פיזיקה תיכונית/נספחים/רשימת נוסחאות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ההסבר לכל האותיות כאן מופיעה ברשימת סימונים ויחידות

כללי[עריכה]

גאומטריה[עריכה]

גרפים[עריכה]

מכאניקה[עריכה]

קינמטיקה[עריכה]

תנועה קווית[עריכה]

באופן כללי:

תנועה במהירות קבועה[עריכה]

תנועה בתאוצה קבועה[עריכה]

תנועה מעגלית[עריכה]

דינמיקה[עריכה]

החוק השני של ניוטון עבור מסה קבועה[עריכה]

כבידה[עריכה]

החוק השלישי של קפלר[עריכה]

כבידה ניוטונית[עריכה]

אנרגיה ועבודה[עריכה]

אנרגיה[עריכה]

אנרגיה קינטית[עריכה]

אנרגיה פוטנציאלית-כובדית[עריכה]

אנרגיית קפיץ[עריכה]

אנרגיה מכאנית[עריכה]

חוק שימור אנרגיה[עריכה]

  • (כשאין כוחות לא משמרים)

עבודה[עריכה]

מתקף ותנע[עריכה]

תנע קווי[עריכה]

חוק שימור תנע קוי[עריכה]

מתקף[עריכה]

תנע זויתי[עריכה]

חשמל ומגנטיות[עריכה]

קרינה וחומר[עריכה]