סרבית/אותיות הא"ב

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

עיצורים[עריכה]

העיצורים
סימון גראפי תעתיק IPA הערך הפונטי
לטיני קירילי
Bb Бб b כהגיית "ב"
Cc Цц ʦ כהגיית "צ"
Čč Чч ʧ כהגיית טְשְ
Ćć Ћћ ʨ כהגיית טְשְ כשהלשון שטוחה כלפי אזור חיתוך "שׁ"
Dd Дд d כהגיית "ד"
Dž/dž Џџ ʤ כהגיית דְזְ'
Đđ Ђђ ʥ כהגיית דְזְ' כשהלשון שטוחה כלפי אזור חיתוך "שׁ"
Ff Фф f כהגיית "פ רפה"
Gg Гг g כהגיית "ג"
Hh Хх x כהגיית "כ רפה"
Jj j כהגיית "י" עיצורית
Kk Кк k כהגיית "כ"
Ll Лл l כהגיית "ל"
Lj/lj Љљ ʎ כהגיית "ל" במלה שָלוֹם בפי ילדים - [שיום] בקירוב
Mm Мм m כהגיית "מ"
Nn Нн n כהגיית "נ"
Nj/nj Њњ ɲ כהגיית "נ" ו"י" עיצורית בקירוב - כ-Ñ ספרדית
Pp Пп p כהגיית "פ"
Rr Рр r כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח ויוצאי אירופה מסוימים
Ss Сc s כהגיית "ס"
Šš Шш ʃ כהגיית "ש ימנית"
Tt Тт t כהגיית "ת"
Vv Вв v כהגיית "ב רפה"
Zz Зз z כהגיית "ז"
Žž Жж ʒ כהגיית "ז גרושה"

תנועות[עריכה]

התנועות
לטיני קירילי תעתיק IPA הערך הפונטי
Aa כהגיית פתח
Ee כהגיית e במלה האנגלית end
Ii Ии כהגיית חיריק
Uu Уу כהגיית שורוק
Oo כהגיית חולם