לדלג לתוכן

מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/תכנון דינאמי/תרגילים/תת-סידרה בדלנית מקסימאלית כפלית/שאלה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נתונה סידרה של מספרים גדולים או שווים ל1. תת-סידרה של X נקראת חברותית אם היא מכילה לפחות שני איברים עוקבים של X, ובדלנית אם היא איננה חברותית.
דוגמה:

נניח ש. אז:

  1. היא תת-סידרה חברותית.
  2. היא תת-סידרה בדלנית.
  3. היא תת-סידרה חברותית.
  4. היא תת-סידרה בדלנית.
  5. היא תת-סידרה בדלנית.


אנא כתוב אלגוריתם אשר מקבל סידרה ומדפיס תת-סידרה בדלנית שמכפלת איבריה גדולה ככל האפשר. (הנח שמכפלת איברי תת-סידרה ריקה היא 1.) קבע את Length(X) כ, ונתח את סיבוכיות האלגוריתם במונחי .
דוגמה:

נניח שהאלגוריתם מקבל כקלט את . במקרה זה, עליו להדפיס : זו תת-סידרה בדלנית של ,‏ ,‏ ואין תת-סידרה בדלנית אחרת שמכפלת איבריה גדולה מ35.