לדלג לתוכן

מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 823 סעיף 23

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

שאלה

[עריכה]

שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הוא .

 1. מצא את שני הערכים האפשריים של .
 2. הצב בפונקציה את ה- הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א ומצא:
  • תחום הגדרה.
  • נקודת הקיצון.
  • תחומי העליה וירידה.
  • אסימפטוטות המקבילות לצירים.
  • שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

סעיף א

[עריכה]

נציב  :

נוציא גורם משותף ונפרק את הלוגריתמים,

נוציא שוב מכנה משותף,

נשווה לערך המתקבל על פי השאלה ונפטר מהמכנים, נקבל:

נחלק ב- נקבל

נפתח סוגריים,

נצמצם ונכנס אברים,

פתרונות:

נציב בפונקציה את הערך הנמוך

תחום הגדרה

[עריכה]


נשוואה מעריכים מפני שהחזקות זהות ונקבל

נקודות קיצון

[עריכה]

נשווה לאפס ונפרק את הלוגריתמים

נוציא גורם משותף

נחלק ב- ונקבל

נפתח סוגריים,

נצמצם,

נעביר אגפים,

סוג הנקודה

[עריכה]

נגזור את הפונקציה, מאחר שהמכנה חיובי, נגזור את המונה בלבד. נו נגזור את המונה לאחר צמצום

נציב את ערך הנקודה

הנקודה

עליה וירידה

[עריכה]

עליה וירידה מושפעה מנקודות הקיצון ותחום ההגדרה.

עליה:

ירידה: או

אסימפטוטות

[עריכה]

אנכית

[עריכה]

הנקודה של תחום ההגדרה היא נקודה חשודה, נאשרר אותה על ידי הצבה במכנה ובמונה,

מאחר שהנקודה מאפסת את המכנה בלבד היא סימפטוטה

אופקית

[עריכה]

נבדוק עבור

נציב אינסוף ונקבל ולכן אין נקודות קיצון.

נבדוק עבור

נציב ובו נציב ונקבל

נציב בגבול שלנו ונקבל