לדלג לתוכן

פסיכומטרי/מבנה המבחן

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
 • 8 פרקים מתוך אחד הנושאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית - 20 דקות.
  • רק 6 פרקים יקבעו את הציון. שני פרקים נוספים הם פילוט עם שאלות חדשות. כלומר כל שאלות הפסיכומטרי הופיעו בעבר בבחינות.
  • שני פרקים מאותו נושא יכולים להופיע ברצף.
  • השאלות עולות ברמתן.

הנושאים:

 • חשיבה מילולית (23 שאלות ב-20 דקות) :
 • כתיבת חיבור נימוק (25% מהציון) בתחילת המבחן כ-25 עד 50 שורות - 30 דקות.
  • שני בוחנים בודקים את המבחן על פי התוכן ולשון.
  • כיצד ניתן ציון
  • חיבור
  • שאלות אנלוגיות
  • שאלות הבנה והסקה.
  • הבנת הנקרא - חיבור ואחריו שאלות בנושא
 • חשיבה כמותית (20 שאלות ב-20 דקות) ברמת 3 יחידות לימוד.
  • שאלות ובעיות באלגברה וגיאומטריה.
  • שאלות הסקה מתרשים.
 • אנגלית (22 שאלות ב-20 דקות)
 • השלמת משפטים (sentence completions).
 • ניסוח מחדש (restatements)
 • הבנת הנקרא (reading comprehension)- השאלות מוצגות על פי סדר הנושאים בקטע.