ספרדית/הטיית פעלים בזמן עתיד/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הטו את הפעלים הבאים לעתיד

Ellos—trabajar

Yo–esperar

Tú–Mirar

Ella–nadar

Ustedes–visitar


Ustedes–escribir


-- trabajar