מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 682 סעיף 4

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
תרגיל

נושא משוואות לוגריתמיות
פתרונות