מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו' שאלון 035006/עמוד 307 תרגיל 10

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נתון () :צ"ל :הוכחה :

בנית עזר : הורדת שני אנכים ממישור וממישור לנקודה הנמצאת על ישר החיתוך .
במשולש , הוא גובה (משולש שווה צלעות).
במשולש , הוא גובה כיוון שכאשר היטלים של משופעים היוצאים מאותה נקודה ונמצאים על אותו מישורים שווים , אז גם המשופעים שווים.

לכן, .


משולש שווה צלעות ולכן גובהו :