פונולוגיה והגהה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


הקדמה

קווניה (אשר ידועה בשמות רבים ונכתבת בלעז Quenya, או במקורות שקדמו לשר הטבעות - Qenya) היא שפה בפני עצמה, ולכן יש לה כללי הגיה המייחדים אותה משפות אחרות.


תפקיד שיעור זה הוא להקנות ידע בסיסי בהגיית השפה כפי שיוצרה, טולקין, תיאר במקורות שונים בצורה אחידה למדי. דקויות הגיה לא נדרשות להמשך הקורס (ויותר מכך, לא היו קבועים בשום שלב היצירה של השפה) ולכן לא יתוארו.


אתחיל בתיאור הצלילים הכלליים בקווניה יחד עם הרגלי הכתיבה שלהם, אמשיך עם שימוש הצלילים הללו בתוך מילה ואסיים עם תרגילים להקניית הרגל ההגייה השוטפת של השפה. כל צליל ייכתב בתוך סימני /X/ על מנת להפריד אותו משאר המשפט, והגיה ספציפית של מילה תכתב בתוך סוגריים מרובעות, לדוגמה [lawre]. מילת דוגמה בקווניה תהיה נטויה והצליל שהיא מדגימה יהיה מודגש. לסיום, שימו לב שכוכבית (*) לפני מילה מציינת גרסה משוערת משלב היסטורי קדום יותר.


עיצורים

עיצור הוא כל צליל שדורש עצירה מסוימת של האוויר – דבר שיש לנו גם בשפה העברית (לדוגמה, ב', ר', ג', ח') וגם בקווניה. שפת הקווניה, בדומה לשפה שבהשראתה היא נוצרה – פינית, היא בעלת אוסף צלילים צר ועדין אשר מקנים לשפה מוזיקה ייחודית אשר מתאימה לרוח הספרים כפי שטולקין ראה אותם.


הקבוצה הנפוצה ביותר של צלילים בקווניה מורכבת מגרסאות שונות לאותם 3 צלילים בסיסיים (אשר שמם הבלשני הוא "פוצצים אטומים", בלעז unvoiced plosives): /t/ נהגת כמו ה-ט' העברית, לדוג' alta "גדול", /p/ נהגת כמו פ' דגושה בעברית, parma "ספר", ו- /c/ (במקורות מוקדמים נכתב גם /k/); נהגת כמו כ' דגושה או ק' בעברית מודרנית – לעולם לא נהגת כמו ס' או צ'; לדוג' calma "מנורה".


המקבילות הקוליות לצלילים אלו - /d/, /b/, /g/ ("פוצצים קוליים", בלעז voiced plosives) מופיעות רק בליווי עיצורים אפיים (למעט /d/ שיכול להופיע גם אחרי העיצורים השוטפים /l/ ו- /r/, ראו תחת 'צרורות עיצורים'): /nd/ כמו במילה האנגלית under, לדוג' ando "שער", /mb/ כמו במילה האנגלית amber, לדוג' lambë, "שפה" ו- /ng/ כמו במילה האנגלית finger (אך לעולם לא כמו במילה האנגלית angel), לדוג' anga "ברזל". שימו לב שצלילים אלו יכולים להופיע אך ורק באמצע מילה, בין שתי תנועות. עיצורים אלה, על אף שהם נכתבים בשתי אותיות, אינם נחשבים כצרורות עיצורים, אלא לשם הטעמה (ראו להלן).


  • למעוניינים בידע נוסף:

מבחינה היסטורית, בעבר של קווניה היו עיצורים אלה, /d/, /b/, /g/, בנמצא ללא ליווי של עיצור אפי – אך בחלוף הזמן הם השתנו ונעלמו. הצליל /g/, התמזג למקבילה החוככת שלו (בלעז fricative), כמו ג' לא דגושה בעברית קלאסית, ונעלם לגמרי. /b/, גם התחכך והפך לאות /v/, ראו בהמשך, אך העיצור השלישי /d/ הציב מקרה מיוחד: באמצע מילה או בסופה הוא גם התחכך, כלומר קיבל אותו צליל כמו של /th/ במילה האנגלית that, ולאחר מכן צליל זה התמזג עם הצליל ההיסטורי האחר, /z/, כמו הז' העברי, ובסופו של דבר שני אלו נהפכו ל- /r/. אך בתחילת מילה האות /d/ התפתחה באופן שונה. בדרך כלל היא נהפכה לאות /l/ אך כאשר המשך המילה הכיל את האות /n/ היא הפכה לאות /n/ בעצמה. התפתחויות לדוגמה יהיו *gajarê > Q. eäre "ים"; *ba(î/a)ndôrê > Q. Valinor; *dân > Q. nán "אבל"; *dantâ > Q. lanta "ליפול".)


שינויים לקבוצות אלה (אשר עומדים בפני עצמם) הם: /ty/ שילוב מהיר של ט' וי' כמו במילה העברית טיוטה או t כפי שהיא נהגת בתחילת המילה האנגלית tune, לדוג' tyálië "משחק". בגונדור נהגו להגות את זה כמו צ' במילה "אאוץ'" או כמו ch במילה האנגלית church, אך זו אינה ההגייה המדויקת או הנכונה. יש מספר מילים בקווניה שמכילות את המקבילה /ndy/ אך ניתן ואף עדיף להגות זאת כ- /ny/ (ראו למטה; למעשה, אפילו המילה "קווניה" הייתה במקור Quendya!). שימו לב שצלילים אלו, שלאחריהם יש צליל /y/ ברור, נקראים צלילים "מחונככים" (מלשון חיך), בלעז palatalized, והם נפוצים מאוד בקווניה.


שינוי נפוץ אחר מביא אותנו לעיצורים שפתיים (labialized): הצליל /q(u)/ (האות u נכתבת בסוגריים מכיוון שטולקין לפעמים השתמש בה ולפעמים הסיר אותה – ללא שום הבדל בהגייה). למרות האות המיוחדת שטולקין השתמש בה (בהשראת לטינית), זה נהגה כמו /kw/, כלומר ק' או כ' דגושה ולאחריה אות w, כמו במילה "קווסט" או במילה האנגלית quick. צליל זה הוא נפוץ במיוחד בשפה. גרסה קולית שלו, פחות נפוצה, תהיה /ngw/ כמו במילה האנגלית anguish, לדוג' tengwa "אות כתובה".


עד כה הזכרנו צלילים מאוד נפוצים אך לא הגדרנו אותם: /n/ נהגת כמו ה-נ' העברית ו-/m/ נהגת כמו ה-מ' העברית. אלו צלילים מאוד נפוצים בקווניה (אך /m/ לא יכולה להופיע בסוף מילה). שימו לב לגרסה שלישית אך עצמאית שייתכן שתפגשו בה: /ñ/. באיות זה היא מופיע אך ורק בתחילת מילה ונהגת כמו ng במילה האנגלית thing (שימו לב שבמילה זו ה- /g/ לא נהגה, אך הוא מוליך את הצליל אחורנית בפה). מילה מפורסמת עם צליל זה היא Ñoldor. באופן תיאורטי, זו היא נ' שנהגת בחלק האחורי של הפה ולא בקידמתו כמו הנ' הרגילה – אך אין צורך ללמוד הגיה זו. טולקין בעצמו הסביר בנספחים לשרה"ט שצליל זה הפך ל- /n/ רגילה עד העידן השלישי. תוספת לקבוצה זו היא הגרסה המחונככת של /n/: /ny/. צליל זה נהגה כמו נ' ולאחריה י' מהירה, כמו במילה העברית קניון (או באנגלית canyon), לדוג' nyarna "סיפור". הגרסה השפתית של העיצור /n/ תהיה /nw/, כמו במילה האנגלית unwanted או בקווניה nwalca "אכזרי" – כלומר נ' רגילה ולאחריה צליל w מהיר. שני הצלילים האחרונים נפוצים בקווניה בתחילת מילה כמו שהם נפוצים באמצע מילה.


צלילים נוספים אשר מאוד, אבל מאוד, נפוצים בקוניה, הם /r/ ו- /l/. השני נהגה כמו ה-ל' העברית הרגילה. הראשון נהגה באופן שונה מעברית, ואף מאנגלית. ה- /r/, כלומר ה-ר' הקווניאטית, נהגת כמתגלגלת בקידמתו של הפה, בדומה ל-ר' הספרדית או איטלקית. אם אתם מכירים צליל זה, השתמשו בו. אם לא, אין צורך לטרוח בנושא. רבים נתקעים בשלב זה ועדיף להגות את זה כמו ה-ר' העברית. לשני צלילים אלה יש גרסאות מחונככות: /ly/ ו- /ry/ - אשר נהגות כמו ר' ו-ל' רגילים שלאחריהן יש י' מהירה, כמו בשם העברי טליה, לדוג' Vilya "טבעת האוויר", או במילה אריה, לדוג' verya "להגן". יש דעות חלוקות כיום האם הצליל /ly/ מותר בתחילת מילה (השני בהחלט לא). שימו לב לשתי גרסאות נוספות: /lw/ ו- /rw/ (אשר בהחלט לא מופיעות בתחילת מילה), לדוגמה בשם Arwen או בשם Elwe. הערה אחרונה לגבי /r/ ו- /l/: באמצע מילה צלילים אלה יכולים לבוא לפני הקבוצה הראשונה שהוזכרה (/t/, /p/, /c/, /q(u)/) אך לעולם לא אחריה. לכן מילה כגון [arta] היא אפשרית אך מילה כגון **atra לא. עיצורים אחרים שיכולים לבוא אחרי /r/ הם /n/ ו- /m/ (לדוגמה במילים carmë "אמנות" או carnë "אדום"), והעיצור /m/ יכול לבוא אחרי /l/, כמו במילה calma. (מבחינה היסטורית צרור העיצורים /ln/ הפך ל /ld/ בעוד ש */ld/ היסטורי הפך ל /ll/, ראו בהמשך.)


לרוע מזלי, עליי להזכיר עוד 2 גרסאות (כן, יש עוד) לצלילים שהזכרתי בפסקה הקודמת. למזלכם, אזכירם בקצרה ובאגביות. הגרסאות /hr/ ו- /hl/ (שבעולם האמיתי נפוצות לדוגמה בשפות כמו וולשית או איסלנדית) היו קיימות בקווניה אך התמזגו לתוך /r/ ו- /l/ עד העידן השלישי (בדומה לצליל /ñ/), למרות שהאיות הקדום נשמר. טכנית, עיצורים אלה נהגים כמו ר' ו-ל' ללא הרעדה של מיתרי הקול (כלומר, ללא קוליות). תרגול על מנת לשלוט בצלילים קשים אלה יהיה לסתום את האוזניים עם קצות אצבעותיכם ולהגות ט' במילה הדמיונית "אטא" ולאחר מכן להגות ד' במילה הדמיונית "אדא". שימו לב שבמילה השנייה יש רעד בגרון. זוהי ה"קוליות". כעת, עשו אותו דבר עם המילה הדמיונית "אלא" - יש רעד. נסו לעשות זאת שוב ושוב עד שלא תחושו ברעד. בשלב זה הסירו את האצבעות ושימו לב לצליל החדש, השונה, אך הקשור. אותו תרגיל יעבוד עם ר'. דוגמאות לצלילים אלו בקווניה יהיו hroä "גוף" ו- hloni "צלילים".


שלושה צלילים נוספים נופלים תחת קטגוריה אחת (הם נקראים "חוככים" fricative, מפני שבזמן הגייתם האוויר בפה לא נעצר לחלוטין אלא ממשיך לנוע – כלומר יוצר חיכוך): /v/ כמו במילה האנגלית valve או כמו ב' לא דגושה בעברית, לדוג' Vala, /f/ כמו במילה האנגלית far או phone, או בעברית פ' לא דגושה, לדוג' השם Finwë ו- /s/ כמו הס' העברית, או במילה האנגלית soul, לדוג' sila "לזרוח"; שימו לב שצליל זה תמיד נשאר אותו דבר ולעולם לא נהגה כמו ז' או ש', כפי ש-s אנגלית נהגת לעתים. הצליל האחרון (כפי שמתבטא בכתיבה בטנגוואר שעליה תלמדו בשלב אחר של קורס זה), יכול גם לייצג מה שהיה בעבר /th/ כמו במילה האנגלית thing – מעט מאוד מילים בקווניה נכתבות כיום בתעתיק זה. טולקין אף כתב מאמר שלם על נושא שינוי ה /th/ > /s/ בשם המקסים "The Shibboleth of Fëanor" (מופיע בספר "The peoples of Middle-earth").


צלילים נוספים נופלים תחת קבוצה אחרת (בשם הלועזי approximants – מכיוון שהם רק כמעט עיצורים): /y/ כמו י' במילה העברית "ילד", או במילה האנגלית you; לדוג' yén "שנת ואלינור", /w/ כמו באנגלית; נפוץ בקווניה אך בתחילת מילה נוהג להפוך ל /v/ (בדיאלקט הואניאר של הקווניה הצליל נשמר בתחילת מילה, לדוגמה במילה wilwarin "פרפר") ו- /h/ (כמו ה' במילה העברית "ההפך" או כמו במילה האנגלית heart, לדוג' harwë "אוצר"; שימו לב שלהיפך מבעברית מודרנית הצליל הזה נהגה בחוזקה בקווניה אפילו באמצע מילה). שימו לב שהצליל האחרון נהגה כמו האות העברית ח' כאשר הוא לפני /t/ או /ty/, לדוגמה המילה ohta "מלחמה" [oxta] או במילה העברית "להחטיא".


לשני הצלילים הראשונים בפסקה הקודמת יש גרסה נוספת אשר מופיעה כמעט בכל הפעמים בתחילת מילה: /hy/ y חסרת קוליות (כמו ש- /hl/ היא גרסה חסרת קוליות של /l/), כמו ההגיה של /h/ בתחילת המילה האנגלית huge רק באופן הרבה יותר מודגש – דומה אך לא זהה לצליל ה- ich-Laut הגרמני), לדוג' במילה hyarmen "דרום". /hw/ כמו wh במילה האנגלית what בדיאלקט האמריקאי הקלאסי – כלומר /w/ חסרת קוליות, לדוג' hwesta "משב רוח". את הצליל הראשון אפשר להשוות להגייה הארגנטינאית (אך לא הגייה אחרת של ספרדית) לצלילים /y/ או /ll/ - במקרה ואתם מכירים. אם לא, יש לנו את הזכות הגונדוריאנית להגות צלילים אלה כמו ה-ש' העברית, או במילה האנגלית shoe. את הצליל השני ניתן בקלות להחליף עם /w/ רגילה.


לסיום אספר על סוג מיוחד של צלילים: עיצורים ארוכים (או "מוכפלים"). אלו קיימים בקווניה רק באמצע מילה (כלומר בין שתי תנועות). הם נהגים ארוך יותר מבאופן רגיל (או עוצרים את זרימת האוויר ליותר זמן), אך ניתן בהגייה לא זהירה לוותר על האורך שלהם. שימו לב שהם יכולים להשפיע על הטעמה (ראו בהמשך), גם כאשר אתם לא הוגים אותם כארוכים. הצלילים הארוכים בקווניה הם: /tt/, /pp/, /cc/, /nn/, /mm/, /ll/, /rr/ ו- /ss/.


צרורות עיצורים

אספר בקצרה על מהות סוג זה של צלילים, שיטה ללמוד את הגייתו ואמשיך עם רשימה של צרורות אפשריים בקווניה.


צרור עיצורים (דבר שנקרא בגרסה קודמת של שיעור זה "קלסטרונים" – ביטוי שאני מעדיף אך לא פופולארי בארץ) הוא אוסף של שני עיצורים (או בשפות אחרות – יותר), שנהגים אחד אחרי השני ללא הפסקה. בעברית יש מספר רב מאוד של צרורות עיצורים, לדוגמה במילה "דוגמה". בקווניה, כפי שתיארתי לעיל, לא מקובל לשים כאלו צרורות בתחילת מילה או בסיומה אלא רק באמצע מילה.


שיטה לתרגל את צרורות העיצורים הבאים היא לשים אותם בין שתי תנועות דמיונות, לדוגמה צליל ה /a/ במילה "אהבה", ולנסות שוב ושוב עד שאתם מצליחים לתרגל את הצרור.


צרורות העיצורים האפשריים בקווניה הם הבאים (הנפוצים, על פי טולקין, נמצאים כאן מודגשים). שילובים שידרשו זאת יקבלו הסבר על הגייתם: /ht/,/hty/ (כמו הקודם עם י' לאחריו), /lc/, /ld/, /lm/, /lp/, /lq(u)/, /lt/, /lv/, /mn/, /mp/, /nc/, /nq(u)/, /nt/, /nty/, /ps/, /pt/, /rc/, /rd/, /rm/, /rn/, /rq(u)/, /rt/, /rty/, /rs/, /sc/, /sq(u)/, /st/, /sty/, /x/ (שנהגה כמו [ks]). שימו לב שכאן לא הכנסתי צלילים שהזכרתי מקודם כגון /nd/, /mb/, /ly/, /nw/ וכו' למרות שמבחינת הטעמה הם נחשבים לצרורות.


תנועות

באופן תיאורטי, תנועה היא זרימת אוויר חלקה אשר מושפעת ממיקום רכיבי הפה כגון מיקום השפה או שפתיים. תגלו שבחלק זה של שפת הקווניה יש לנו, דוברי העברית, הרבה במשותף עם בני הלילית.


קווניה חולקת אותן חמש תנועות בסיסיות כמו עברית: /a/ כמו בעברית במילה "אהבה" או באנגלית father (רק נהגת באופן קצר יותר); לדוג' anta "לתת". /e/ כמו בעברית "ארץ" או באנגלית best; יש להגות תנועה זו גם כאשר היא מופיעה בסוף מילה, ולכן טולקין נהג לסמנה, כאשר היא בסוף מילה, עם סימן נקודתיים, או "דיארסיס", מעליו, כך: /ë/; לדוג' essë "שם"). /i/ כמו במילה העברית "איש" או באנגלית it; לדוג' ilya "כל". /o/ כמו במילה העברית "אורות" או באנגלית box; לדוג' ondo "אבן". /u/ כמו בעברית "קובוץ" או באנגלית put; לדוג' בשם Curunír.


תנועה בקווניה יכולה להיות "ארוכה" – כלומר נהגת יותר זמן מהרגיל. דבר זה בעיקר משפיע על ההטעמה. תנועה ארוכה נכתבת עם סימן אקוטה (או לפעמים "מקרון" שנראה כמו קו אופקי ארוך מעל התנועה) /á/, /é/, /í/, /ó/, /ú/. באופן כללי תנועה ארוכה נהגת למשך זמן ארוך פי שניים מתנועה קצרה. אינני נותן דוגמאות אנגליות לצלילים אלה מכיוון שלמרות שבאנגלית יש הבדלי אורך מסויימים בתנועות, המערכת האנגלית אינה מקבילה לזו של קווניה, או עברית, ולכן אינה מתאימה כאן.


איסורים

קווניה, בדומה לשפות כמו ספרדית, עברית (קלאסית) או פינית, השפה שבהשראתה נוצרה הקווניה, היא בעלת מספר "איסורים פונולוגיים".


למידת איסורים אלה מהווה חלק די חשוב בזיהוי מילים בקווניה, וכמו כן ביצירת מילים חדשות או שימוש בסיומות או בתחיליות שונות. איסורים אלה הם חוקים פונולוגיים (כלומר חוקים שמגדירים איך מילה יכולה להבנות מאוסף צלילים בשפה כלשהי), אשר מתארים איזה צלילים יכולים להופיע באיזה חלק של המילה, ואלו הם:


מילה לא יכולה להתחיל בצרור עיצורים (אבל כן בצלילים/ty/, /ny/, /nw/, /q(u)/, /hy/, /hw/ וייתכן שגם /ly/ - מכיוון שכל אלו נחשבים לעיצור אחד) מילה לא יכולה להסתיים בשום צרור עיצורים (למרות שיש רמז שייתכן שמילה יכולה להיגמר ב- /nt/ אך זהו לא בטוח) מילה לא יכולה להיגמר בעיצור ארוך (או "מוכפל") באופן כללי, מילה לא יכולה להיגמר בתנועה ארוכה (ראו בהמשך), חוץ מהמילה avá אלא אם היא בעלת הברה אחת בלבד (לדוג' lá "לא") צרור עיצורים יכול להיות אך ורק באורך של שני עיצורים שונים העיצורים היחידים שיכולים לבוא בסוף מילה (כולם "אלבאולארים", כלומר מהאזור מעט מאחורי השיניים): /t/, /s/, /l/, /r/ ו- /n/.


שימו לב שאין מילה בקווניה שעוברת על איסורים אלה, אך שפת האחות (או בת-דודה) של קווניה, סינדארין, עוברת בעקביות על חוקים אלה (חוץ מחוק מספר 4).


דיפתונגים

דיפתונג, או "דו-תנועה", הוא יחידת צליל המורכבת מצליל אחד אשר לפניו או אחריו מופיע צליל אחר באופן חלש יותר ושולי יותר (שתי תנועות שנהגות כהברה אחת). בקווניה יש רק דיפתונגים "נופלים" – כלומר שהאלמנט השני שלהם הוא חלש.


הדיפתונגים בקווניה מורכבים מתנועה חזקה ועוד חצי-תנועה שנהגת באופן קרוב מאוד ל- /w/ ו- /y/ (ראו עיצורים). הדיפתונגים בקווניה הם: /ai/ כמו אַיְ (איך שאומרים כשכואב) או באנגלית eye; לדוג' airë "קדוש". /au/ כמו במילה האנגלית cow; לדוג' auta "ללכת, לחלוף". /eu/ לא נמצא באנגלית אך בהגייה מודרנית של השם "ראובן" הוא כן נמצא; לדוג' leuca "נחש, דרקון", /iu/ שוב לא באנגלית אך גם לא בעברית – דמיינו י' זורמת שלאחריה צליל w חלש, לדוג' הפועל piuta "לירוק". /oi/ כמו בקריאה העברית "אוי" או באנגלית noise; לדוג' oirë "נצחי". ו-/ui/ שוב חסר באנגלית אך דמיינו צליל ו' כמו בשם "רות" ולאחריו צליל y חלש; לדוג' tuimë "ניצן".


הדיפתונגים נפוצים בכל חלק במילה הקווניאטית ומשפיעים על ההטעמה במקרה הצורך (ראו בהמשך).


אלמנט חשוב מאוד בשפת הקווניה הוא צמד תנועות. למה זה נקרא "צמד" ולא "צרור"? מכיוון שאין זה דיפתונג, אלא שתי תנועות נפרדות אשר נהגות כשתי הברות נפרדות, וכך גם משפיעות על ההטעמה. הצמדים הנפוצים בקווניה הם /ea/, /oa/, /eo/ ו- /ie/ אך צמדים נוספים יהיו /ua/, /ue/, /uo/, /io/, /ia/. שימו לב שבארבעת הצמדים הראשונים לעיתים ייכתב סימן דיארסיס (שתי נקודות אופקיות, לדוג' ë) אשר מציין את הפרדת ההברות, אך הוא לא נדרש.


הטעמה

דבר שנקרא בגרסה הקודמת לשיעור זה "סטרס" הוא "הטעמה" – כלומר היכן במילה ארוכה נופל דגש מסוים על הברה אשר הופך אותה למעט יותר חזקה וארוכה. בעברית יש שני סוגי הטעמה: מילעל (לדוג' במילה "כלב" שבה ההטעמה היא על ההברה השניה מהסוף), ומילרע (כמו במילה "חלון" שבה ההטעמה נופלת על ההברה האחרונה). בקווניה החוקים מעט שונים.


החוק הקווניאטי זהה לחוק בלטינית, למי שמכיר. במילים בנות שתי הברות הטעם נופל על ההברה הראשונה. במילים בנות שלוש הברות או יותר ההטעמה נופלת על ההברה השניה מהסוף רק אם היא הברה ארוכה, אם לא - ההטעמה תיפול על ההברה השלישית מהסוף. מה מגדיר הברה כארוכה?


הברה היא ארוכה אם אחד או יותר מהבאים מתחולל (בדוגמאות ההברה המוטעמת מובאת מודגשת):

1) היא מכילה תנועה ארוכה (לדוג' palantíri "אבני הפאלאנטיר")

2) היא מכילה דיפתונג (לדוג' alasaila "לא חכם, טפשי")

3) היא מסתיימת בעיצור ארוך (לדוג' Endórenna "אל הארץ התיכונה")

4) היא מסתיימת בצרור עיצורים (לדוג' Atalantë, שם אחר לאי נומנור)


רשימת המילים בקווניה שהופיעו בפרק

זוהי רשימת המילים אשר השתמשתי בהם כדוגמאות לשיעור זה. עברו עליהם אחת אחר השנייה ולמדו אותן. נסו להגות אותן עד שההגייה נובעת מכם באופן טבעי ולאחר מכן פנו לתרגול השיער. שימו לב שכל מילה שבינה לבין פירושה לא נכתב דבר היא שם-עצם (בלעז noun), אבל יש הגדרות נוספות: ש"פ (שם פרטי), ש"ת (שם תואר, בלעז adjective), מ"ח (מילת חיבור) ו-פ' (פועל, בלעז verb).


1) Quenya "שפת הקווניה"

2) laurë "זהב" (מכאן laurëa ש"ת "מוזהב, זהוב")

3) alta (ש"ת) "גדול"

4) parma "ספר"

5) calma "מנורה"

6) ando "שער"

7) lambë "שפה"

8) anga "ברזל"

9) ëar "ים"

10) Valinor "ארץ הואלאר"

11) nán (מ"ח) "אבל"

12) lanta (פ') "ליפול"

13) tyálië "משחק"

14) tengwa "אות כתובה"

15) Ñoldor "בית הנולדור"

16) nyarna "סיפור"

17) nwalca "אכזרי"

18) Vilya "טבעת האוויר"

19) verya (פ') "להגן"

20) Arwen (ש"פ) "גבירה נעלה"

21) Elwe (ש"פ) "איש הכוכבים"

22) carmë "אמנות, יצירה"

23) carnë (ש"ת) "אדום"

24) hroä "גוף"

25) hloni "צלילים"

26) sila (פ') "לזרוח"

27) yén "שנה ארוכה; שנת ואלינור"

28) wilwarin "פרפר" (דיאלקט הואניאר)

29) ohta "מלחמה"

30) hyarmen "דרום"

31) hwesta "משב רוח"

32) anta (פ') "לתת"

33) essë "שם"

34) ilya "כל"

35) ondo "אבן"

36) lá "לא"

37) airë "מקודש"

38) auta "ללכת, לחלוף"

39) leuca "נחש, דרקון"

40) oircë (ש"ת) "נצחי"

41) tuimë "ניצן"

42) palantíri "אבני הפאלאנטיר"

43) alasaila (ש"ת) "לא חכם, טפשי"

44) Endóre "הארץ התיכונה"

45) Atalantë שם אחר לאי נומנור


תרגול

קריאת שיעור זה היא לא תרגול מספק. ייתכן ותאלצו לקרוא אותו פעמים נוספות במשך הזמן. תרגול טוב יהיה לנסות לקרוא כל מילת קווניה שתפגשו בה, אם באינטרנט ואם בספרים. קריאת משפטים זה דבר קשה אך ניתן להשגה בעזרת תרגול בסיסי. כעת, עשו את התרגילים לסיום השיעור והמשיכו לשיעור הבא.