מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/משוואות/הפעולות המותרות/תרגילים