מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/זרימה שיורית וחתכים/תרגילים/קיום מסלול משפר והגדלת גודל הזרימה/תשובה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נניח שמצאנו זרימה חוקית כלשהי, המתאימה לכל שני צמתים . נניח גם שברשת השיורית יש מסלול משפר בעל קיבול . נסמן מסלול זה כ. נשים לב ש ו. מכאן נוכל להסיק את הדברים הבאים:

  1. מספר הקשתות הנכנס ל במסלול זה קטן ב1 ממספר הקשתות היוצאות ממנו.
  2. מספר הקשתות היוצא מ במסלול זה קטן ב1 ממספר הקשתות הנכנסות אליו.
  3. לכל צומת אחר המופיע במסלול, מספר הקשתות הנכנס אליו במסלול שווה בדיוק למספר הקשתות היוצא ממנו.


שימו לב:

ודא שלא הנחת במובלע שכל צומת מופיע בדיוק פעם אחת בדיוק במסלול. זה רק מקרה פרטי (שאמנם מתאים למקרה הכללי המתואר בשלושת הכללים הקודמים).


נקח את הזרימה החוקית, נזרים עוד יחידות בכל קשת במסלול המשפר, ונראה מה קורה לזרימה.

  1. לאחר השיפור, הזרימה הישירה בין שני צמתים היא אם אינו שייך למסלול המשפר, ו אם שייך למסלול המשפר. במקרה השני חייב להתקיים , משום שאם לא כן, לא ייתכן שקיבול המסלול היה . לכן בהכרח .
  2. הסימטריה ההפכית אינה מופרת, משום שבחרנו בפרשנות לפיה אם אנו מזרימים עוד יחידות מ ל, מזרימים פחות יחידות מ ל.
  3. שימור הזרם אינו מופר. נקח צומת שנמצא על המסלול. לפי טענה 3 למעלה, אם במסלול (עבור כלשהו), אז גם במסלול (עבור כלשהו). אך זה אומר שהזרימה מהצומת החוצה אינה משתנה, כי .

מה קורה לגודל הזרימה? נתבונן ב. עפ"י טענה 1 למעלה, גודל זה גדל ב בדיוק.