משתמשת:יוני2023/it's mine/ארגז חול/יוונית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נושא ונשוא

שם עצם[עריכה]

dat[עריכה]

DAT עבור - ἐγὼ δὲ τῷ μὲν ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, (ליזיס, נאום הגנה, 29)

GEN[עריכה]

... ὡς ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. באמצעות (ליזיס, נאום ההגנה...פס' 22)

AUT[עריכה]

[23] ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν, נאום ההגנה

מילית[עריכה]

 • μεν...δε
 • TE - מקשר בין שני חלקי דיבר באותה רמה.
ἔνδον οὐσῶν τῆς τε ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς καὶ τῶν ἀδελφιδῶν
-- Λυσίας,Προς Σίμωνα

שם תואר[עריכה]

 • יתאים במין ומספר לנושא
 • יתאים במין מספר ויחסה לשם אותו הוא מתאר
  • καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην, ליזיס, הגנה 29
 • יכול להיות נושא כשמועצם, נשוא (כשאין פועל)

במילון יופיע - η ον

שם עצם[עריכה]

סמיכות[עריכה]

 • רצף של תוויות ידוע הם רמז לסמיכות לכן נחפש תחילה את שם העצם המתאים לתווית הראשונה ורק לאחר מכן נתעסק עם הסמיכות (סוגרים פנימים)
  • נסמך - לפני "של ה" - האיש נתן לכלב של השכן
  • סומך - אחרי "של ה" - האיש נתן לכלב של השכן

תואר הפועל adver=Adv.[עריכה]

 • תואר הפועל - מתאר את הפעולה.
 • משנה את יחסה בהתאם לפועל אותו היא מתארת
 • רובן מסתיימות בתנועה
 • ראה הטעמה

רשימה

כותרת 1 כותרת 2
νυν עכשיו
επειτα אז
Ἔπι עדין
οὐδὲ שלילה: לא ו...

חלקי דיבר[עריכה]

פעלי[עריכה]

 • פעלי INF ללמוד, לשחק...
 • פועל רגיל - לכל פועל יש חלק דיבר נגרר למל אני שומע ל.... ביוונית יתכן כי חלק הדיבר יהיה ביחסה שונה מעברית
 • פועל של סתמי רבים יופיע ביחיד

משפט שמני - נשוא[עריכה]

 • שם עצם - יהיה ללא תווית ידוע ב-nom. למשל Ò νεος σοφος=σοφος Ò νεος הצעיר (הוא) חכם.

נושא[עריכה]

 • תמיד יופיע ביחסתnom
 • במשפט שאינו משפט ראשוני - כאשר מחל בתווית ידוע ואחריו δε סימן שחלק דיבר במשפט הקודם (בד"כ מ. ישיר) הפך במשפט הנוכחי לנושא. דוגמא---

תמורה[עריכה]

 • תופיע באותה יחסה אחר שם העצם שלה.
 • כך גם לגבי שמות של מקומות ותיאור שלהם, למשל נילוס, נהר.

לוואי[עריכה]

לוואי מגדיר[עריכה]

 • עונה על השאלה איזה
 • כאשר שם תואר בין תווית לשם עצם הוא לוואי מגדיר.
 • כאשר שם תואר מופיע אחרי שם עצם מיודע והוא בעל אותה תווית ידוע של שם העצם, כלומר חזרה על תווית הידוע.

לוואי מצב[עריכה]

 • עונה על השאלה באיזה?
 • כאשר במשפט יש פועל והלוואי אינו לוואי מצב (אינו בין התווית לשם אלא לידו)
 • תרגום לעברית הוספת מילה : בהיות, או פסוקית מתאימה (בזמן ש...בגלל ש...)

משפטי חשיבה[עריכה]

בנוי ממשפט מסגרת () ותוכן ()

שלילה[עריכה]

 • צווי, פקודה - μη
 • ου - פעלי רצון, INF מועצם

אוגד[עריכה]

Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος.

זה[עריכה]

דוגמאות=[עריכה]

 1. "καὶ τῆιδε κρήνην ἐξανῆκ’ οἴνου θεός•" (אוריפידס, בכקאות, 707) ולה האל שלח זרם של יין
 2. "Αγ.} οὐκ οἶδα τοὔπος τοῦτο• " (אוריפדס, בקכאות 1269)
 • "τί δ’ ἐς Κιθαιρῶν’ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε" (1292) למה האמולל הזה (פנתאוס שנמצא פה) שלי הגיע לקתירון?


 • מילת גנאי
 • τοῦτο מקדם עלילה
 • שנמצא פה