משתמש:מוּסר/קבלה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


מהי קבלה?[עריכה]

הקבלה היא מה שהתקבל איש מפי איש עד משה רבינו, עליו השלום, בשלושה נושאים: דרך מה עוברת הטבתו יתברך (="שפע") לבריותיו (=לאנשים, לצמחים וכו')? (=קבלה עיונית), כיצד ניתן לעשות ניסים? (בספר "חרבא דמשה" מבואר שאף ניסיו של משה רבינו עליו השלום נעשו על ידי שמות קדושים, ולא שנעשו רק מפאת קדושתו. ולא שאני שולל שיכולים היו להיעשות אף רק מפאת עוצם קדושתו, אך סוף סוף, לפחות לפי הספר שלעיל - לא נעשו באופן זה)(=קבלה מעשית), וכיצד לזכות לנבואה? (=קבלה נבואית).

קבלה היא מילה כללית האוגדת בתוכה חמישה תחומים - עיונית, נבואית, שימוש בשמות קדושים, הקבלה המעשית של האריז"ל, והקבלה המעשית בת ימינו. המשותף לששת התחומים הללו הוא היותם אזוטריים (=שלומדו רק לאנשים מעטים, ולא לציבור הרחב); כיום - נושאים מסוימים בתוכה כבר מופצים אף לציבור הרחב.

למי הספר מיועד?[עריכה]

לימוד הקבלה הוא עניין מסוכן משום שהקבלה אחוזה בדינים (=היא אחוזה בספירת בינה - ?!), ואף כי וודאי שלא מפני כך לא ילמדנה האדם לעולם, שהרי היא החלק החשוב ביותר בתורה הקדושה, וראוי להסתכן לפחות במידת מה עבור לימוד התורה הקדושה (ונחלקו הראשונים אם ראוי להסתכן בעבורה הרבה). אך עם זאת, בוודאי על האדם לנקוט ב"אמצעי זהירות" בלומדו אותה על מנת שלא יינזק, חלילה (משום שאף אם ראוי להסתכן עבורה - זהו דווקא אם לא יוכל ללומדה כלל לעולם, אך להסתכן בעבורה כשיוכל ללומדה בעת בה מסוכן פחות - וודאי הוא חיוב גמור והעובר על כך קרוב ל"לא תרצח", חלילה - משום שהוא הורג את עצמו, חלילה).

אמצעי הזהירות הם : אמצעי הזהירות הם ללומדה בשעה שבה הוא אחוז בחסדים (שיגנו עליו מפני הגבורות אשר בלימוד הקבלה) כמה שיותר. וכגון: שלא ילמדנה בגיל צעיר מדאי, וכן נשים (=ספירת המלכות) לא תלמדנה אותה, וכן: שילמדנה בעת שהוא עושה כמה שיותר מצוות וכדומה.
חשוב לציין שהדוגמאות שכתבנו בעזרת השם אינן מוחלטות, ומי שיודע/ת בעצמו/ה שהוא עוסק בחסדים הרבה יותר מזולתו - יוכל להתיר לעצמו ללמוד זאת אף כי לא הגיע לגיל מבוגר או שהוא אשה וכיו"ב, אך פשוט שלא כל אדם יכול לומר לעצמו: "לי מותר!", אלא רק מי שיודע בעצמו שהוא אכן "מיוחד במינו".

ידע קודם?[עריכה]

טוב לדעת מושגים בסיסיים ביהדות, משום שמן הסתם יהיה בהם צורך עבור זה הספר.

תוכן עניינים