פייתון/פייתון גרסה 3/רשימת מודלים/math

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ייבוא ושימוש בפונקציה[עריכה]

מודל math מאפשר למשתמש לבצע פעולות חשבון כמו חישוב פונקציות. המודל מקבל פעולות חשבון המתחילות בשם ומבצעת פעולת חישוב.


import math
>>>math.sqrt(81)
9

דוגמה נוספת[עריכה]

בדוגמה להלן יצרנו פונקציות שמחשבות ערכים טריגונומטרים שונים כמו


import math
>>>pow(2,3)
8
>>>import math
>>>pow(2,3)
8.0

רשימת פונקציות במודל[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.פונקציות הסבר דוגמאות
math.sqrt() פונקצית math.sqrt() מחשבת את השורש של מספר
import math
print(math.sqrt(4))

2.0
math.pow() פונקצית math.pow() מעלה בחזקה. פונקצית math.pow() דומה מאוד לפונקצית ה-"bulit in", פונקצית pow.

פונקצית pow מחזירה מספרים שלמים ואילו math.pow() מחזירה מספרים עשרוניים.

print(pow(2,3))

import math
print(math.pow(2,3))
>>>8
>>>8.0
math.pi() פונקציה השולפת את ערכו של פאי
import math
print(math.pi)

>>>3.141592653589793

נגדיר פונקציה של פאי:

import math
def pi():
    print(math.pi)
    return

pi()
פונקצית sin פונקציה המחשבת את ערך הסינוס
import math
print(math.sin(30))

>>>-0.9880316240928618

ניצר פונקציה:

def sin_30():
    print(math.sin(30))

sin_30()
פונקצית טנגנס פונקציה המחשבת ערך של פונקצית הטנגנס
import math
print(math.tan(50))

>>>-0.27190061199763077

ניצר פונקציה:

import math

def tan_50():
    print(math.tan(50))
tan_50()
asin(), acos(), atan() פונקציה המחשבת את acr של סינוס, קוסינוס וטנגנס
import math
print(math.acos(1))
>>>0.0

במידה והערך אותו אנו רוצים לחשב הוא מנה של שני מספרים

import math

print(math.atan(1))
print(math.atan2(4, 4))
>>>0.7853981633974483
>>>0.7853981633974483

מאחר שמנה של 4 חלקי 4 היא אחת קבלנו תוצאות זהות.

sinh() מחשבת את ערך הסינוס ההיפרבולי
cosh() מחשבת את ערך הקוסינוס ההיפרבולי
tanh() מחשבת את ערך הטנגנס ההיפרבולי
exp() מחשבת את הערך של e בחזקת המספר
hypot(a, b)
log(a,b) חישוב לוגריתם a בבסיס b (אם לא מציינים, b=10)
log10() חישוב לוגריתים בבסיס 10.
ceil() פונקציה הרושמת את המספר הגדול הבא
floor() פונקציה הרושמת את המספר הקטן הבא
fmod()
modf()
frexp()
ldexp()


קריאה נוספת[עריכה]

  1. [1]