מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/נוסחאות נסיגה/תרגילים/נוסחת נסיגה לאיחוד קבוצות זרות על פי גודל/שאלה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אנא הוכחה את המשפט הבא:משפט:

פתרון
הוא
.