מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון מיזוג/פסוודו-קוד

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
# Merge sort. 
# Takes an array (Values).
# Returns an array of the same elements, sorted in increasing order.
Merge-Sort(Values)
1	if Length(Values) <= 1
2		return Values

3	mid = (1 + Length(Values)) / 2
		
4	L = Merge-Sort( Values[1, ... , mid] )
5	R = Merge-Sort( Values[mid + 1, ... , Length(Values)] )
	
6	return Merge(L, R)