר של A2 גם המכפלה של A2 בA3 לא תשתנה כי אין התיחסות לערך התאים
אקסל מאפשרת לבצע פעולות חשבון שאינה מתבססת על הערכים המוחלטים אותם אנו מקלידים על התא אלא על התוכן של תאים קימים.נלחץ על שווה, נצביע על תא עם מספר (דוגמה A2) נכפיל ונצביע על תא אחר עם מספר (A3) ככה שלמעשה אחרי השווה יופיע =A2*A3. נלחץ אנטר ונקבל את המכפלה.שנעמוד על תוכן של התא נראה בשורת הנוסחות A2*A3. ברגע שנשנה את המספר של A2 גם המכפלה של A2 בA3 תשתנה.
 • פונקציות - חישובים מוכנים שאקסל מאפשרת לערוך. פונקציות מחולקות לפי קטגוריות. הן נמצאות בכרטיסית נוסחאות.כל פונקציה מתחילה בסימן שווה (=) בדיוק כמו נוסחה.אחריה שם הפונקציה ובתוך סוגרים הנתונים
כשאנו רוצים לסכום כמויות על ידי נוסחה ניתן לבצע זאת על ידי נוסחה - נניח את המקש של העכבר בתא ריק. נלחץ שווה ועתה נרשום נוסחה שהיא סכום תאים לדוגמה =A1+A2+A3+A4. נלחץ אנטר.
כשאנו רוצים לסכום כמויות על ידי פונקציה יהיה זה כשיהיו לנו לרב המון תאים. לדוגמה כשנרצה לסכום 100 תאים ולא 4 תאים.

חזרה על מחיקת עמודה: מקש ימיני על אות העמודה, מחק.

פונקצית הסכימה קבלה סמל משל עצמה מאחר שהיא נפוצה לשימוש ביותר וסימנה הוא (כפתור סכום אוטומטי).
לחיצה על סכום אוטומטי יוסיף את הפונקציה Sum דהינו סכום לתא אחרי שווה עם שני סוגרים בהם עלינו למלא את טווח הערכים של תאים אותם נרצה לסכום . הנקודתים פירושם עד. נלחץ אישור ונקבל את אותה תוצאה שנקבל בסכימה על ידי נוסחה.

אקסל - EXCEL | 12 - שימוש מושכל בנוסחאות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 12 - שימוש מושכל בנוסחאות נוסחות מאפשרות לבצע חישובים שמבוססים על פעולות חשבוניות.כל נוסחה מתחילה שווה ואחריה פעולות חשבון. אקסל עורכת חישובים לפי סדר פעולות חשבון.

דוגמה לחישוב סה"כ בטבלה - דוגמה של טבלה עם 4 שורות ושלוש עמודות. עמודה ראשונה מציגה שם של ספר, עמודה שניה מחיר של הספר, עמודה שלישית כמות של ספר.
כל שורה בטבלה היא שם של ספר א,ב, ג, ד.

טקסט הכותרת
שם של ספר כמות מחיר סה"כ
א B2 C2
ב B3 C3 D3
ג B4 C4 D4
ד B5 C5 D5

בכדי לחשב את הערך הכספי לו כל הספרים ימכרו יש לבצע פעולת סה"כ. פעולת סה"כ מתבצעת על ידי הכפלה של כמות הספרים כפול מחיר של ספר יחיד מאותה קבוצה. על מנת לחשב חישוב זה, הדוברת מיצרת עמודה חדשה של סה"כ. בעמודה זו היא לוחצת על התא השני הריק (הראשון הוא הכותרת סה"כ) כדי לחשב את סה"כ הרווח הכספי ממכירת ספרים א'. היא לוחצת בתא הריק על הסימן שווה ולוחצת על התא של כמות של הספר ולאחר מכן מכפילה בתא של המחיר. היא מקבלת את סה"כ הרווח הכללי של קבוצת ספרים זו ומיצרת נוסחה .

מאחר שבטבלה יש לנו עוד ספרים אנו נרצה לחזור על אותה פעולה כל פעם עבור שורה אחרת כלומר עבור ספר ב, ג, ד. אקסל מאפשרת לנו לחזור על נוסחה בפעולה פשוטה שמתבצעת על ידי לחיצה על ידית האחיזה.

ידית האחיזה נמצאת בקצה השמאלי התחתון של תא באקסל. כשלוחצים וממקמים את הסממן של העכבר על ידית האחיזה הסממן הופך לצלב דק שחור. לחיצה ארוכה וגרירתו מטה משכפלת את הנוסחה של שורה א באופן יחיסי לשורה ב, ג, ד ומשנה את התאים בשורת הנוסחאות בהתאם למספר התא בשורה בה אנו נמצאים. במילים אחרת נקבל בשורה האחרונה את הנוסחה

דרך נוספת במקום גרירת ידית האחיזה היא לחיצה כפולה עליה. לחיצה כפולה תשכפל את הנוסחות באופן יחיסית לכל השורותה באות תחת התא עליו לחצנו על ידית האחיזה.

אקסל - EXCEL | 13 - פונקציות פשוטות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 13 - פונקציות פשוטות שיעור זה עוסק בהוספת פונקציות

 • קובץ תרגול: פונקציות פשוטות

נלחץ על תא ריק בו נרצה שתופיע הפונקציה.

נלחץ על כרטיסית נוסחאות שמכילה את כל הפונקציות הקיימות באקסל לפי קטגוריות: פיננסיות (הלוואה, ריבית ועוד), תאריך שעה (נוכחות, שעות), סכום אוטומטי (שקבלה סימן משל עצמה לאור השימוש הרב בה)...

חישוב סכום אוטומטי

 • נניח את העכבר על תא ריק
 • נלחץ על פונקציה סכום אוטומטי.
 • אקסל מוסיפה לתא הריק את הפונקציה - כל פונקציה כאמור מתחילה עם סוגרים ולאחר מכן שם הפונקציה. במקרה של סכום אוטומטי הפונקציה שתווסף תהיה . בתוך הסוגרים יופיע טווח התאים אותם נרצה לסכום. למשל D2 מתא D6 יהיה

חישוב ממוצע.

 • נניח את הסמן של העכבר על תא ריק לחישוב ממוצע.
 • נלחץ על כרטיסית נוסחאות
 • נלחץ על החץ מצד שמאל של כפתור "סכום אוטומטי".
 • נלחץ באפשרות "ממוצע".
 • הפונקציה ממוצע מוספת על ידי אקסל. שוב מתחילה עם סימן שווה

חישוב הערך הנמוך ביותר (מינמום/מקסימום) :

 • נבחר לע צא ריק
 • נחץ על החץ מצד שמאל של כפתור "סכום אוטומטי"
 • נבחר באפשרות מינמום/מקסימום
 • אקסל תוסיף לתא הריק את הפונקציה
 • נוכל להגדיר בשורת הנוסחאות את התאים הרלוונטים

שינוי טווח תאים: אם נרצה לבחור טווח תאים אחר נוכל ללחוץ על שורת הנוסחות, לסמן את סימן התא שנרצה לשנות ונלחץ את הנכון. אפשרות אחרת היא לגרור את הסמן על התאים שעבורם נרצה את הממוצע

אקסל - EXCEL | 14 - הוספת פונקציה[עריכה]

אקסל - EXCEL | 14 - הוספת פונקציה: הפריסה באקסל 2010 נוחה יותר. בגרסת הישנות של אקסל היה שימוש באשף הוספת הפונקציה. אם תרצו באפשרות הישנה כי התרגלתם תוכלו ללחוץ על "הוסף פונקציה" יפתח חלון "הוספת פונקציה" שהוא אשף שהפונקציה.

האשף גם מסודר על פי קטגוריות (פיננסי, שעה ותאריך, סטטיסטיקה ועוד). יש לבחור את הקטגוריה כדי למצוא את הפונקציה בה נרצה.

לעיתים לא נדע לאיזה קטגוריה הפונקציה שייכת ניתן לבחור בקטגוריה "הל"

 • נגלול עד שנמצא את הפונקציה
 • למקם את הסמן על אחת הפונקציות כך שתצבע בצבע
  • נלחץ על shift + S נגיע אל הפונקציות שמתחילות באות S.

לדוגמה היא בוחרת בפונקצית sum. לחיצה על הפונקציה פותחת חלון חדש של "ארגומנטים של פונקציה".

בשורה הראשונה Number1 והשניה Number2 אקסל מבקשת לסמן את טווח התאים עבורם נרצה לחשב את הסכום.

נוכל להזיז את החלון ולסמן בטבלת אקסל אותה מילנו את הטווח. סימון של הטווח ימלא את שורת Number1 (לדוגמה עם )

נלחץ על אישור.

אקסל - EXCEL | 15 - פונקציות ספירה[עריכה]

אקסל - EXCEL | 15 - פונקציות ספירה

 • קוסץ תרגול: פונקצית ספירה

פונקציות ספירה משמשות לספירת נתונים.

אקסל מאפשר ספירת תאים עם מספרים, ריקים וטקסטים (למיטב ידעתי כל תא באשר הוא).

פונקציות ספירה הן סטטיסטיקות. הן נמצאות

 • בכרטיסית "נוסחאות" = פונקציות נוספות (לחיצה על החץ) ולשונית סטטיסטי.
 • הוסף פונקציה - חלון הוספת פונקציה - בחירת קטגוריה "סטטיסטיקה"

פונקציה לספירת מספרים היא פונקצית count.

 • כתיבה בשורת הנוסחאות שם הפונקציה והטווח אותו נרצה שתחשב את מספר הערכים שבו: (כלומר תחשב כמה ערכים יש בטווח בין תא A2 לA9)
 • כרטיסית נוסחאות - פונקציות נוספות - סטטיסטי - count - בחלון של הארגומנטים של פונקציה נרשום בשורה הראשונה את התאים (או נגרור את התאים הרלוונטים) - אישור
 • שורת מצב - אם נסמן מספר תאים נוכל בשורת המצב בתחתית האקסל מצד שמאל לראות את ספירת התאים, סכום וממצוע.

פונקציה לספירת טקסט היא פונקצית counta. פעולות דומות לcount

פונקציה לספירת תאים ריקים היא פונקצית countblank.

חישוב ממוצע ללא פונקציה:

 • חישוב ממוצע הוא סכום הנתונים חלקי מספר הערכים
  • בכדי לוודא היא בתא ריק מוסיפה את פונקציה ממוצע (כרטיסית נוסחות - סכום אוטומטי - ממוצע - מסמנת את התאים הלוונטים)

אקסל - EXCEL | 16 - מבוא קיבוע[עריכה]

אקסל - EXCEL | 16 - מבוא קיבוע

טבלה עם מכירות של 5 ספרים, המחיר שלהם, הכמות וסה"F רווחים ממכירת כל כמות הספרים. לבסוף יש להם תא שמציג את סכך כל הרווחים ממכירת כל הספרים. היא מעונינת לחשב את החלק היחסי של מכירות כל ספר מסך כל המכירות (D7)

בתא ריק היא מניחה את הסמן לוחצת על סך כל הרווחים ממכירת ספר א ומחלקת בסהכ הרווחים מכלל המכירות של הספרים (במקרה שלה D2/D7) ולאחר מכן היא לא לוחצת על ENTER אלא על ctrl + Enter (ההבדל הוא שENTER מוריד את הסמן לשורה הבא ואילו ctrl+enter משאיר אותה באותו תא). היא מעצבת את התא בתצוגת אחוזים (לוחצת על כפתור %) ומויספה מספר אחרי הנקודה בלחיצה על הכפתור. היא גוררת את הנוסחה לכל יתר התאים.היא מקבלת את הטקסט #DIV/0!

הטעות שנוצרה היא שאקסל במקום לחלק בD7 מחלקת בשורה הריקה הבאה D8. מאחר ולא ניתן לחלק באפס אנו מקבלים הודעת שגיאה. במילים אחרות אנו רוצים שאקסל ישנה את תאי המונה אך לא של המכנה. הפתרון במקרה זה הוא קיבוע של התא.

לחיצה על ctrl יחד עם טילדה (~) כך שנוכל לראות את כל הנוסחאות בתאי הגיליון במקום במצב השורות. אנו רואים כי הטעות ממשיכה לכל התאים הבאים שמחלקים בD9, D10.

לאור זאת כדי לקבע את המכנה היא מוחקת את כל הנוסחות ורושמת מחדש את הנוסחה לשורה הראשונה (כלומר D2/D7) הפעם לאחר שהיא רושמת D7 היא לוחצת על F4 ונוסף $ לפני D7 : . היא גוררת את הנוסחה. היא מוודא שאין טעויות על ידי לחיצה על ctrl + ~

אקסל - EXCEL | 17 - קיבוע באמצעות מקש F4 ושימוש בתאי עזר[עריכה]

אקסל - EXCEL | 17 - קיבוע באמצעות מקש F4 ושימוש בתאי עזר

ישנם מקרים בהם יש לנו נעלם שמשתנה אך הוא קבוע. דוגמה מחיר של מוצר כפול מע"מ. מחיר המע"מ יכול להשתנות אך חישוב מחיר המוצר זהה. לכן כשיש לנו ערכים כמו מע"מ, שערי מטבע, אחוזי הנחה ועוד אנו נעזרים בתא עזר. במקרה שלנו הכותרת של תא העזר תהיה מע"מ. אנו נכפיל את מחיר המוצר במחיר המע"מ כשנלחץ על F4 כדי לקבע שההכפלה תהיה בתא של מע"מ ולא בתאים תחתיו הריקים. נוכל בכל עת לשנות את מחיר התא.

אקסל - EXCEL | 18 - קיבוע באמצעות מתן שם[עריכה]

אקסל - EXCEL | 18 - קיבוע באמצעות מתן שם המשך הדוגמה עם תא העזר מע"מ. באנגלית מע"מ הוא VAT. בתיבת השם אנו רואים כי תא מע"מ נמצא בG2.היא משנה בתיבת השם מG2 לVAT ולוחצת ENTER. אקסל מאפשרת לרשום שמות בעברית אך זה מיצר בלבול באקסל שחצי באנגלית וחצי בעברית.

 • עתה שנכפיל בתא של המע"מ כבר לא נראה G2 כשנעמוד על התא אלא VAT.
 • ניתן להקליד V בתא בעת ההכפלה D2*V ולבחור ברשימת הפונקציות הנפתחות את המילה VAT.
 • בעת הכפלה D2* נוכל ללחוץ על F3. תפתח את חלון "הדבקת שם". נבחר VAT

אקסל - EXCEL | 19 - הסרת כפילויות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 19 - הסרת כפילויות טבלה בה עמודה עם שמות סופרים. מעונינת להסיר את הכפולים. הסרת כפולים:

 • כרטיסית "נתונים" - הסר כפילויות. בוחרת את העמודה.
 • במידה ויהיה לנו שתי עמודות למשל של סופר ושל ז'אנר. הסופר יופיע פעמים בטבלה אך בז'אנרים שונים לחיצה על הסר כפוליות לא ימחק את שם הסופר שמופיע פעמים לפעם אחת אךא ישמור את שם הסופר ולצדו הז'אנר השונה (כלומר פעולת וגם ולא או)

אקסל - EXCEL | 20 - פיצול טקסט באמצעות לחצן טקסט לעמודות@[עריכה]

אקסל - EXCEL | 20 - פיצול טקסט באמצעות לחצן טקסט לעמודות

לפניה עמודה שבתא יחיד יש שם ושם משפחה. היא מעונינת להפריד את השם לתא אחד ושם משפחה לתא אחר. לשם כך היא:

א. סימון עמודה:

 • סימון על ידי גרירה של התאים
 • עמידה על הכותרת של העמודה ולחיצה ctrl+shift + חץ מטה

ב. לוחצת על כרטיסית נתונים - טקסט לעמודות. נפתח חלון "אשף המרת טקסט לעמודות - שלב 1 מתוך 3

עלינו לעדכן את אקסל אם הנתונים מופרדים על ידי תו מיוחד (פסיק, טאב) או מדובר בהפרדה על ידי רוחב קבוע (היום כמעט לא קיים)

היא לוחצת על "הבא". מאחר שהשם בין שם לשם משפחה הוא רווח היא לוחצת על "רווח". לוחצת הבא.

בחלון זה קובעים את עיצוב העמודות.חשוב בעיקר בתאריכים אותם נצה לעצב.הינו לוחצים על "תאריך ובוחרים פורמט MDY (שנה, חודש, יום), YMD (חודש, יום, שנה) ועוד.

לוחצת סיום

אקסל - EXCEL | 21 - איתור והחלפת נתונים במסמך[עריכה]

אקסל - EXCEL | 21 - איתור והחלפת נתונים במסמך

חיפוש של טקסט בטבלה: כרטיסית בית - חפש ובחר - חפש (ctrl+H). נפתח חלון "חיפוש והחלפה" בו ניתן להזין את הערך אותו אנו מחפשים.

 • כשיש לנו מספר מופעים של אותו ערך אותו אנו מחפשים נוכל ללחוץ על הבא כדי למצוא את הערך הבא בגיליון האקסל או ללחוץ על "חפש הכל" אשר יפתח חלון ובו כל המופעים של הערך.

החלף של טקסט בטבלה: כרטיסית בית - חפש ובחר - החלף. נפתח חלון "חיפוש והחלפה" בו ניתן להזין את הערך אותו אנו מעונינים להחליף ובשורת "החלף ב..." במה אנו רוצים להחליף.

 • הניתן לחלוף החלף או החלף הכל
 • אם נלחץ החלף ולאחר מכן שוב החלף לדוגמה יש לנו את המילה "גינון" ואנו מחליפים את המילה ב"ספרי גינון". לחיצה על החלף נוספת תביא את המופע "ספרי ספרי גינון". כדי להימנע מכך
  • נלחץ על ctrl+H - נלחץ על אפשרויות - "התאם את כל תכולת התא". כלומר רק בתאים שתופיע המילה "גינון" לבדה יוחלף ולא גם תאים בהם מופיע הצירוף "ספרי גינון"

אקסל - EXCEL | 22 - מיון נתונים[עריכה]

אקסל - EXCEL | 22 - מיון נתונים כפתור מיון - משנה את הסדר של הטבלה ע"פ סדר שנח לנו.

לדוגמה יש לנו טבלה עם עמודה של שם סופר. אנו מעונינים למיין את הטבלה. נלחץ על תא נלחץ על כרטיסית "נתונים" - ליד מיין נבחר אם למיין מאלף ועד תף או הפוך. נשם לב כי כל השורה של התא עולה ויורדת במיקומה לפי הסדר החדש.

טעות נפוץ היא לסמן את העמודה שלפיה אנו רוצים למיין את הטבלה כולה במקום להניח על התא לפיו נרצה למיין. נפתח חלון אזקת מיון ובו שתי אפשרויות הראשונה "להרחיב את הבחירה" או "למשוך עם הבחירה הנוכחית". אם נבקש נבחר "להמשיך עם הבחירה הנוכחית אקסל ימין את העמודה המסומנת בלבד ולא את כל הטבלה זאת אומרת שהשורה של התא לא תעלה ותרד עם הסדר החדש.

 • כדי שהטבלה כולה תמיון עלינו ללחות על "להרחיב את הבחירה".

לעיתים נרצה מיון כפול כלומר לפי שתי עמודות או יותר. דוגמה שם ג'אנר והדירוג שלו. נצביע עם העכבר על תא נלחץ על "נתונים - מיון" יפתח חלון בחלון החדש נבחר "מיון" בשורת מין לפי נבחר "שם הסופר" בסדר "עולה מא' עד ת'". נלחץ על הוסף רמה ונבחר מין לפי דירוג הקורים וסדר לפי א - ת'. הטבלה תחולק לשורות על פי ג'אנר (כלומר כל הספרים מג'אנר א יהיו בזה אחר זה בהתאם לדירוג)

אקסל - EXCEL | 23 - סינון נתונים[עריכה]

אקסל - EXCEL | 23 - סינון נתונים אקסל מאפשרת לסנן את הנתונים.

 • מיון - הצגת כלל הנתונים בסדר אחר.
 • סינון - הצגת חלק מהנתונים לפי קרטריונים שנקבעו

ביצוע סינון:

 • נצביע על תא
 • כרטיסית נתונים - סנן (או לחיצה על כפתור נקה)
 • בכותרות העמודה נופו חצים המאפשרים לסנן את המידע.
 • לחיצה על החץ תאפשר לנו להציג את כלל הנתונים או לבחור פריט מסוים ברשימה למשל אם יש לנו עמודת "שם סופר" נוכל להציג רק את שם הסופר.
  • יעיל אם יש טבלאות גדולות שאנו רוצים לראות היכן לא הקלדנו נתונים (לחיצה על "ריקה") באפשרות הסינון ברשימת העמודה תציג את כל השורות שבתאים שלהם ריקים מתוכן
  • ניתן לסנן לפי מספר עמודות

ביטול הסינון:

 • כרטיסית נתונים - נקה סנן.

אקסל - EXCEL | 24 - סינון נתונים פונקציות מתקדמות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 24 - סינון נתונים פונקציות מתקדמות

משנת 2007 ניתן למיין לפי צבע.

 • עומדים על עמודה.
 • נלחץ על כרטיסית נתונים
 • מיון - יפתח חלון מיון
 • לפי צבע תא - נבחר צבע תא.
 • אישור

סינון:

 • ניתן לסנן לפי צבע (כשיופיעו החצים ליד העמודות יהיה אפשרות לבחור בצבע)
 • ניתן לסנן על פי טקסט
  • לחיצה על החץ של הסינון
  • מסנני טקסט: ניתן יהיה לסנן לפי נתונים ששויים לטקסט מסוים / שונים ממנו /מתחיל ... ועוד. היא בוחרת במתחיל ב
   • יפתח חלון סינון אטומטי מותאם אישית : מסנן לפי האות ס
 • ניתן לסנן לפי תאריך
  • נניח את הסממן על תא עם תאריך ונסנן לפי "מתרחש אחרי" נבחר תאריך ונאשר.
 • ניתן לסנן לפי מספרים (מסנני מספרים) - למשל לסנן מספרים בין מספר אלף למספר בית

אקסל - EXCEL | 25 - משפחת פונקציות IF[עריכה]

אקסל - EXCEL | 25 - משפחת פונקציות IF

ישנם פונקציות אותן נרצה להפעיל רק אם מתקיים תנאי מסוים.

פונקצית IF- תנאי (logical_test), אם התנאי מתקיים מה על אקסל לעשות (vaule_if_true), אם התנאי לא מתקיים מה על אקסל לעשות(vaule_if_false).

 • תנאי - ביטוי חשבוני שהתשובה שלו : נכון/לא נכון
  • סימנים תנאים (=, >, <, ≤,≥)

דוגמה:טבלה עם שם ספר ומחיר. אנו רוצים לסווג ספרים לפי זול או יקר מ70. לכן בעמודה חדשה נלחץ על כרטיסית נוסחאות - לוגי - פונקצית if - יפתח חלון חדש עם 3 ארגומנטים שיש למלא.

 • בתנאי (logical_test) היא ממלאה את התנאי אם התא קטן מ70
 • אם התנאי מתקיים מה על אקסל לעשות (vaule_if_true): "זול" (כלומר רשום בתא "זול") / בוחרים את התא ומוסיפים לו 10 ש"ח (E2+10)
 • אם התנאי מתקיים מה על אקסל לעשות (vaule_if_false): "יקר" (כלומר רשום בתא "יקר") / בוחרים את התא ומכפילים ב1.05 (5%)
  • נוכל לראות בחלונית את התוצאה של הנוסחה בתחתית החלון: "תוצאת הנוסחה" עבור התנאי שרשמו והתא.
  • נגרור את הפונקציה לכלל השורות של הטבלה

אקסל - EXCEL | 26 - כיצד נשתשמש בפונקצית IF על טקסט[עריכה]

אקסל - EXCEL | 26 - כיצד נשתשמש בפונקצית IF על טקסט פונקצית If ניתן להשתמש גם על טקסט טקסטואלי.

בהמשך לטבלה של שיעור קודם עם שמות ספרים, מחיר, סיווג יקר זול היא יוצרת עמודה חדשה של תזכורת.

היא בוחרת את פונצית If וכותבת

 • בתנאי (logical_test) - כותבת את שם התא בשורה שבו מופיעה המילה יקר/זול ורושמת = זול (כלומר F2="זול")
 • אם התנאי מתקיים מה על אקסל לעשות (vaule_if_true): לחשוב על המחיר
 • אם התנאי מתקיים מה על אקסל לעשות (vaule_if_false): כדי להגדיר לאקסל להכניס מחרוזת ריק יש להוסיף גרשים ריקות ""
 • אישור

אקסל - EXCEL | 27 - ספירת תנאים העונים על קריטריון מוגדר באמצעות COUNTIF[עריכה]

אקסל - EXCEL | 27 - ספירת תנאים העונים על קריטריון מוגדר באמצעות COUNTIF

 • קובץ תרגול - סםירת תנאים העונים על קרטריון מוגדר באמצעות COUNTIF
 • נוסחות - היה בשימוש לאחרונה - מציאת פונקציה שהשתמשנו לארונה

בסרטון זה מופיע קוץ אקסל עם רשימה של ספרים, שם סופר וז'אנר לכל ספר.

תרגיל: הדוברת מעוניינת ליצור טבלה חדשה בה תהיה עמודה עם הז'אנרים הקיימים וכמות הספרים לכל ז'אנר.

לשם כך הדוברת מעתיקה את רשימת הז'אנר לעמודה חדשה. מאחר ויש כפילויות של הג'אנרים היא מעונינת להסיר. לשם כך היא מבצעת את הפעולה הבאה:

 • כרטיסית "נתונים" - הסר כפילויות. בוחרת את העמודה.
 • לאחר מכן היא מייצרת עמודה חדשה בשם כמות ספרים ומעונינת למנות את כמות המופיעים של ג'אנר מסוים. לשם כך היא נעזרת בפונקצית countif (נמצאת בנוסחאות - הוסף פונקציה)
 • טווח (range) אותו היא בודקת הוא הג'אנר ולכן מסמנת את כל המופיעים של הג'אנרים המופיעים לכל ספר. הקרטריון (ceriteria) הוא הג'אנר הספציפי.
  • מאחר שהיא עוברת על הטווח (רשימת הספרים) עבור כל ג'אנר ספציפי היא מקבעת את הטווח. לעומת זאת הקרטריון היא מעונינת לשנות כל פעם ולכן אינה מקבעת.

אקסל - EXCEL | 28 - סכימת תנאים העונים על קריטריון מוגדר באמצעות SUMIF[עריכה]

אקסל - EXCEL | 28 - סכימת תנאים העונים על קריטריון מוגדר באמצעות SUMIF

באקסל טבלה של ספרים עם מחירם.

sumif סוכמת את מספר המופעים של תנאי מסוים. מבנה שלה:

 • טווח
 • קרטריון
 • עמודה אותה נרצה לסכום - שיעור הבא

דוגמה אנו מעונינים שאקסל תסכום את כל הנתונים שנמצאים בעמודה מסוימת העונים על קרטריון המסוים : גדולים מ80

לשם כך הדוברת בוחרת בכרטיסית נוסחות "הוסף פונקציה".

לאחר מכן היא בטווח מסמלת את מחירי כל הספרים.

בקטריון היא מבקשת שהם יהיו גדולים מ80 (<80) ולוחצת אישור.

התוצאה: סכום כל הספרים שגדולים מ80.

אקסל - EXCEL | 29 - פונקצית SUMIF שימוש מתקדם[עריכה]

אקסל - EXCEL | 29 - פונקצית SUMIF שימוש מתקדם

בשיעור זה נלמד להשתמש בארגומנט השלישי. הארגומנט השלישי מאפשר לנו לבדוק עמודה אחת ולסכום עמודה אחרת.

במקרה כזה בטבלה שלנו לצד שם הספר, מחיר ויהיה קרטריון נוסף והוא ג'אנר הספר. אנו נרצה לסכום רק את מחיר הספרים שהם בישול

כלומר הטווח יהיה כל רשימת הג'אנרים לכל ספר. נקבע את עמודה זו אם נרצה לחזור על הפעולה לג'אנר נוספים

הקרטריון שלנו יהיה ג'נאר ספציפי

טווח הסכום (sum_large): יהיה מחירם של כל הספרים. נקבע את עמודה זו אם נרצה לחזור על הפעולה לג'אנר נוספים.

כאמור ניתן לסמן את המחיר של ספרי הבישול ולראות בתצוגה המקדימה בתחתית של המסך מצד שמאל את המחיר.

אקסל - EXCEL | 30 - הגדרת עמוד בסיסיות[עריכה]

אקסל - EXCEL | 30 - הגדרת עמוד בסיסיות

חשוב להכיר את כרטיסית פריסת עמוד לפני הדפסה של גיליון אקסל:

 • שולים - ישנם כל מיני אפשרויות. לחיצה על שולים אישים יפתח חלון "הגדרת עמוד". ניתן להגדיר במספר את גודל השולים ע"י לחיצה על חיצים או כתיבת מספר אחר.
  • מרכוז - גיליון אקסל מתחיל בתא A1. אם בהדפסה נרצה כי הגיליון יהיה ממורכז במרכז (מרכוז אנכי) או אופקי
 • כיוון - ניתן להגדיר את הכיוון של דף מודפס לאורך או לרוחב.
 • גודל דף ברירת מחדל הוא A4

אקסל - EXCEL | 31 - הגדרות הדפסת מסמך[עריכה]

אקסל - EXCEL | 31 - הגדרות הדפסת מסמך שיעור זה עוסק בהדפסה.

 • הדפסה: קובץ - הדפס
  • מספר עותקים
  • מפסות - בחירת המדפסות הקיימות במערכת
  • הגדרות
   • הדפסת גליונות פעילים - כלומר להדפיס את כל הגיליון
   • הדפסת בחירה - אם סימנו קובץ טווח מסוים נוכל להדפיס אותו
   • הדפסה לפי טווח מעמוד א לעמוד ב
  • נאסף - אם מדפיסים עותקים לכל עמוד ניתן לקבוע את הסדר
   • 1,2,3
   • לא נאסף 1,1,1 2,2,2,3,3,3,3
  • כיוון הדפסה לאורך או לרוחב
  • דף A4 או אחר
  • ללא שינוי קנה מידה - שינוי השולים של הדף
   • התאם גיליון לעמוד אחד - כאשר הנתונים גולשים ניתן לבקש מאקסל לסדר את הנתונים בעמוד אחד כשהם גולשים מעבר לעמוד אחד.

אקסל - EXCEL | 32 - יתרונות הקפאת חלונית[עריכה]

אקסל - EXCEL | 32 - יתרונות הקפאת חלונית

 • קובץ תרגול: יתרונות בקפאת חלונית

הקפאה חלונית מאפשרת לקבע אל המסך עמודות או שורה - כרטיסית תצוגה - הקפאת החלונית :

 • הקפאת עמודה עליונה (ראשונה)
 • הקפאת שורה עליונה,
 • הקפא חלונות - אם רוצים להקפיא נעמוד על התא שאת השורות שמעליו ואת העמודות מימנו נרצה להקפיא
 • בטל הקפאת חלונית קודמת

אקסל - EXCEL | 33 - שימוש מתקדם בטבלאות ציר[עריכה]

אקסל - EXCEL | 33 - שימוש מתקדם בטבלאות ציר

 • קובץ תרגול: שימוש מתקדם בטבלאות ציר: גליון ובו טבלה עם מגרשי מכירות: מספר רישוי, דגם רכב, צבע, ארץ ייצור

טבלאות ציר - טבלה שלוקחת טבלאת נתונים כאלו שאפילו מעל 1000 שורות. מטבלה כזו מאוד קשה להוציא נתונים ולכן על ידי יצירת ציר קל יותר להוציא מידע.

כרטיסית "הוספה" - pivot table יפתח חלון יצירת pivot table

נבחר את טווח הנתונים. אקסל אוטומטית בוחרת את כל הטבלה. נלחץ אישור ונוצר טבלת ציר. עלינו לגרור את הנתונים המתאימים למקומות הרצוים.

למשל אם רצינו לדעת כמה מכוניות נמכרו בכל שנה נגרור את שנת הייצר אל תווית שורה ואת המכונית ל"ערכים" ותבנה לנו טבלה ששולפת מידע זה.

עתה מעונינת לדעת את ארץ הייצור של המכוניות ולכן גוררת את "ארץ ייצור" אל תוויות עמודה. אח"כ גוררת את הארץ הייצור וגורת את גיר.

עתה היא זורקת את השורה של שנת ייצור ובמקום גוררת לשם "תאריכי מכירה".

היא מעונינת לקבץ את הרשימה על פי חודשים ולכן לוחצת מקש ימין על תוויות השורה בגיליון ובוחרת קבץ ובוחרת קבץ לפי חודשים ושנים. הרשימה הארוכה שהיתה לפי תאריכים (כל יום ביום) התקבצה לפי חודשים.