לדלג לתוכן

פינית/מבוא לשפה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מבוא[עריכה]

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb p ~ b̥ מופיע במלים שאולות מודרניות - לרוב כהגיית "פ"1
Cc k, s מופיע במלים שאולות2 - כהגיית "כ", או "ס" לפני e i
Dd t ~ d̥‏3 לרוב כהגיית "ת"1 4
Ff מופיע במלים שאולות מודרניות - לרוב כהגיית "ו" ללא חיכוך השיניים העליונות בשפתיים התחתונות1 5
Gg k ~ ɡ̊ מופיע במלים שאולות מודרניות - לרוב כהגיית "כ"1 6
Hh h ~ ɦ נהגה כהגיית ה"א
Jj j כהגיית "י"
Kk k כהגיית "כ"
Ll l כהגיית "ל"
Mm m כהגיית "מ"
Nn n כהגיית "נ"
Pp p כהגיית "פ"
Qq k מופיע בשמות פרטיים זרים - לרוב כהגיית "כ" (הצרוף qu במלים זרות מוחלף לרוב ב-kv)
Rr r כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח ויוצאי אירופה מסוימים
Ss s כהגיית "ס"7
Tt t‏3 כהגיית "ת"
Vv ʋ נהגה כהגיית F הנ"ל - לרוב כך במקום [v]
Ww מופיע לרוב במלים שאולות2 - כהגיית V הנ"ל8
Xx ks מופיע במלים שאולות2 (לרוב מוחלף בצרוף ks) - לרוב כהגיית כְּסְ
Zz ʦ, s ~ z̥ מופיע במלים שאולות2 (לעתים מוחלף בצרוף ts) - לרוב כהגיית "צ", אך לעתים "ס"8
  • 1 להוציא מקרים נדירים, בהם נהגה כבשפה המקורית.
  • 2 לא בקביעות.
  • 3 מעשית, הצליל הנפוץ הנו [t̪] - כלומר הלשון בין השיניים.
  • 4 סטנדרטית, האות מייצגת [d], אך ילידית הוא מבוטא כנ"ל; בניבים מערביים קיימת ההגייה [ɾ].
  • 5 להוציא ניבים בודדים, /f/ מוחלפת ל-[ʋ]; אף למלים שאולות מודרניות ישנן חלופות כתיבה בהן F מוחלפת ב-V, כגון Asvaltti (אספלט) ← Asfaltti.
  • 6 מופיע ילידית בצרוף ng כהגיית [ŋː] - "נ" במלה "אנגליה" וארוכה.
  • 7 לאות זו גרסה נדירה š המופיעה במלים שאולות מודרניות לייצוג /ʃ/ אך לרוב נהגית [s]. לרוב מוחלפת האות בצרוף sh ואף ב-s רגילה.
  • 8 מופיע במלים ילידיות כגרסה קדומה ל-V או בשמות פרטיים ומשפחתיים נדירים.
  • 9 לאות זו גרסה נדירה ž המופיעה שלא בקביעות במלים שאולות ובשמות פרטיים לייצוג /ʒ/ אך ההגייה עשויה להשתנות. לרוב מוחלפת האות בצרוף zh.

התנועות[עריכה]

התנועות
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Aa כהגיית a במלה האנגלית bar
Ee כהגיית צירי
Ii כהגיית חיריק
Uu כהגיית שורוק
Oo כהגיית חולם
Yy כהגיית חיריק מעוגלת בשפתיים
Ää כהגיית a במלה האנגלית and
Öö ø̞ כהגיית צירי מעוגלת בשפתיים

דיפתונגים[עריכה]

כמו בהרבה שפות אחרות (אך לא בעברית), גם בפינית קיימים דיפתונגים. דיפתונג (Diphthong) בעברית משמעותו דו-תנועה, כלומר שתי תנועות ברצף (דוגמת yi, ou, aa, öy, ie וכו') שיוצרות צליל אחד.

להלן הדיפתונגים הקיימים בפינית:

עיצור הגייה
ai כמו במילה האנגלית aisle. כלומר, משהו כמו אָיי (יש להסתמך יותר על הדוגמה באנגלית).
ei כמו במילה האנגלית hey. כלומר, משהו כמו אֵיי (יש להסתמך יותר על הדוגמה באנגלית).
oi כמו במילה האנגלית voice. כלומר, משהו כמו וֹיי (יש להסתמך יותר על הדוגמה באנגלית).
ui כמו במילה הספרדית muy. כלומר, משהו כמו וּיי (יש להסתמך יותר על הדוגמה בספרדית).
yi כמו במילה הצרפתית suis. כלומר, משהו כמו wi ב-swiss (יש להסתמך יותר על הדוגמה בצרפתית).
äi האות ä מלוות ב-i קצרה ביחד בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).
öi האות ö מלוות ב-i קצרה ביחד בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).
au כמו במילה האנגלית cow. כלומר, משהו כמו אָוו (יש להסתמך יותר על הדוגמה באנגלית).
eu האות e מלוות ב-u קצרה ביחד בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).
iu האות i מלוות ב-u קצרה ביחד בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).
ou כמו במילה האנגלית so. כלומר, משהו כמו אוֹוו /ow/ (יש להסתמך יותר על הדוגמה באנגלית).
äy האות ä מלוות ב-y קצרה ביחד בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).
öy האות ö מלוות ב-y קצרה ביחד בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).
ie כמו במילה הספרדית bien. כלומר, משהו כמו אִייֶן (יש להסתמך יותר על הדוגמה בספרדית).
uo כמו במילה האיטלקית buona. כלומר, משהו כמו אוּ ווֹו /uwo/ (יש להסתמך יותר על הדוגמה באיטלקית).
האות y מלוות ב-ö קצרה בהברה אחת (כלומר בצליל אחד).

הטעמה[עריכה]

מכיוון שבפינית אין את סימן ההטעמה (כמו בספרדית, נראה כך: á é í ó ú) אז ההטעמה ("ההדגשה") נקבעת תמיד בהברה הראשונה. למשל, ההדגשה תהיה על התנועות המודגשות במילה Suomi.


- מבוא לשפה הפרק הבא:
דקדוק