מיומנויות בסיסיות בלינוקס/שורת הפקודה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

שורת הפקודה הינה מעטפת טקסטואלית (shell prompt) למשאבי המערכת. זכרו כי המערכת הגרפית אינה חלק מלינוקס, אלא זוהי תוכנה נפרדת (בניגוד לחלונות). באפשרותכם לדבר ב-ICQ, להוריד קבצים מרשת bittorrent, לצרוב דיסקים ולשלוח מייל משורת הפקודה.

אם למשל, המחשב המיועד הוא שרת DHCP, אין שום צורך במערכת גרפית עליו, אשר תתפוס שטח מיותר בדיסק הקשיח ומשאבי מערכת מיותרים.

מעבר לטרמינל מתוך המערכת הגרפית[עריכה]

ככל הנראה שתגיעו למערכת הגרפית עם תום ההתקנה. על מנת לעבור למסך של שורת הפקודה יש להקיש [Ctrl]+[Alt]+[Fx], כאשר Fx הוא אחד ממקשי ה-F במקלדת. בכל אחד מן המקשים תועברו לסביבה טקסואלית שונה עד שאחד מהם (על פי רוב F7), יחזירכם לממשק הגרפי. כלומר, המערכת הגרפית מורצת מתוך הטרמינל השביעי במספר.

הפעלת טרמינל וירטואלי בתוך המערכת הגרפית[עריכה]

ניתן לפתוח חלון שורת פקודה על ידי הרצת הפקודה:

  • konsole בסביבת KDE.
  • gnome-terminal בסביבת GNOME.

בסביבות GNOME ו-KDE ניתן להריץ פקודות גם בעזרת לחיצה על צירוף המקשים [Alt]+[F2] והקלדת הפקודה המבוקשת.

פקודות בסיסיות[עריכה]

הפקודות בסעיף זה ממוקמות תחת הספריה /bin/ והן שוות משקל לפקודות יוניקס. את חלקן תמצאו תחת שם זהה ב-DOS של מיקרוסופט.

לינוקס דוס פירוט דוגמה
cd cd מעבר לתיקיה אחרת. cd /usr/bin
ls dir הצגת תוכן של תיקיה. ls /usr/bin
cat type הדפסת תוכן של קובץ. cat /etc/fstab > mount_points.txt
cp copy העתקה של קבצים ו/או תיקיות. cp -R /home/user1 /home/user2
mv move העברת קבצים ו/או תיקיות. mv old.ext new.ext
rm del, deltree מחיקת קבצים ו/או תיקיות. rm folder_name -fR
grep find מציאת טקסט מסוים בתוך קובץ ו/או מספר קבצים. grep "some text" filename1.txt filename2.txt
mkdir mkdir יצירת תייקיה חדשה ו/או מספר תיקיות. mkdir folder_name folder_name2
clear cls מנקה את חלון שורת הפקודה. clear

מעטפת bash[עריכה]

מעטפת csh[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

  • השוואה בין מעטפות שונות של שורת פקודה (ויקיפדיה אנגלית).