משתמש:ישראל קרול/שם המספר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

שם המספר מופיע בארבע צורות בסיסיות: צורת המספר המונה, צורת המספר הסודר, צורת המספר הכפלי וצורת המספר החלקי. להלן יוסבר באיזו צורה יש לבחור בשימושים השונים בשפה.

מספר מונה[עריכה]

מספר מונה כשמו כן הוא - תפקידו למנות את העצמים (שם העצם). למספר המונה יש שתי צורות בסיסיות, צורת זכר וצורת נקבה. כאשר בין 1 ל-10 יש צורה מיוחדת לשם עצם מיודע, צורת הנסמך.

בחירת הצורה המתאימה תיעשה לפי מינו של שם העצם הרלוונטי, בחירת צורת נסמך למספרים שבין 1 ל-10 תיעשה כאשר שם העצם מיודע (בה"א הידיעה וכדומה).

מ-1 עד 10
מספר זכר נקבה
נפרד נסמך נפרד נסמך
1 אֶחַד אַחַד ה... אחת אחת ה...
2 שניים שני ה... שתים שתי ה...
3 שלושה שלושת ה... שָלוש שְלוש ה..
4 ארבעה ארבעת ה... ארבע ארבע ה...
5 חמישה חמשת ה... חָמש חֲמש ה...
6 שישה ששת ה... שש שש ה...
7 שבעה שבעת ה... שבע שבע ה...
8 שמונָה שמונת ה... שמונֶה שמונֶה ה...
9 תשעה תשעת ה... תשע תשע ה...
10 עשרה עשרת עשר עשר
מ-11 עד 20
מספר זכר נקבה
11 אַחַד עשר אחת עשרה
12 שניים עשר שתים עשרה
13 שלושה עשר שְלוש עשרה
14 ארבעה עשר ארבע עשרה
15 חמישה עשר חמש עשרה
16 שישה עשר שש עשרה
17 שבעה עשר שבע עשרה
18 שמונָה עשר שמונֶה עשרה
19 תשעה עשר תשע עשרה
  • עד 10 ש"ע הנספר חייב להופיע ברבים. למשל : שתי עגבניות, חמשה אחוזים, ארבעה קילומטרים וכדומה.

עשרות[עריכה]

למספר העשרות יש את אותה הצורה לזכר ולנקבה, עשרים, שלושים, ארבעים, וכו'.

כאשר סופרים גם אחדות, מספר האחדות יבוא בזכר או בנקבה לפי צורת שם העצם.

מאות[עריכה]

המילה "מאה" היא שם עצם ממין נקבה, ולכן ספירת המאות תיעשה במספר מונה בצורת הנקבה.

כאשר סופרים גם עשרות ואחדות, העשרות יבואו בצורתם היחידה, והאחדות יבואו לפי מינו של שם העצם, בזכר או בנקבה.

אלפים[עריכה]

  • אלפים--יצוין בזכר: ארבעת אלפים ספרים/ מחברות.

תאריכים וגילאים[עריכה]

ציון התאריך יעשה בצורה הבאה:

  • היום בחודש יבוא במספר מונה זכר (שכן סופרים את מניין הימים, ויום הוא שם עצם ממים זכר).
  • ספירת החודשים תיעשה בשמו של החודש או במספר סודר זכר (חודש אף הא שם עצם ממין זכר),
  • ספירת השנים תיעשה בצורה הבאה: אלפים בזכר, מאות בנקבה, עשרות בצורתם היחידה, ואחדות בנקבה (שכן שנה היא שם עצם ממין נקבה).

ציון גיל יעשה במספר מונה בצורת נקבה, שכן כאמור, שנה היא שם עצם ממין נקבה.

מספר כפלי[עריכה]

מספר כפלי - משתמשים בו אחרי המילה פי הבא מהמילה "פה" (זכר) ולכן אחרי פי תהיה המילה תמיד בזכר.

דוגמאות :

פי שלושה, פי ארבעה, פי שמונָה...

מספר חלקי[עריכה]

מספר חלקי - מציין שבר.

שבר[עריכה]

1. מכנה 2 - 4 (מה שלמטה) - יופיע המונה בזכר.

למשל : 2/4 - שני (זכר) רבעים.

2. מכנה 5 - 10 - יופיע המונה בנקבה.

למשל : 3/7 - שלוש (נקבה) שבעיות.

3. אם המכנה מעל 10, יופיע גם המכנה וגם המונה בנקבה וביניהם המילה חלקי.

למשל : 13/28 שלוש עשרה חלקי עשרים ושמונֶה.

מספר מעורב[עריכה]

סדר הפעולות : שלם, ש"ע , שבר.

למשל : 1/2 2 מגירות - שתי מגירות וחצי.

מספר סתמי[עריכה]

מספר סתמי - משתמשים בו כאשר ניתן להוסיף את המילה מספר בין ש"ע למספר והוא יופיע בנקבה תמיד.

דוגמאות : בית מס', קו מס', עמוד מס', טור מס', מס' תעודת זהות ועוד.


דוגמא : המופע יהיה באולם (מספר) 201.

לכן : המופע יהיה באולם מאתים ואחת.

מספר סודר[עריכה]

מספר סודר - מציין מקומו של ש"ע בסדר מסויים. גם הוא מתאים את עצמו למנו של ש"ע.

זכר נקבה
ראשון ראשונה
שני שניה
שלישי שלישית
רביעי רביעית
חמישי חמישית
שישי שישית
שביעי שביעית
שמיני שמינית
תשיעי תשיעית
האחד עשר האחת עשרה
השנים עשר השתים עשרה
וכדומה וכמדומה

ראו גם[עריכה]

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: שם המספר