ספרדית/הכתיב/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מאפייני הכתב הספרדי[עריכה]

מנה את חמשת המאפיינים של הכתב הספרדי (המאפיינים נמצאים בפסקה "הקדמה"):

 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________

האלפבית הספרדי[עריכה]

 • כיצד יש להגות את האות אניה (Ñ)?
 1. ס'
 2. נִי
 3. th
 4. נ'
 • כיצד יש להגות את האות אובה (V)?
 1. ב' רפויה
 2. ב' דגושה
 3. ו'
 4. כל התשובות נכונות
 • כיצד יש לקרוא את המילה perro?
 1. פֵרַארוֹ
 2. פֵרוֹ
 3. פֵּרְרוֹ
 4. פַּארִיר
 • כיצד יש להגות את האות סטה (Z)?
 1. ס'
 2. ז' בצרפתית
 3. th
 4. תשובות 1 ו-3 נכונות
 • כיצד יש לקרוא את המילה Hola?
 1. אוֹזַ'ה
 2. לוֹאי
 3. הוֹלַה
 4. אוֹלַה

טעמים[עריכה]

איך יש להגות את המילים הבאות? לרשום תשובה כדוגמאות בדף המידע ( -> ).

 1. felizidad
 2. soledad
 3. sueño
 4. reloj
 5. madre
 6. lindo
 7. cantar
 8. robar
 9. expresar
 10. seguir

הטעמות[עריכה]

איך יש להגות את המילים הבאות? לרשום תשובה כדוגמאות בדף המידע ( -> ).

 1. más
 2. escapré
 3. bombón
 4. perdí
 5. ángeles
 6. amaré
 7. no
 8. gitana
 9. mejor

ו' החיבור[עריכה]

הוסף את ו' החיבור המתאימה (y / e) במקומות הנכונים:

 1. cantar __ bailar
 2. sol __ luna
 3. mar __ cielo
 4. continente __ isla
 5. pablo __ izabela


פתרונות

מאפייני הכתב

 • לכל עיצור יש צליל קבוע. הצליל של כל עיצור מופיע בטבלה למטה. העיצורים הם כל האותיות פרט לתנועות (אותיות הניקוד).
 • המקבילה לניקוד בשפה העיברית הן התנועות או אותיות הניקוד a,e,i,o,u. הצליל של כל אות ניקוד מופיע בטבלה.
 • עיצור שלאחריו מופיעה תנועה נקרא כמו בעיברית כאות עם תנועה.
 • תנועה המופיעה ללא עיצור לפניה (בתחילת מילה או לאחר תנועה אחרת) תיקרא כאילו נוקדה האות א' (אלף) באותה תנועה.
 • לכל אות שתי "צורות" - אות "גדולה" (רישית), ואות "קטנה". באותיות "גדולות" נשתמש בתחילת משפט או בתחילת שם פרטי. בכל מקרה אחר - נשתמש באות "קטנה". במקרה של אות כפולה, התו הראשון מבין השניים יהיה אות "גדולה" והשני אות "קטנה".

האלפבית הספרדי

 • כיצד יש להגות את האות אניה (Ñ)?

2.נִי

 • כיצד יש להגות את האות אובה (V)?

4.כל התשובות נכונות

 • כיצד יש לקרוא את המילה perro?

3.פֵּרְרוֹ

 • כיצד יש להגות את האות סטה (Z)?

4.תשובות 1 ו-3 נכונות

 • כיצד יש לקרוא את המילה Hola?
4.אוֹלַה

טעמים

 1. felizidad - פליזי->דאד
 2. soledad - סול->דאד
 3. sueño - סואניו
 4. reloj - ר->לוח
 5. madre - מאדרה
 6. lindo - לינדו
 7. cantar - קאנ->טאר
 8. robar - רו->באר
 9. expresar - אקספר->סאר
 10. seguir - ס->גיר

הטעמות
 1. más - מאס
 2. escapré - אסקאפא ->רא
 3. bombón - בומ->בון
 4. sí - סי
 5. perdí - פאר->די
 6. ángeles - אנחל->אס
 7. amaré - אמא->רא
 8. no - נו
 9. gitana - חיטאנה
 10. mejor - מחור

ו' החיבור
 1. cantar y bailar
 2. sol y luna
 3. mar y cielo
 4. continente e isla
 5. pablo e izabela