מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' שאלונים 035804 ו-035806/עמוד 116 סעיף 22

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
תרגיל

טכיקה

כפל מקוצר :

פתרון משוואה ריבועית באמצעות סימון

פתרוןנסמן ונקבל :

 שמו לב, מדובר בשני פתרונות אפשריים, לכן, אין אנו מציבים את הפתרונות זה בזה!נעזר במשוואה השניה ונבודד את אחד הנעלמים :


נציב במשוואת הסימון () :

נציב במשוואת הפתרון הראשונה () :

נמצא את  :

הנקודות :, ()

נציב במשוואת הפתרון השניה () :

נמצא את  :

הנקודות : ,

פתרונות , , , ()