צרפתית/שלילה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תבנית משפט שלילה בצרפתית: שם גוף + NE + הפועל + PAS.

לדוגמה: Je ne sais pas (אני לא יודע).

במקרים של פועל שמתחיל באות ניקוד, לדוגמא Elle Est כותבים את ה NE והפועל מחובר, כך: n'est.

לדוגמה: David n'est pas grand. או: Tu n'es pas au collège .

J'habite à Tel Aviv - (אני גר בתל אביב) צורת השלילה: Je n'habite pas à Tel Aviv

ציווי בשלילה - ne + ציווי + pas לדוגמה: !Ne mange pas (אל תאכל!)