פייתון/פייתון גרסה 3/רשימת מודלים/datetime

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
>>>import time 
>>>import datetime 
>>>print("Current date and time: " , datetime.datetime.now()) 
Current date and time: 2017-01-23 17:06:49.811339
>>>print("Current year: ", datetime.date.today().strftime("%Y"))
Current year: 2017 
>>>print("Month of year: ", datetime.date.today().strftime("%B")) 
Month of year: January 
>>>print("Week number of the year: ", datetime.date.today().strftime("%W"))
Week number of the year: 04 
>>>print("Weekday of the week: ", datetime.date.today().strftime("%w")) 
Weekday of the week: 1
>>>print("Day of year: ", datetime.date.today().strftime("%j"))
Day of year: 023 
>>>print("Day of the month : ", datetime.date.today().strftime("%d")) 
Day of the month : 23 
>>>print("Day of week: ", datetime.date.today().strftime("%A")) 
Day of week: Monday 
>>>print ("%s/%s/%s" % (now.year, now.month, now.day))
2017/1/23
>>>print ("%s:%s:%s" % (now.year, now.month, now.day))
2017:1:23
>>>print ("%s/%s/%s %s:%s:%s" % (now.year, now.month, now.day, now.hour, now.minute, now.second))
2017/1/23 17:17:43