צרפתית/זמן עבר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

לפני שנתחיל להסביר מהו זמן עבר, נתחיל עם צורת פועל חדשה. שמה הוא "עבר בינוני" או בצרפתית participe passé. כיצד יוצרים אותו? בפעלים המסתיימים בסיומת er יש להמיר סיומת זו ב-é. בפעלים המסתיימים בסיומת re יש להמיר סיומת זו ב-u. בפעלים המסתיימים בסיומת ir יש להמיר סיומת זו ב-i.

כמובן שיש לכלל זה חריגים.

צורה זו יכולה לשמש גם כתואר, אך אז יש להתאים את התואר לשם-עצם במין ובמספר(הפיכה לנקבה ע"י הוספת E ולרבים ע"י S).

דוגמאות של הפיכה מפועל רגיל לעבר בינוני:


פועל רגיל עבר בינוני
(לסגור) fermer fermé
(לענות) répondre répondu
(לסיים) finir fini

למותר לציין שצורה זו איננה משמשת כזמן דקדוקי.

דוגמאות לשימוש כתואר:

La porte est fermée.-הדלת סגורה.
L'examen est fini.-המבחן גמור.

כך גם יוצרים את צורות הסביל (ע"י הפועל être).

להלן נמצאת רשימת החריגים:

פועל רגיל עבר בינוני
(להיות) être été
(יש) avoir eu
(לעשות) faire fait
(לכתוב) écrire écrit
(לקרוא) lire lit
(לומר) dire dit
(לפתוח) ouvrir ouvrt
(רוצה) vouloir voulu

אשמח אם יוסיפו לרשימה זו עוד חריגים.

זמן עבר (passé composé)[עריכה]

זמן העבר נוצר ע"י הנוסחה הבאה:

הפועל avoir מוטה בזמן הווה+עבר בינוני=passé composé

דוגמה: j'ai mangé-אני אכלתי. כמו-כן, כאשר משתמשים בפועל avoir, אין מטים לפי מין ורבים.

לפעמים, זמן העבר יווצר ע"י הפועל être ולא avoir. במקרה זה, יש להטות את העבר הבינוני לפי מין ורבים. מתי זה יקרה? 1. כשהפועל עומד (ז"א אינו יכול לקבל מושא ישיר). להלן רשימת הפעלים הזאת:

naître(להיוולד, צורת העבר הבינוני היא né).
mourir(למות, צורת העבר הבינוני היא mort).
partir(לעזוב, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
aller(ללכת, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
venir(לבוא, צורת העבר הבינוני היא venu).
entrer(להיכנס, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
monter(לעלות, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
rester(להישאר, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
descendre(לרדת, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
tomber(ליפול, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
sortir(לצאת, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
arriver(להגיע, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
passer(לעבור, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).
retourner(לחזור, צורת העבר הבינוני איננה חריגה).

כמובן שיש עוד פעלים כאלה, נא ללכת לפי הכלל למעלה. הפעלים האלה הם רק דוגמאות. חלק מארבעה-עשר הפעלים המוזכרים למעלה יש אפשרות גם להיכתב בעזרת הפועל avoir ולא רק ע"י הפועל être.