פייתון/פייתון גרסה 3/רשימת מודלים/string

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
פקודה תפקיד דוגמה
string.ascii_lowercase מדפיס את האלף בית האנגלי באותיות קטנות וגדולות
import string

print(string.ascii_letters)

print(string.ascii_letters[:26])

>>>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

>>>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
>>>
ascii_uppercase מדפיס אותיות האלף בית האנגלי באותיות גדולות
import string

print(string.ascii_uppercase)
>>>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
string.ascii_lowercase מדפיס אותיות האלף בית האנגלי באותיות קטנות
import string

print(string.ascii_lowercase)
>>>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
טקסט התא טקסט התא טקסט התא