לדלג לתוכן

צרפתית/שיעור הקדמה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

לקריאה בהירה של הספר, מומלץ להגדיל את המסך על ידי לחיצה: ctrl יחד עם "+", פעמיים או שלוש. (לחזרה לגודל נורמלי ליחצו בהתאמה: ctrl יחד עם "-")

עיקרי הגייה

[עריכה]

א. חלוקת מילים להברות

[עריכה]

הברה היא יחידת אותיות מינימלית שאפשר לבטא אותה. תנועות אפשר לבטא בפני עצמן, אבל בשביל לבטא עיצור הוא חייב לבוא עם תנועה: a, le ,ma, il

עד כמה שזה אפשרי, כל הברה בצרפתית מתחילה בעיצור:

ca/fé, Ma/rie, a/ni/mal (התנועה ראשונה מהווה הברה)

מבין שני עיצורים או יותר (חוץ ממקרה של עיצור שלאחריו r או l, שאותו מעלימים), הראשון מבוטא עם ההברה הקודמת לו, והאחר(ים) עם ההברה הבאה:

mer/ci, ad/mis, é/cri/vain, ta/bleau

ב. הטעמה

[עריכה]

הברות בצרפתית מבוטאות עם כוח כמעט שווה, הטעמה קלה מאוד ניתנת להברה האחרונה, חוץ מאשר במילים המסתיימות ב-e שקט (e ללא תווית כתובה), כאשר ההברה הכמעט-אחרונה מקבלת את ההטעמה:

Paris, vertu, liber, מלבד artiste (כיוון ש-e בסוף-מילה היא שקטה)

ג. עיצורים

[עריכה]

רוב העיצורים בצרפתית מבוטאים בערך כמו באנגלית. יש לשים לב ליוצאי-הדופן הבאים:

1. עיצורים שבסוף מילה בדרך כלל לא מבוטאים, חוץ מc, r, f, l ו-q. קל לזכור את יוצאי-הדופן על ידי הסימן: C a R e F u L + Q

héros, furieux, objet, objets, לעומת avec

שים לב:
1. עיצורים תמיד מבוטאים כאשר באה אחריהם תנועה:

petit מלבד petite

2. האות r היא מושתקת בפעלים שהסיומת שלהם היא -er (admirer, décider) ובמילים של יותר מהברה אחת המסתיימים ב--ier (premier, dernier)
2. C שלאחריו e, i או y; ו-ç מבוטאים כמו האות "ס":

certain, cinéma, cylindre; garçon; façade

בכל המקרים האחרים, חוץ מבַּצירוף ch, האות c מבוטאת כמו האות "ק":

café; courage; curé; classe; crayon

3. הצירוף Ch בדרך כלל מבוטא כמו האות "שׁ" במילה "שָׁלֵם": Charles; chocolat
4. Gn מבוטא כמו האותיות "ני" במילה "מְעַנְיֵן":

magnifique, champagne

5. G שלאחריו e, i או y; ו-j מבוטאים כמו " ז' ":

général, gilet, gymnase; jargon, juge

בכל המקרים האחרים, g מבוטא כמו האות " ג' ":

garage, gouvernement, gladiateur, grande, guitare
(u בַּצירוף gu היא מושתקת)

6. H הוא תמיד מושתק: hôtel, théâtre
הצירוף ph, מכל מקום, מבוטא כמו האות "פ" במילה "פְרָאיֶר": philosophie)
7. ill באמצע מילה ו-il בסוף מילה, בדרך כלל מבוטאים כמו האות "י" במילה "מְעַנְיֵן":

fille, famille, soleil, travail

שים לב ליוצאי-הדופן הבאים:
ville, mille, tranquille, village, בהם האות l מבוטאת כמו באנגלית
8. Qu בדרך כלל מבוטא כמו האות "ק":

qualité, question

9. T בַּסיומת tion- מבוטא כמו האות "ס":

nation, action

10. לשני עיצורים בדרך כלל יש את אותו צליל כמו לעיצור בודד:

donner, aussi

ד. תנועות

[עריכה]
שים לב היטב:
במילים שבהן יותר מהברה אחת, הסיומת e (כאשר אין בה תווית כתובה) היא מושתקת:

elle, facile, table, tables

תנועה צרפתית מקבילה בעברית דוגמאות
a, à אֱ madame, à
חוץ מאשר בסיומות של פעלים, â היא כמו האות "א" ב"אֲנִי": âme.
e (ללא תווית כתובה בסוף הברות) אְ le, ne; devant, leçon
é אֵ été, café, vénéré
שים לב: צליל זה מתרחש גם במילה et ובמקרים הבאים:


איות דוגמאות
er- (בסוף מילה, כאשר r מושתקת) arriver, aider
es- (כאשר e הוא התנועה היחידה) les, des, mes
ez- (בסוף מילה) avez, chez, aimez
ai- (בסוף מילה) 'Jai, gai, donnai


é, è אֶ mère, père, tête; fête
שים לב: צליל זה מתרחש גם במילה est ובמקרים הבאים:
איות דוגמאות
e + שני עיצורים elle, celle, cette
ei peine, pleine
aî, ay, ai mtre, crayon, mais


euoeu) אוֹוּ peu, deux, soeur
ô, eau, ו-o (כאשר הוא צליל סופי) אוֹ hôtel, mot, nos, beau
o (כאשר אינו צליל סופי) אוֹ octobre, port, officiel
oi ווַ 'moi, trois, voi
i, î, y אִי ici, île, style
u כמו ü גרמנית (צליל צרפתי זה נעשה על ידי סיבוב השפיים כמו לומר אוּ, אך במקום זאת להוציא מהפה צליל של אִי)

אנפוף

[עריכה]
an, en, am, em אְ'נְ dans, enfant, ample, temps
on, om אוּ'נְ on, bon, région, tombe
un, um אַ'נְ un, lundi, parfum
in, ain, ein, ien, yn, im, aim, eim, ym אֶ'נְ industrie, pain, sein, rien, syntaxe, important, faim, Reims, sympathique

ה. פעלים-שמיים

[עריכה]

(נקראים גם כן עיצורים-שמיים כיוון שהם על הגבול בין תנועות לעיצורים): כאשר התנועה i או y באה לפני תנועה של הטעמה חזקה (כל תנועה חוץ מe מושתק), היא מבוטאת במהירות עם הלשון קצת יותר קרוב לחיך מאשר בדרך כלל. כלומר, היא מבוטאת באופן כלשהו כמו האות "י" העברית כשהיא באה בתור עיצור ולא בתור תנועה:

bien, première, croyons

צירוף התנועה ou, לפני תנועה של הטעמה חזקה, מבוטא כמו w במילה wish:

oui, Louis, Louise

ו. קישור

[עריכה]

כאשר לא תתאפשר הפסקה הגיונית בין שתי מילים, העיצור האחרון של המילה הראשונה, בין אם היא בדרך כלל מושתקת או לא, נלקחת ומבוטאת עם התנועה הראשונה של המילה הבאה אם היא מתחילה בתנועה או ב-h מושתקת (h היא תמיד מושתקת חוץ מבמקרה שהוסבר לפני כן בסעיף C6):

les_étudiants; les bons_étudiants; six_hommes

בקישור, s ו-x מבוטאים כמו z.
d מבוטא כמו t, דוגמאות: quand_on, quand_il.

קוגנטיבות (מילים קרובות)

[עריכה]

הרבה מאוד מילים צרפתיות הן כמו מילים אנגליות, ובעלות אותה משמעות. הן נקראות קוֹגנטיבוֹת (=מקוֹרבוֹת). מתוך 5000 המילים היותר נפוצות בצרפתית, יודעי אנגלית כבר יודעים בערך 2000, שזה 40 אחוז. לדוגמה, רוב המילים הצרפתיות המסתיימות בסיומות: ion, -al, -ance, -ence, -ude, -able- ו-ible- הן נכתבות אותו דבר בצרפתית ובאנגלית:
attention, intention, passion, permission; animal, cordinal, rival, minéral; ignorance, arrogance, importance, vigilance; différence, prudence, excellence, intelligence; fortitude, servitude, gratitude, attitude; admirable, inévitable, probable, curable; possible, intelligible, incompatible, inflexible.

ישנן גם הרבה מילים שאפשר בקלות לזהות. לדוגמה, להרבה שמות-עצם המסתיימים בסיומת té- ואחרים המסתיימים בסיומת eur- יש מקבילות אנגליות עם הסיומות ty- ו- or- בהתאמה: liberté; vanité, nécessité, charité; acteur, aviateur, professeur, moteur.

באופן דומה, למילים צרפתיות המסתיימות בסיומות iste, -eux, -aire- ו-ique- יש מקבילות אנגליות עם הסיומות ist, -ous, -ary- ו-(ic(al- בהתאמה:
artiste, idéaliste, dentiste, pessimiste; fameux, curieux, furieux, délicieux; ordinaire, secondaire, temporaire, contraire; musique, comique, héroïque, république.

אוצר המילים המדעי והטכני דומה מאוד בשתי השפות:
acide, aileron, alcali, analyse, anémique, ampère, algèbre, analogue, angle, anatomie, ammoniac, aorte, artère, atome, bactérie, baromètre, ועוד...

ישנן מאות מילים נוספות שאי אפשר לסווג אותן אך בכל זאת יודעי אנגלית יכולים בקלות לזהות אותן:
riche, soupe, article, blouse, exemple, climat, table, page, classe, objet, tulipe, dessert, café, difficile, cathédrale, problème, plus, absent, demande, innocent, garage, océan, profond, enveloppe, boulevard, air, sombre, taxi, moment, calme, personne, hôtel, cinéma, drame, grand, aimable, million, étiquette, tragédie, comédie, ordre, désordre, sabotage, scène, musicien, fiancée, liste, exploit, long, date, cause, justice, système, blâ,e, confort, rendez-vous, automne, débutante, réservoir, appétit, journal, menu, cycle, compartiment, idée, douzaine, radio, talent, sciene... naturellement (naturally), absolument, directement, ordinarement, complètement, immédiatement... admirer (to admire), adorer, abandonner, aider, affirmer, analyser, assembler, addurer, arriver, arrêter, וכו' וכו'

התווית הכפופה (^) לעתים קרובות מציינת את מיקומה של האות s במקבילה האנגלית:

צרפתית אנגלית
hâte haste
forêt forest
île isle
maître master
hôpital hospital


שים לב היטב:
כפי שראית לעיל, ההבדלים בהגייה של מילים צרפתיות ואנגליות קרובות, מתרחשים בדרך כלל בסיומות:
liber, liberty; acteur, actor; directement, directly.