לדלג לתוכן

מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 164 סעיף 1

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מצא לאליפסה את הצירים (הגדול והקטן) ואת המוקדים.

בכדי למצוא את הפרמטרים נחלק את המשוואה ב- על-מנת שתדמה למשוואת האליפסה . נקבל .

נצמצם ונקבל .

נחלץ את ונקבל

נחלץ את ונקבל

נציב בנוסחה , נקבל . מכאן ולכן מוקדי האליפסה הנם